Lietuvoje

2019.02.01 12:40

Technologijų pamokas pagal lytį skirsčiusi gimnazija pažeidė įstatymą

BNS 2019.02.01 12:40

Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija, organizuodama atskiras technologijų pamokas mergaitėms ir berniukams, diskriminavo vaikus pagal lytį, konstatavo lygių galimybių kontrolierė.

Moksleivio tėvų skundą ištyrusi Agneta Skardžiuvienė konstatavo, kad gimnazija rugsėjo pradžioje nesudarė vienodų sąlygų vaikams susipažinti ir laisvai pasirinkti dėstomo dalyko programą, t. y., mergaitės negalėjo pasirinkti technologijų bei konstrukcinių medžiagų programos, o berniukai – gaminių dizaino programos. Todėl mergaitės pamokose mokėsi tik siūti, berniukai – tik dirbti su medžiu.

Anot kontrolierės, taip gimnazija formavo „vyriškų“ ir „moteriškų“ profesijų stereotipą.

„Tokiais veiksmais gimnazija diskriminavo asmenis pagal jų lytį, taigi, padarė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numatytą pažeidimą“, – teigiama kontrolierės išvadoje.

Pasak tarnybos, gimnazijos vadovai informavo, jog moksleiviai programas galėjo rinktis laisvai, tačiau pareiškėjo užfiksuoti tvarkaraščiai atskleidžia, kad technologijų dalykas dėstytas dviem, t. y. mergaičių ir berniukų grupėms – moksleiviai mokėsi pas skirtingus mokytojus ir, kaip jau teigta, buvo supažindinti tik su vienu iš dviejų modulių.

A. Skardžiuvienės nuomone, taip berniukams ir mergaitėms sudarytos „mažiau palankios sąlygos“ pasirinkti jiems įdomią programą. 

„Sulaukę 14 metų, mokiniai įgyja teisę rinktis ir dorinio ugdymo pamokas. Vieni jų lanko etikos, kiti – tikybos užsiėmimus. Pabandykime įsivaizduoti, kad jų grupės suformuojamos ne pagal moksleivių interesus, bet pagal jų lytį. Ko gero, niekas ir nesuprastų, kodėl vadovautasi būtent šiuo kriterijumi“, – pavyzdį pateikė kontrolierė.

Tarnybos atstovai BNS patvirtino, kad gimnazija reagavo į skundus ir vėliau technologijų pamokose sudarė mišrias grupes.

Technologijų dalyko ugdymo programa susideda iš keturių sričių: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų bei elektronikos. 5–8 klasėse šios sritys yra privalomos visiems mokiniams. Vėlesnėse klasėse moksleiviai turi pasirinkti vieną.

Anot tarnybos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos metodinėje medžiagoje moksleivių suskirstymas pagal lytis nėra įvardijamas.