Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Nevyriausybininkai: šiemet galima sumedžioti tik 20 vilkų

grynas.lt 2015.09.08 13:45

Spalio 15-ą dieną Lietuvoje prasidės vilkų medžioklė, netrukus bus paskelbtas vilkų sumedžiojimo limitas 2013–2014 metų medžioklės sezonui.

Spalio 15-ą dieną Lietuvoje prasidės vilkų medžioklė, netrukus bus paskelbtas vilkų sumedžiojimo limitas 2013–2014 metų medžioklės sezonui.

Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą Vilko populiacijos gausos reguliavimo planą ir 2012 bei 2013 metų vilkų apskaitų duomenis, medžioklės limitas šiam laikotarpiui negali viršyti 20 vilkų ir turi būti paskirstytas rajonais.

Medžioti leidžiama 20 proc. esamos populiacijos

„Viliuosi, kad ministras ir tarnautojai laikysis savo pačių priimtų teisės aktų bei neignoruos nerimą keliančių duomenų apie vilkų populiacijos būklę“ – teigia asociacijos tarybos bei Europos stambiųjų plėšrūnų iniciatyvos specialistų grupės (angl. LCIE) narys dr. Vaidas Balys.

Reguliavimo planas vilkų medžioklei nustato metinį limitą iki 20% nuo populiacijos dydžio pagal apskaitą valstybiniuose miškuose, kai apskaitoje vilkų suskaičiuojama daugiau už minimalų siektiną jų skaičių, t.y. 250. Apskaitoje nustačius minimalų siektiną arba mažesnį vilkų populiacijos dydį, medžioklės limitas turi būti rajonuojamas pagal apskaitos rezultatus ir vilkų daromos žalos dydį bei pasiskirstymą. Jei populiacija mažėja ir kitais metais, medžioklės limitas neturi viršyti 10% per apskaitą nustatyto vilkų skaičiaus.

2012 metais valstybiniuose miškuose atliktoje apskaitoje buvo suskaičiuota 250 vilkų, šiemet visoje šalies teritorijoje suskaičiuoti 208 vilkai. Todėl pagal Reguliavimo planą šių metų kvota negali viršyti 10% nuo apskaitos rezultato, t. y. 20 vilkų, taip pat ji turi būti rajonuojama.

Teismas organizacijos nepalaikė

Organizacija  „Baltijos vilkas“ primena, kad praėjusiais metais nustatydama medžioklės limitą Aplinkos ministerija pažeidė savo pačios patvirtintas teisinio reguliavimo nuostatas, nes apskaitoje nustačius minimalų siektiną populiacijos dydį, medžioklė nebuvo rajonuojama. Asociacija šį sprendimą apskundė, bet Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas po beveik metus trukusio teisminio ginčo bylą nutraukė ir ankstesnių instancijų nuosprendžius panaikino, motyvuodamas, kad apskųstasis ministro įsakymas yra norminis teisės aktas, o Lietuvos įstatymai nenumato galimybės nevyriausybinėms organizacijoms kreiptis į teismą dėl norminių aktų.

Nors teismo nuosprendis dėl pernai metų kvotos ir nebuvo priimtas, šių metų vilkų apskaita, vykdyta ir valstybiniuose, ir privačiuose miškuose, paneigė pagrindinį ministerijos specialistų argumentą, kad vilkų yra kur kas daugiau, nei buvo nustatoma skaičiuojant juos tik valstybiniuose miškuose.

Viešąjį gamtosauginį interesą ginanti nevyriausybinė organizacija GAA „Baltijos vilkas“ siekia, kad Lietuvoje būtų užtikrintas ilgalaikis vilkų populiacijos stabilumas bei gyvybingumas ir Lietuvos bei tarptautiniais teisės aktais įtvirtintas vilkų, kaip saugomos rūšies, statusas.