Lietuvoje

2019.02.15 11:44

Prezidentė siūlo atverti visuomenei valstybės registrų duomenis

LRT.lt 2019.02.15 11:44

Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlys į Seimo pavasario sesiją įtraukti valstybės turimų duomenų atvėrimo visuomenei iniciatyvą, kuri leis užtikrinti viešąjį interesą ir konstitucinę visuomenės teisę į informaciją, sudarys prielaidas didesniam skaidrumui.

Prezidentė pabrėžia, kad informacijos laisvė yra viena pamatinių demokratinės valstybės sąlygų, kurios neatskiriama dalis yra visuomenės teisė gauti informaciją, todėl dirbtiniai jos suvaržymai, siekiant apsaugoti galimai neskaidrius interesus, yra nepagrįsti, neproporcingi ir neatitinka visuomenės lūkesčių.

Dauguma valstybių jau seniai eina valstybės turimų duomenų atvėrimo keliu, nes atvira prieiga prie jų daro teigiamą poveikį ekonomikai, inovacijų ir verslo plėtrai, valstybės pažangai ir kasdieniam jos piliečių gyvenimui. Be to, viešumas yra vienas svarbiausių antikorupcinių veiksnių.

Pasak prezidentės, Lietuva jau seniai pribrendusi įvairias sritis apimančiai atvirų duomenų politikai ir turi lygiuotis į modernias, ekonomiškai stabilias valstybes – Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Prancūziją, Švediją, Airiją, kuriose tokia tvarka galioja. Tuomet nereikės jokių įstatymų išimčių ar dirbtinių apribojimų.

Jau nuo šių metų pradžios šalies vadovės iniciatyva visų valstybės registrų duomenys nemokamai prieinami visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, todėl kitas žingsnis turi būti valstybės registrų atvėrimas visuomenei.

Svarbiausias vaidmuo, užtikrinat viešajį interesą ir visuomenės teisę žinoti, tenka žiniasklaidai, atliekančiai visuomenės informuotojos funkcijas.

Prezidentė Akcinių bendrovių ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų pataisomis siūlys užtikrinti svarbios informacijos atvėrimą visuomenei, suteikiant teisę žiniasklaidai neatlygintinai susipažinti su valstybės turimais archyviniais duomenimis apie asmenų valdomą nekilnojamąjį turtą bei informacija apie juridinių asmenų dalyvius, kai tokie duomenys naudojami visuomenės informavimo tikslais.

Prezidentės iniciatyva turėtų paskatinti visas duomenis valdančias valstybės institucijas imtis veiksmų ir sparčiau juos atverti visuomenei.

Tęsdama kovos su korupciją politiką, prezidentė taip pat siūlys priemones viešojo sektoriaus atvirumui ir nepriklausomumui nuo politinių ciklų didinti. Inicijuojamos Darbo kodekso pataisos, kurios stiprins viešojo sektoriaus skaidrumą ir stabdys korupciją, nepotizmą. Numatoma, kad viešajame sektoriuje įdarbinamiems vadovams ir specialistams būtų skelbiamos viešos atrankos.

Prezidentė primena Seimui jau pateiktų teisės aktų projektų svarbą, užtikrinant sąžiningą konkurenciją ir vartotojų apsaugą, mažinant antstolių galimybes piktnaudžiauti įgaliojimais, pažabojant korupciją, formuojant tik aukštos ir nepriekaištingos reputacijos teisėjų korpusą.

Taip pat pateikimo Seime laukia šalies vadovės iniciatyva parengtos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, kurių tikslas – depolitizuoti viešuosius pirkimus, nustatant draudimą valstybės politikams ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojams dalyvauti viešųjų pirkimų komisijose.