Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Iki didžiausių NATO pratybų Baltijos regione liko mėnuo

ELTA 2015.09.08 13:45

Lietuvos kariai ruošiasi lapkričio 2-9 dienomis Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje vyksiančioms NATO greitojo reagavimo pajėgų pratyboms „Steadfast Jazz 2013“ („Tvirtas džiazas 2013“), kuriose bus vertinamas NATO greitojo reagavimo pajėgų pasirengimas reaguoti į tarptautinę krizę.

Lietuvos kariai ruošiasi lapkričio 2-9 dienomis Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje vyksiančioms NATO greitojo reagavimo pajėgų pratyboms „Steadfast Jazz 2013“ („Tvirtas džiazas 2013“), kuriose bus vertinamas NATO greitojo reagavimo pajėgų pasirengimas reaguoti į tarptautinę krizę.

Pratybose dalyvaus apie 300 Lietuvos karių.

Šios pratybos bus ypatingos ir tuo, jog Baltijos šalyse jos bus sujungtos su Baltijos šalių pasirengimo teikti priimančiosios šalies paramą NATO sąjungininkams pratybomis „Baltijos šeimininkas 2013“ („Baltic Host 2013“). Jų metu bus stiprinami Baltijos šalių gebėjimai priimti atvykstančias sąjungininkų pajėgas kilus krizei.

„Šios NATO greitojo reagavimo pajėgų pratybos bus pirmosios NATO kolektyvinės gynybos pratybos mūsų regione. Jos yra puikus įrodymas, kad Aljansas yra pasirengęs ginti Baltijos šalis ir Lenkiją nuo bet kokių grėsmių“, – sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Ministras taip pat pabrėžė, jog labai svarbu, kad pratybos „Baltijos šeimininkas“ integruojamos į platesnes NATO pratybas ir perkeliamos į aukštesnį lygmenį.

„Dabar mūsų kariai ir civiliai iš kitų ministerijų ir institucijų užtikrins gebėjimą veikti kartu ne tik regiono mastu, bet ir su visomis Aljanso pajėgomis. Tai labai pagerins Baltijos šalių pasirengimą teikti paramą atvykstančioms sąjungininkų pajėgoms“, – sakė krašto apsaugos ministras.

Pratybose „Steadfast Jazz 2013“ dalyvaus NATO greitojo reagavimo pajėgos, kurios krizės atveju būtų pirmosios, pasiųstos į regioną suvaldyti situaciją. Tokio masto NATO pratybų nebuvo nuo 2006 metų. Jose kartu su štabais dalyvaus ir koviniai vienetai.

Pratybose „Steadfast Jazz“ Lietuvos karių kuopa tarptautinio vieneto sudėtyje dalyvaus Lenkijos kariuomenės Pamario Dravsko poligone vyksiančiose lauko pratybose. Šiame poligone taip pat bus dislokuotos ir Jungtinėse bei Taktinėse oro atakos grupėse veiksiantys Lietuvos kariai. Latvijoje – Adažių poligone – išsiskleisiančiame NATO Jungtinių pajėgų vadavietės štabe ir pratybų kontrolės elemente – dalyvaus 10 štabo karininkų ir civilių. Dar du štabo karininkai bus dislokuoti Norvegijoje įsikūrusiame NATO Jungtiniame kovinio rengimo centre. Be to, Lietuvos kariuomenės Pabradės poligone Lietuvos kariai užtikrins priimančiosios šalies paramą Italijos vadovaujamai NATO greitojo reagavimo pajėgų Specialiųjų operacijų pajėgų vadavietei.

NATO pratybose „Steadfast Jazz 2013“ iš viso dalyvaus per 6 tūkst. karių iš 20 NATO šalių ir šalies partnerės Ukrainos.

Jų metu 3 tūkst. štabo karių iš NATO Jungtinės pajėgų vadavietės Brunsume (Nyderlandai) ir kitų Aljanso vadaviečių dalyvaus vadovavimo ir valdymo pratybose Adažių poligone Latvijoje. Trys tūkstančiai tarptautinių karinių pajėgų kontingento karių dalyvaus lauko ir kovinio šaudymo pratybose Pamario Dravsko poligone Lenkijoje. Pratybose veiks Oro, sausumos, jūrų ir specialiosios pajėgos.

Pratybose „Steadfast Jazz 2013“ bus treniruojamas ir vertinamas NATO greitojo reagavimo pajėgų pasirengimas reaguoti į bet kokio pobūdžio grėsmę bet kurioje pasaulio vietoje, taip pat ir dalyvauti koviniuose veiksmuose. Taip pat jose bus įvertintas Jungtinės pajėgų vadavietės Brunsume štabo pasirengimas vadovauti NATO jungtinėms operacijoms 2014 metais.

NATO greitojo reagavimo pajėgos (NRF) – aukštos parengties daugianacionalinės pajėgos, į kurias rotacijos būdu visos NATO šalys skiria savo pajėgumus. NRF sudaro valstybių narių šioms pajėgoms priskirti kariniai vienetai, kurie tam tikrą laiką yra aukštos parengties ir budi savo šalyse, yra pasirengę per nustatytą laiką persidislokuoti į operacijos regioną, jei būtų priimtas sprendimas panaudoti pajėgas.

Priėmus sprendimą, NRF gali išvykti į operacijų rajoną per penkias dienas. Sprendimą aktyvuoti pajėgas priima Šiaurės Atlanto Taryba. Šias pajėgas sudaro sausumos, oro, jūrų ir specialiųjų pajėgų komponentai.

Pirmą kartą šios pajėgos buvo aktyvuotos 2005 metų spalį padėti nuo stipraus žemės drebėjimo nukentėjusiam Pakistanui.

Šiuo metu NRF budi apie 200 Lietuvos karių iš Karinių oro pajėgų, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Specialiųjų operacijų pajėgų ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono.