Lietuvoje

2019.02.06 12:08

Pateikti siūlymai VRK dėl reglamento pakeitimo projekto

LRT.lt2019.02.06 12:08

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) savo iniciatyva atliko Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) reglamento pakeitimo projekto antikorupcinį vertinimą ir pateikė siūlymus dėl jo tobulinimo.  

STT korupcijos prevencijos specialistai pažymi, kad reglamento pakeitimai lemtų didesnį VRK uždarumą ir mažesnę atskaitomybę visuomenei. Pavyzdžiui, ketinama nustatyti, kad kai kuriems svarbiems klausimams VRK galėtų sudaryti darbo grupes tik iš VRK narių ir sekretoriato darbuotojų, naikinama pareiga į posėdžius kviesti įvairių institucijų atstovus, ekspertus, specialistus. Nėra viešinama tokių darbo grupių sudėtis ir nagrinėjami klausimai, neskelbiami posėdžių protokolai.

STT pasiūlė detalizuoti, kokius klausimus galėtų spręsti darbo grupės, sudarytos tik iš VRK narių ir sekretoriato darbuotojų, o kokiems specifinių žinių ir kompetencijos reikalaujantiems klausimams turėtų būti kviečiami ekspertai ir specialistai. Taip pat siūlytina VRK protokolus skelbti viešai interneto svetainėje, kad suinteresuoti visuomenės nariai galėtų su jais susipažinti.

Viešumo stinga ir prašymų bei skundų nagrinėjimo tvarkai, o VRK nariams norima suteikti pernelyg plačią diskreciją spręsti, kuriuos skundus nagrinėti, kurių – ne. STT siūlo numatyti informacijos apie išnagrinėtus skundus, tiesiogiai susijusius su VRK kompetencija, viešinimą.

Taip pat pasiūlyta tikslinti reglamento projekto nuostatas, susijusias su VRK narių darbo apmokėjimu ir priemokomis. Reglamento projektu numatoma išbraukti pareigą darbo apskaitos žiniaraščiuose išsamiai nurodyti visus konkrečius darbus ir jiems atlikti skirtas valandas, įtvirtinant tik prievolę žymėti savo darbo laiką,  nurodant mėnesio dieną ir trukmę. Taip pat numatyta apmokėti už pasirengimą posėdžiams, darbą posėdžių metu, sprendimų projektų parengimą bei redagavimą, teisės aktų projektų rengimą bei vertinimą ir kitų darbų atlikimą. Numatomi pakeitimai vertinami, kaip ydingi, nes sudaro galimybes galimai nepagrįstai prisirašyti papildomų darbo valandų, net nenurodant, už kokių darbų ir užduočių atlikimą.

VRK turėtų per du mėnesius informuoti STT, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt