Lietuvoje

2019.02.25 22:14

Arkivyskupas G. Grušas: Lietuvoje netinkamo dvasininkų elgesio atvejus galima suskaičiuoti ant pirštų

Andrius Balčiūnas, LRT.lt 2019.02.25 22:14

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sakė, jog Bažnyčia yra pasiryžusi kovoti su seksualinio smurto prieš nepilnamečius problema, nors Lietuvoje šių atvejų nėra daug.  

Spaudos konferencijoje G. Grušas pristatė, ką Katalikų Bažnyčios hierarchai nusprendė Vatikane savaitgalį vykusiame surinkime, kuris buvo skirtas spręsti seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje problemą.

Šį susirinkimą inicijavo popiežius Pranciškus po įvairias pasaulio šalis sukrėtusių skandalų, kuriuose seksualiniu smurtu prieš vaikus, jaunuolius ir pažeidžiamus žmones buvo apkaltinti kunigai. Manoma, jog kai kurie vyskupai žinojo apie kunigų netinkamą elgesį, tačiau nesiėmė priemonių, kad būtų užkirstas kelias nusikaltimams

G. Grušas pasakojo, jog susirinkime vyskupai dalijosi patirtimi, su kokiomis problemomis susiduria skirtingų žemynų bažnyčios. Jis pabrėžė, jog nepilnamečių išnaudojimo „problema yra pasaulinė, bet reiškiasi kitaip skirtingose pasaulio vietose.“

Anot arkivyskupo, nepilnamečių seksualinio išnaudojimo problema dažniausiai pasireiškia artimoje jaunuolių aplinkoje. Žiniasklaidoje dažnai skamba netinkamo dvasininkų elgesio istorijos, o taip yra dėl to, kad kunigai turi didelį moralinį autoritetą ir žmonės į juos deda daug lūkesčių.

Todėl popiežius Vatikane ragino spręsti Bažnyčią drebinančią krizę vengiant perdėtos saviplakos ir gynybinės pozicijos užėmimo. Esą Bažnyčia privalo ne koncentruotis į ydingo elgesio atvejus praeityje, bet reaguoti į naujas smurto apraiškas.

G. Grušas atskleidė, jog susirinkime Bažnyčios hierarchai klausėsi seksualinį smurtą patyrusių žmonių liudijimų, o popiežius pavedė dvasininkams parapijose susitikti su smurtą patyrusiais asmenimis.

Negalima likti abejingiems

Akivyskupas paragino tikinčiuosius nebūti abejingus pastebint netinkamą elgesį tiek Bažnyčioje, tiek pasaulietiniame gyvenime.

„Tikintieji, kurie mato nusikaltimus, turėtų pasisakyti ir paskatinti nuskriaustąjį kreiptis tiek į teisėsaugą, tiek į Bažnyčios atstovus, kad būtų pradėtas tyrimas.“

Arkivyskupas aiškino, jog Vatikane vykęs susirinkimas yra ilgo kelio pradžia, nes seksualinis nepilnamečių išnaudojimas yra tik viena iš jaunų žmonių patiriamo smurto dalių. Todėl esą ateityje bus rengiami kiti susirinkimai.

G. Grušas pažymėjo, kad dėl šios problemos numatoma keisti Bažnytinius įstatymus, reaguojant į besikeičiančius laikus. Esą kunigai bus baudžiami už vaikų pornografiją, jei stebės medžiagą, kurioje figūruoja jaunesni nei 18 metų žmonės.

Taip pat popiežius žadėjo, kad Bažnyčia aktyviau kovos su sekso turizmu, nepilnamečių vaikų santuokomis.

Siekiant užkirsti kelią netinkamam elgesiui, specialūs mokymai bus organizuojami ne tik seminaristams ir dvasininkams, o visiems Bažnyčios institucijose ir organizacijose su vaikais dirbantiems žmonėms.

Paklaustas apie seksualinį išnaudojimą Lietuvos Katalikų Bažnyčioje, G. Grušas pažymėjo, kad tokio elgesio atvejų nėra daug.

„Lietuvoje yra reliatyviai mažai žinomų ir ištirtų atvejų, (...) ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti“, – pažymėjo Vilniaus arkivyskupas.

Jis sakė, kad sovietmečiu seksualinio smurto atvejai dažniau pasitaikydavo artimoje nepilnamečių aplinkoje, šeimose.

Dabar Katalikų Bažnyčioje seksualinio smurto atvejų prieš nepilnamečius esą yra gerokai mažiau, nei anksčiau.

„Naujų atvejų Bažnyčioje yra sąlyginai mažai, nepaisant, kad net ir vienas atvejis yra per daug, bet palyginus su tuo, kas vyko paskutiniuoju šimtmečiu, jų yra nedaug“, – sakė arkivyskupas. Taip esą yra dėl sėkmingai įgyvendinamų Bažnyčios priemonių, kurios skirtos kovoti su skaudžia problema.

Spręs vidinę problemą

Pasak popiežiaus Pranciškaus, būtina iširti visus nusikaltimų atvejus, o kaltininkus nubausti. Taip pat esą būtina kelti Bažnyčios tarnų ugdymo kokybę, o vyskupijos privalo turėti gaires, pagal kurias elgtųsi iškilus naujiems nusikaltimų atvejams.

Vasario 21–24 d. vykusiame susirinkime popiežius taip pat pasiūlė įkurti atsakingas darbo grupes, kurios padėtų spręsti situacijas, su kuriomis nesusitvarko dalis vyskupijų. Taip pat buvo pavesta atsakingoms Šventojo Sosto institucijoms paskelbti specialų vadovą, kuris padėtų vyskupams geriau eiti savo pareigas.

Kalbėdamas, ar pasauliečiai turėtų būti įtraukti į tyrimus dėl netinkamo elgesio, G. Grušas sakė, jog apie tai buvo kalbėta Vatikane vykusiame susirinkime.

Pagal galiojančias Katalikų Bažnyčios normas, šiandien seksualine prievarta kaltiems dvasininkams gresia ne tik Bažnytinės, bet ir civilinės bausmės.