Lietuvoje

2013.09.02 10:24

Perspėjimas: mokytojus mobiliaisiais terorizuojantiems mokiniams grės areštas

Mokslo metams ruošėsi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos svetainėje – teisininkų patarimai mokytojui, kaip elgtis, jei jį filmuoja mokinys.

Mokslo metams ruošėsi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos svetainėje – teisininkų patarimai mokytojui, kaip elgtis, jei jį filmuoja mokinys.

Kaip DELFI sakė profsąjungos prezidiumo narė Erika Leiputė-Stundžienė, atvejai, kai mokytojus be jų sutikimo filmuoja mokiniai, nėra dažni, bet pasitaiko. Tikslas – pasilinksminti ir pasišaipyti iš mokytojo.

„Mobilieji telefonai iš tiesų rimta problema, nes visi vaikai dabar juos nešiojasi ir naudoja. Tik tiek, kad ministro įsakymu dabar vaikams galima taikyti netinkamo elgesio poveikio priemones“, – galimybe drausminti mokinius pasidžiaugė E. Leiputė-Stundžienė.

Pasak profsąjungos atstovės, mobilieji telefonai per pamoką turėtų būti išjungti ir netgi nepadėti ant stalo. Jei to būtų laikomasi, dingtų nemaža dalis problemų.

Bauda arba areštas iki 30 dienų

Tinklalapio skiltyje „Naudionga žinoti“, profesinės sąjungos teisininkai mokytojams primena, jog sulaukę 16 metų jaunuoliai jau pats atsako už savo poelgius.

Kitų mokyklos bendruomenės narių teisių pažeidimai kvalifikuojami kaip nedidelis chuliganizmas ir užtraukia  baudą  nuo  vieno  šimto  iki  trijų  šimtų litų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų.

Jei mokinys užgaulioja mokytoja, jį filmuoja be sutikimo ir kitaip pažeidinėja drausmės taisykles, mokytojui patariama kreiptis į vadovą, spręsti klausimą mokyklos bendruomenėje, o jei nepadeda - kreiptis į policiją dėl administracinės teisės pažeidimo.

Kai nepilnametis mokykloje pažeidinėja mokinių elgesio taisykles, elgiasi nepagarbiai kitų mokyklos bendruomenės narių atžvilgiu, teismai dažniausiai skiria įspėjimą jo tėvams už tėvų valdžios nepanaudojimą. Rečiau skiriama piniginė bauda.

Stropiai mokytis – irgi pareiga

Profsąjungos teisininkai mokytojams primena, jog moksleiviai taip pat turi pareigų. Mokiniai privalo iki 16 metų lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.

Kaip pabrėžiama, moksleivio pareigos gali būti numatomos mokyklos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse, mokymo sutartyje.