Lietuvoje

2013.09.21 12:12

L. Linkevičius dalyvaus JT Generalinės asamblėjos renginiuose Niujorke

ELTA 2013.09.21 12:12

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 68-os sesijos bendruosiuose debatuose ir kituose renginiuose.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 68-os sesijos bendruosiuose debatuose ir kituose renginiuose.

Pagrindinė šių metų debatų tema – Tūkstantmečio vystymosi darbotvarkė po 2015-ųjų.

Per vizitą Niujorke numatoma intensyvi ministro darbotvarkė: be bendrųjų debatų ir forumų įvairia tematika, ministro laukia dešimtys dvišalių ir daugiašalių susitikimų su įvairių šalių atstovais, jis taip pat susitiks su lietuvių bendruomenės nariais, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Pagrindinis bendrųjų debatų savaitės akcentas – rugsėjo 25 d. vyksiantis Tūkstantmečio vystymosi tikslams skirtas renginys. Jame tarptautinę bendruomenę tikimasi paskatinti dar aktyviau siekti 2000 m. sutartų vystymosi tikslų.

L. Linkevičius pristatys Lietuvos poziciją siekti spartesnės pažangos šioje srityje tiek artimiausiu metu, tiek ir po 2015-ųjų.

Ministras taip pat dalyvaus JAV prezidento Baracko Obamos renginyje, kuriame bus diskutuojama paramos pilietinei visuomenei tema, ES28 formato užsienio reikalų ministrų, ES28 ir JAV politinio dialogo bei Europos Sąjungos (ES) ir Rytų Partnerystės šalių ministrų susitikimuose, taip pat tradicinėje Transatlantinėje vakarienėje.

Numatoma, kad pavaduodamas ES Vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton, L. Linkevičius ES vardu skaitys pranešimus per aukšto lygio susitikimus dėl Ginklų prekybos sutarties, branduolinio nusiginklavimo ir per Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties valstybių narių konferenciją.

Per vizitą Niujorke suplanuoti dvišaliai ministro susitikimai su keliasdešimties įvairių regionų valstybių užsienio reikalų ministrais. Su kai kuriomis valstybėmis bus užmegzti diplomatiniai santykiai. Susitikimų metu numatoma aptarti aktualiausius tarptautinius klausimus, tokius kaip tvari plėtra, skurdo mažinimas, padėtis Artimuosiuos Rytuose – ypač Sirijoje, moterų vaidmens stiprinimas ir smurto prieš moteris bei mergaites prevencija.

Dvišaliuose susitikimuose Lietuva taip pat pristatys savo rinkimų kampanijos į nenuolatines Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nares 2014–2015 m. kadencijai prioritetus. Kandidatūrą į vieną Rytų Europos regiono grupei skirtą vietą jau spalį vyksiančiuose rinkimuose Lietuva yra pateikusi dar 1996 metais.