Lietuvoje

2013.09.19 13:54

Žydų genocido aukoms atminti – speciali transliacija per LRT radiją

2013.09.19 13:54

Rugsėjo 23-ąją sukanka 70-metų, kai buvo likviduotas Vilniaus getas, įkalinęs dešimtis tūkstančių pasmerktų žydų. Ši data paskelbta visos Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.

Rugsėjo 23-ąją sukanka 70-metų, kai buvo likviduotas Vilniaus getas, įkalinęs dešimtis tūkstančių pasmerktų žydų. Ši data paskelbta visos Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Per trejus metus trukusią nacistinę Lietuvos okupaciją netekome per 90 procentų žydų – maždaug 200 tūkstančių. Istorikų teigimu, Lietuvoje žuvusių žydų procentas – vienas didžiausių Europoje. Už ką? Kodėl?

LRT radijas rugsėjo 20 d. nuo 12 iki 15 val. rengia specialią laidą žydų tragedijai atminti. Tiesioginė laida bus transliuojama iš geto teritorijoje esančio, Mėsinių g. 3 įsikūrusio, žydų kultūros ir informacijos centro.

Tik žinodami, ką turėjome, galime suvokti netekties mastą. Ar Vilnius dar atsimena Vilną, Šiaurės Jeruzalę, aktyvų ir garsų žydų kultūros miestą? Juk dar Vytautas Didysis suteikė Bresto žydams privilegiją, po to išplėstą kitoms bendruomenėms. Žydai paskelbti laisvais žmonėmis, pavaldžiais, kaip ir bajorai, Didžiajam Kunigaikščiui; jie nebuvo baudžiauninkai. Ne tik teisės, bet ir pareigos, iš esmės panašios į kitų laisvųjų žmonių, rodo aukštą jų statusą visuomenėje. Jiems buvo suteikta gyvybės, nuosavybės apsauga, teisė laisvai važinėti, prekiauti, užsiimti finansine veikla ir kt. Ypatinga tolerancija parodyta religijai – pripažinta teisė išpažinti savo tikėjimą.

Apie visa tai ir baisią Holokausto tragediją bei jos priežastis, apie gelbėtojus ir mūsų atmintį – specialioje LRT radijo laidoje rugsėjo 20 dieną nuo 12 iki 15 valandos.