Lietuvoje

2019.02.13 14:48

LRT atsakymas Vilniaus VRK: į debatus kviečiami didžiausią palaikymą turintys kandidatai

ELTA 2019.02.13 14:48

Šešių savivaldos rinkimuose Vilniuje dalyvaujančių visuomeninių rinkimų komitetų (VRK) atstovams tvirtinant, kad nacionalinis transliuotojas (LRT) juos ignoruoja nesuteikdamas lygių galimybių pasisakyti, riboja kai kurių visuomenės grupių prieinamumą prie rinkimų informacijos, LRT savo komentare pažymi, kad į debatus kviečiami didžiausią palaikymą turintys kandidatai. Tai yra vienintelis būdas tokius debatus organizuoti apskritai, kadangi kai kuriuose miestuose balotiruojasi itin daug kandidatų.

Pavyzdžiui, Vilniuje yra 17 kandidatų į merus – su tiek kandidatų kokybiški TV debatai vykti negali. Šios LRT TELEVIZIJOS laidos rengiamos LRT iniciatyva ir lėšomis, jos yra verčiamos į gestų kalbą.

LRT: kviečiami didžiausią palaikymą turintys kandidatai

„LRT TELEVIZIJA rengia trejus – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos – kandidatų į merus debatus. LRT turėjo dvi išeitis – nerengti merų debatų iš viso arba atlikti sociologinį tyrimą ir vadovaujantis juo pakviesti didžiausią palaikymą turinčius kandidatus. 

Konsultuodamasi su Vyriausiąja rinkimų komisija, LRT nusprendė debatus surengti. Specialiai šioms trims debatų laidoms organizuota sociologinė apklausa, kurią po viešųjų pirkimų procedūrų atliko UAB NORSTAT LT.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa, tikslinė grupė – didžiausi miestai, 18–74 m. balsavimo teisę turintys gyventojai. Iš viso apklausta 700 respondentų. Tai padaryta, siekiant vykdyti įstatymo numatyta LRT misiją, nepaisant to, kad per pirmąjį šių metų pusmetį, be laidų susijusių su savivaldybių tarybų ir merų rinkimais, LRT dar transliuos su Prezidento, Europos Parlamento, taip pat su įvairiomis referendumų iniciatyvomis susijusias specialiąsias agitacines laidas. 

Apklausa buvo atliekama tik vienu tikslu – turėti objektyvius duomenis atrenkant didžiausią palaikymą turinčius kandidatus, todėl viešųjų pirkimų sąlygose buvo nurodyta, kad duomenys nebus skelbiami viešai (su jais gali susipažinti visi išreiškę norą kandidatai į merus). Apklausa atitiko visus reprezentatyvioms apklausoms taikomus kriterijus“, – rašoma komentare Eltai ir Vilniaus visuomeniniams rinkimų komitetams.

LRT teigimu, kandidatai kviečiami ne pagal principą - partijos ar visuomeninio komiteto atstovas arba daugiau ar mažiau žinomas ar geriau finansuojamas - o vadovaujantis tuo, kokioje vietoje kandidatas atsiduria LRT užsakymu atliktoje apklausoje. 

LRT, suderinusi su VRK specialių agitacinių laidų taisyklės, vasario 18 d. 17 val. vienu metu portale LRT.LT paskelbs visų kandidatų sąrašų atstovų, taip pat kandidatų į merus filmuotus pasisakymus. Tokiu būdu stengiamasi užtikrinti LRT misijos vykdymą, siekiant informuoti visuomenę apie pagrindinius pretendentus į didžiųjų Lietuvos miestų merus, tuo pat metu portale talpinami visų be išimties sąrašų kandidatų pasisakymai, nebent jie dėl kokių nors priežasčių atsisakė filmuotis.

Konstitucinis Teismas yra pasisakęs savo nutarime, kad visuomeninio transliuotojo veikla turi būti organizuota taip, kad valstybės institucijos turėtų realią galimybę per visuomeninį transliuotoją perduoti atitinkamą informaciją. Visuomeninis transliuotojas rinkimų kampanijų metu eterio laiką turėtų skirti rinkimuose dalyvaujančioms politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kandidatams į Seimą, Europos Parlamentą, Respublikos Prezidento postą, taip pat savivaldybių tarybas. 

Tačiau, tuo pat metu Teismas pažymėjo, kad konstituciniai teisingumo, asmenų lygiateisiškumo principai suponuoja tai, kad tos pačios kategorijos asmenims eteryje turi būti skiriama vienodai laiko, nebent toks vienodos trukmės laiko skyrimas, vien aritmetinio proporcingumo kriterijaus laikymasis kliudytų įgyvendinti tam tikrus visuomeniškai, konstituciškai reikšmingus tikslus. 

„Galimybę padaryti filmuotą agitacinį pasisakymą turėjo visi norintys. Šiuo metu LRT kaip tik baigia filmuoti visų partijų ir visuomeninių komitetų atstovų ir kandidatų į merus agitacinius pasisakymus. Nuo vasario 18 d. juos bus galima rasti specialiame portalo LRT.lt polapyje“, – rašoma LRT komentare.

Trečiadienį naujienų agentūroje ELTA surengtoje spaudos konferencijoje visuomeninio rinkimų komiteto „Junkis“ narys, kandidatas į Vilniaus merus doc. dr. Andrius Stasiukynas, be kita ko, sakė, kad LRT nufilmuoti kandidatų agitaciniai pasisakymai visuomenei prieinami tik internete ir jų negali matyti internetu nesinaudojantys asmenys. 

„LRT TELEVIZIJA skyrė laiką nufilmuoti visų partijų bei visuomeninių komitetų atstovų – kandidatų agitacinius pasisakymus, tačiau jie bus prieinami tik specialiame portalo puslapyje, tiktai internete. Vaidinasi, asmenys, kurie dėl neįgalumo ar amžiaus, ar techninių galimybių nesinaudoja internetu neturi galimybės šios informacijos apskritai gauti“,–  sakė A. Stasiukynas.

Pasak jo, nacionalinis transliuotojas taip pat ribojo dalies kandidatų į didžiųjų miestų merus teisę pasisakyti „LRT forumo“ laidose ir pažeidė Konstitucijoje įtvirtintus skaidrumo ir nediskriminavimo principus. 

Visuomeninio rinkimų komiteto „Vilniečių „Lokys“ kandidatas į merus Raimund Klonovski tvirtina, kad į televizijos debatus pakviesti kandidatai buvo atrinkti galimai neskaidriai, nes sociologinė apklausa nebuvo atlikta.

Kreipimą į LRT pasirašė visuomeniniai rinkimų komitetai „Junkis“, „Judėk, Vilniau“, „Gedimino miestas“, „Vilniečių „Lokys“, „Vilnius gali“ ir „Bendruomeniškas Vilnius“. Komitetų atstovai taip pat neatmeta galimybės savo teises ginti teisme.