Lietuvoje

2013.09.10 17:43

VTEK išteisino Druskininkų merą ir tarybos narį

ELTA 2013.09.10 17:43

Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, dalyvaudamas dienraščio „Lietuvos žinios“ prenumeratos akcijoje, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, konstatavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, dalyvaudamas dienraščio „Lietuvos žinios“ prenumeratos akcijoje, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, konstatavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Antradienį VTEK nustatė, kad R. Malinausko atvaizdas dienraščio „Lietuvos žinios“ prenumeratos akcijai buvo naudojamas leidinio iniciatyva.

Etikos komisijos posėdyje dalyvavęs žurnalistų etikos inspektorius pažymėjo, kad R. Malinausko atvaizdas ir jo komentarai pagal savo turinį ir pobūdį nelaikytini siekiančiais paveikti žmonių motyvaciją šio asmens naudai, todėl abejotina, ar tai gali būti laikoma mero reklama.

VTEK nenustatė, kad R. Malinauskas būtų naudojęsis savivaldybės turtu ne tarnybinei veiklai – mero atvaizdo publikavimas apmokėtas ne Druskininkų savivaldybės lėšomis. Tuo metu Druskininkų savivaldybėje taip pat nebuvo sprendžiami jokie klausimai, susiję su „Lietuvos žinių“ interesais, rašoma komisijos sprendime. Duomenų apie galimus R. Malinausko ir „Lietuvos žinių“ susitarimus dėl reklamos paslaugų teikimo ir atlygio už jas VTEK taip pat neturėjo.

Pabrėžusi, kad valstybės tarnyboje dirbančio asmens elgesys negali būti vertinamas remiantis prielaidomis ar spėlionėmis, VTEK padarė išvadą, kad Druskininkų meras nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo.

Tarybos nario veikloje interesų konflikto irgi neįžvelgė

VTEK neįžvelgė pažeidimų ir Druskininkų savivaldybės tarybos nario J. Kudarausko veiksmuose. J. Kudarauskas Druskininkų savivaldybėje sprendė su nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus.

Buvo kilę įtarimų, kad J. Kudarauskas Druskininkuose turi nekilnojamojo turto ir dėl to esą galėjo būti asmeniškai suinteresuotas savivaldybėje priimamais sprendimais. Tačiau po VTEK posėdžio antradienį nuspręsta, kad jo nekilnojamasis turtas (jo dydis ir pobūdis), atsižvelgiant į konkrečius savivaldybės sprendimus, kuriuos priimant J. Kudarauskas dalyvavo, nesudaro pagrindo interesų konfliktui atsirasti.