Lietuvoje

2019.01.31 17:18

Kova su korupcija: didesnis dėmesys prevencijai, koordinavimui ir atsakingumui

LRT.lt 2019.01.31 17:18

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pirmininkavo pirmajam vyriausybės komisijos kovai su korupcija koordinuoti, kuri buvo sudaryta 2018 m. lapkričio 21 dieną, posėdžiui. Aptarti siekiai  tobulinti ir efektyviau koordinuoti valstybės ir savivaldybių  institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse, sakoma pranešime spaudai.

Specialiųjų tyrimų tarnyba pristatė Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenų  Lietuvoje atnaujinimo kryptis. Šių metmenų pagrindu, susirinkus ministerijų, savivaldybių ir atsakingų institucijų pastabas, ketinama parengtini Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimus.

Pagrindinis tikslas – kurti antikorupcinę aplinką Lietuvoje pereinant nuo prievartos link savanoriškos veiklos. Numatoma žymiai sistemiškiau koordinuoti korupcijos prevenciją, peržiūrėti ir atnaujinti korupcijos prevencijos priemonių sistemą, pamatuoti ir palyginti atsparumo korupcijai veiklos rezultatus įstaigose bei valstybės ir savivaldybių įmonėse.

Specialiųjų tyrimų tarnyba pristatė tyrimų apie viešųjų pirkimų ir paramos teikimo korupcijos rizikas. Atkreiptas dėmesys į ypač sveikatos apsaugos srityje, savivaldybėse veikiančius paramos gavimo mechanizmus ir mastus dėl kurių valstybė patiria didelius nuostolius. Numatoma kurti skaidresnį paramos teikimo ir informacijos apie suteiktą paramą viešinimo mechanizmą, efektyvesnę viešųjų pirkimų procedūrų, viešųjų ir privačių interesų konflikto kontrolės sistemą.

Kitame Komisijos posėdyje, kurį ketinama organizuoti kovo mėnesį, numatoma svarstyti Nacionalinės kovos su korupcija programos Tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, priimti sprendimus dėl naujų priemonių rengimo.

Prieš keletą dienų Transparency international pristatytas naujausias Korupcijos suvokimo indekso tyrimas rodo, kad indeksas Lietuvoje nepakito palyginti su pernai – 38 vieta (59 balai).