Lietuvoje

2019.02.27 08:00

Primena, kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis rinkimų metu

LRT.lt 2019.02.27 08:00

Įsisiūbuojant rinkimų kovoms, kai kandidatuojantiems tampa svarbus kiekvieno rinkėjo palaikymas, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešime žiniasklaidai dar kartą atkreipia dėmesį į tinkamą asmens duomenų tvarkymą rinkimų metu. Tuo tikslu parengta rekomendacija, kuri padės suprasti, kaip asmens duomenys turėtų būti tvarkomi ir kokias asmens duomenų apsaugos teises žmonės gali įgyvendinti.

Asmens duomenų apsauga yra pamatinė asmens teisė, kurios laikymasis užtikrina ir kitos svarbios piliečio teisės – teisės į laisvus rinkimus – įgyvendinimą, todėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų laikymasis padeda užtikrinti piliečių pasitikėjimą rinkimais, kaip sąžiningu demokratiniu procesu valstybėje.

Vykstant rinkimams gali būti tvarkomi ne tik tiesiogiai ar netiesiogiai asmenį nustatantys asmens duomenys kaip rinkėjo vardas, pavardė, adresas. Neretai tvarkomi ir specialių kategorijų asmens duomenys apie politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, etninę kilmę. Pagal BDAR tai jautresni duomenys, todėl jų tvarkymui reikalaujama daugiau apsaugos.

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus Raimondo Andrijausko, kandidatuojantys asmenys visomis išgalėmis stengiasi atskleisti savo asmenybės tinkamumą vienam ar kitam postui, užmezga ir puoselėja santykius su savo rinkėjais, mėgina palenkti į savo pusę.

„Tačiau visų pirma kandidatai turėtų kurti ryšį su savo rinkėjais demonstruodami jiems pagarbą kaip asmenybėms, pagarbą jų teisei į asmens duomenų apsaugą. Ši teisė neabejotinai turi būti užtikrinama ir rinkimų procese“, – pranešime teigia jis.

Rinkiminė agitacija, parašų rinkimas ir kitos rinkimų procedūros, kurių metu tvarkomi asmens duomenys, daugeliu atvejų yra persikėlę į skaitmeninę erdvę. Mūsų asmens duomenys tvarkomi įvairiose internetinėse platformose, socialiniuose tinkluose, kur yra daugiau galimybių vienu metu pasiekti didesnius žmonių srautus. Tuo pačiu atsiranda ir didesnės asmens duomenų pažeidžiamumo galimybės.

Kiekvienų rinkimų laikotarpiu Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija sulaukia žmonių skundų. Daugiausia skundų gaunama dėl neteisėto agitacinių elektroninių laiškų ir žinučių siuntimo. Tačiau rinkimų procese vis labiau įgalinamos duomenų analizės priemonės, kaip parodė „Cambridge Analytica“ atvejis.

Politinės partijos, visuomeninių rinkimų komitetai ir kandidatai politinių kampanijų metu pasitelkia duomenų analitikos paslaugas teikiančių kompanijų pagalbą. Apie tokį užkulisinį asmens duomenų tvarkymą galime nė nesužinoti, jei kandidatuojantys nesilaiko teisės aktų reikalavimų. Todėl svarbu dar kartą pažymėti, kad visoms šioms asmens duomenų tvarkymo operacijoms BDAR taip pat yra taikomas.

Tiek priešrinkiminėse kampanijose, tiek rinkimų metu asmens duomenų svarba neabejotina, jie yra tvarkomi, tik ar visuomet asmens duomenys tvarkomi tinkamai? Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengta rekomendacija siekiama didinti politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų ir pačių rinkėjų informuotumą apie asmens duomenų ir privatumo apsaugą rinkimų metu, atkreipti dėmesį į svarbiausias pareigas, susijusias su asmens duomenų apsauga.

Rekomendaciją galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos svetainėje adresu.