Lietuvoje

2013.09.26 11:46

Kiek ir kokių kalbų mokame?

LRT.lt 2013.09.26 11:46

Lietuvoje labiausiai paplitusi užsienio kalba išlieka rusų, tačiau daugėja ir mokančiųjų anglų kalbą, rugsėjo 26-ąją minint Europos kalbų dieną praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tarp ES šalių Lietuvoje ir Liuksemburge yra didžiausia dalis žmonių, mokančių bent vieną užsienio kalbą.

Lietuvoje labiausiai paplitusi užsienio kalba išlieka rusų, tačiau daugėja ir mokančiųjų anglų kalbą, rugsėjo 26-ąją minint Europos kalbų dieną praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tarp ES šalių Lietuvoje ir Liuksemburge yra didžiausia dalis žmonių, mokančių bent vieną užsienio kalbą.  

2011 m. visuotinio surašymo duomenimis, 78,5 procento visų Lietuvos gyventojų, be savo gimtosios kalbos, mokėjo vieną ar daugiau kalbų. Palyginti su 2001 m. surašymo rezultatais, mokančiųjų ne tik savo gimtąją kalbą padaugėjo beveik 8 procentiniais punktais.

Tik vieną užsienio kalbą mokėjo 41,6 procento gyventojų (2001 m. – 39,6 proc.), dvi kalbas – 29 (2001 m. – 25,1 proc.), tris – 6,6 (2001 m. – 5 proc.), keturias ir daugiau – 1,3 procento gyventojų (2001 m. – 0,8 proc.).

Daugiau miesto gyventojų (80,8 proc.) nei kaimo (73,8 proc.) mokėjo bent vieną ne gimtąją kalbą. Du trečdaliai visų vyrų ir moterų mokėjo bent vieną užsienio kalbą. Vyrai dažniau negu moterys mokėjo vieną ne gimtąją kalbą – atitinkamai 43,7 ir 39,8 procento.

Dažniausiai užsienio kalbų mokosi jaunimas. Dvi kalbas dažniausiai mokėjo 15–19 metų amžiaus gyventojai (44,7 proc. visų šios amžiaus grupės gyventojų). Tris (15,4 proc.) bei keturias ir daugiau (3,6 proc.) kalbų daugiausia mokėjo 25–29 metų amžiaus gyventojai.

Lietuvoje daugiausia yra mokančiųjų rusų kalbą – 63 procentai gyventojų. 2011 m. palyginti su 2001 m., išaugo anglų kalbą mokančių gyventojų dalis – nuo 16,9 iki 30,4 proc. Lenkų kalbą mokėjo 8,5 proc., vokiečių – 8,3 proc. gyventojų. Anglų ir vokiečių kalbos išlieka populiariausios tarp jaunų gyventojų.

Beveik pusė gyventojų, mokančių anglų kalbą, buvo 15–29 metų amžiaus. Kas trečias gyventojas, mokėjęs vokiečių arba prancūzų kalbą, buvo 20–34 metų. Kas trečias gyventojas, mokėjęs rusų ir lenkų kalbas, buvo 40–54 metų amžiaus.

Kaimynų latvių kalbą mokėjo 11 tūkst. gyventojų, estų – 387 gyventojai. Lietuvoje yra ir retesnes kalbas mokančių žmonių – japonų kalbą mokėjo 732 gyventojai, islandų – 133, esperanto – 604, turkų – 668 gyventojai.

Europos Sąjungos statistikos tarnybos („Eurostat“) 2011 m. duomenimis, 65,7 procento 25–64 metų ES gyventojų, be savo gimtosios kalbos, mokėjo dar ir užsienio kalbą. Beveik visose Europos šalyse, išskyrus Liuksemburgą, Slovakiją ir Baltijos šalis, pati populiariausia užsienio kalba – anglų. Baltijos šalyse labiausiai paplitusi užsienio kalba – rusų, Slovakijoje – čekų, o Liuksemburge  – vokiečių.

Tarp ES šalių Lietuvoje ir Liuksemburge yra didžiausia dalis mokančių bent vieną užsienio kalbą. Net 98,9 procento 25–64 metų liuksemburgiečių ir 97,3 procento lietuvių atsakė, kad moka bent vieną užsienio kalbą.