Lietuvoje

2019.02.01 09:17

Registrų centras trims rinkimams pasiruošė solidžiau

LRT.lt 2019.02.01 09:17

Registrų centras svariai prisidės prie trejų šalyje vyksiančių rinkimų. Paspartinus duomenų teikimo procesus, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) gali operatyviau gauti reikalingus Gyventojų registro duomenis apie kandidatus, taip pat sudaryti rinkėjų sąrašus.  

Šiais metais Registrų centras ir VRK atnaujino duomenų teikimo sutartį, kuri leis už rinkimų organizavimą atsakingai institucijai ne tik operatyviau gauti visą reikalingą informaciją apie kandidatus ir rinkėjus, tačiau kartu ir sumažins Registrų centro sąnaudas, patiriamas iš duomenų teikimo.

Įstatymai numato, kad VRK kartu su Gyventojų registrą tvarkančiu Registrų centru elektroniniu būdu sudaro ir tvarko visų rinkimų rinkėjų sąrašus. Gyventojai į rinkėjų sąrašus įrašomi pagal Gyventojų registro informaciją ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo duomenis. Spartesnis elektroninis reikalingų duomenų teikimas, tikimasi, prisidės prie geresnio rinkimų organizavimo.

Įstatymas numato, kad šalies prezidentu gali būti renkamas asmuo, be kitų reikalavimų, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra ne mažiau kaip 40 metų. Būtent šią informaciją apie kandidatus VRK patikrina Gyventojų registre.

Informacija apie kandidatus iš Gyventojų registro taip pat gaunama ir rengiant Europos Parlamento (EP) rinkimus. Įstatymas numato, kad EP nariu gali būti renkamas Lietuvos pilietis ar kitas nuolat Lietuvoje gyvenantis ES valstybės narės pilietis, kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metai. Nuolat gyvenančiu Lietuvoje laikomas pilietis, kuris deklaravo savo gyvenamąją vietą Lietuvoje, o šie duomenys yra įrašyti į Gyventojų registrą.

Organizuojant savivaldybių tarybų rinkimus VRK remiasi Gyventojų registre esančia informacija apie kiekvienoje savivaldybėje registruotų gyventojų skaičių. Pagal jį nustatomas tarybos narių skaičius atitinkamoje savivaldybėje.

Registrų centras nuolat tobulina ir vysto Gyventojų registrą, kad jame sukaupta informacija apie šalies gyventojus valstybės institucijoms ir jos piliečiams būtų lengvai ir patogiai prieinama, kad būtų užtikrinamas sklandus registro veikimas, o svarbiausia – maksimalus įmanomas duomenų saugumas.