Lietuvoje

2013.09.25 14:06

Vyriausybė: nuolatinės apsaugos Generaliniam prokurorui nereikia

ELTA 2013.09.25 14:06

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui atsisakyti nuolatinės ir besąlyginės apsaugos, paliekant nuostatą, kad generalinis prokuroras, jo pavaduotojai bei šeimos nariai saugomi tuo atveju, jeigu dėl einamų pareigų kyla reali grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui.

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui atsisakyti nuolatinės ir besąlyginės apsaugos, paliekant nuostatą, kad generalinis prokuroras, jo pavaduotojai bei šeimos nariai saugomi tuo atveju, jeigu dėl einamų pareigų kyla reali grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui.

Pasak vidaus reikalų ministro Dailio Alfonso Barakausko, nebebus varžomas šių asmenų privatus gyvenimas ir sukuriama nepagrįstai didelė finansinė našta valstybei. Bent minimali vieno besąlygiškai saugomo asmens apsauga valstybei pirmais metais kainuotų 1 mln. 221 tūkst. 365 Lt, o kiekvienais kitais metais - 996 tūkst. 555 Lt.

Pagal šiuo metu esamą padėtį būtų saugomi du asmenys (generalinis prokuroras ir vienas jo pavaduotojas), gavus šeimos narių prašymus dėl apsaugos lėšų poreikis dar didėtų, tad pakeitus įstatymą pirmaisiais metais būtų sutaupyta mažiausiai 2 mln. 442 tūkst. 730 Lt, o kiekvienais kitais metais - 1 mln. 993 tūkst. 110 Lt.

Nuolatinė asmens apsauga, pagal Vadovybės apsaugos įstatymą, užtikrinama tik Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui bei asmenims, laikinai einantiems jų pareigas.

D. A. Barakauskas pažymi, kad Generalinio prokuroro, jo pavaduotojų statusas nėra tiek išskirtinis, o kilus realiai grėsmei jie būtų saugomi kaip ir kiti aukščiausiais pareigas einantys valstybės pareigūnai, pvz., Valstybės saugumo departamento vadovas, policijos generalinis komisaras, teisėjai ir kt.

Šiems Prokuratūros įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas.