Lietuvoje

2019.01.29 10:47

S. Skvernelio patarėjo dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose kelia abejonių

15min tyrimas apie dažnus viešųjų ryšių konsultanto Dariaus Gudelio apsilankymus vyriausybėje bei laimėtus viešuosius pirkimus atskleidė ir sisteminę problemą. Sauliaus Skvernelio vyriausybė sukūrė tvarką, leidžiančią politinio pasitikėjimo tarnautojams spręsti dėl viešųjų pirkimų laimėtojų. „Tokie dalykai yra nesveiki“, – sako Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Diana Vilytė. 

15min jau rašė apie tai, kad D. Gudeliui praėjusiais metais buvo išduota 19 leidimų patekti į vyriausybės rūmus, jis susitiko su premjeru ir jo aplinka, bet šie susitikimai nebuvo deklaruojami.

Taip pat D. Gudelio bendrovės praėjusiais metais laimėjo viešųjų pirkimų už daugiau nei 2,5 milijono eurų. Stambiausią užsakymą verslininko įmonė gavo iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) netrukus po to, kai šios agentūros viešųjų pirkimų ekspertu tapo premjero patarėjas Tomas Beržinskas.

15min pasidomėjo, kaip ir kada atsirado tvarka leidžianti premjero komandai vertinti viešuosius pirkimus. vyriausybės kanceliarija paaiškino, kad šią kadenciją atsirado pavedimas, pagal kurį vyriausybės atstovai, o kartais ir politinio pasitikėjimo tarnautojai, gali dalyvauti viešinimo paslaugų konkursuose kaip ekspertai.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė D. Vilytė sako, kad prieš priimant tokį sprendimą vyriausybė su jos vadovaujama tarnyba nesitarė, o politinio pasitikėjimo tarnautojai turėtų nusišalinti nuo sprendimų priėmimo.

Vis dėlto konkursų dalyvius vertinęs premjero patarėjas T .Beržinskas tvirtina nematantis pagrindo nusišalinimui.

Ministro pirmininko pavedimas

Su premjeru susitikinėjančio verslininko D. Gudelio bendrovė „VIP Viešosios informacijos partneriai“ 2018 metais laimėjo du NMA konkursus, kurių dalyvių pasiūlymus vertino ir T. Beržinskas. Bendra konkursų vertė – beveik 900 tūkst. eurų. Buvo perkamos visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo paslaugos spaudoje, interneto portaluose ir televizijos kanaluose.

D. Gudelis, BNS nuotr.

Abiejuose konkursuose iš viso dalyvavo tie patys trys dalyviai: minėta D.Gudelio įmonė „VIP Viešosios informacijos partneriai“, viešųjų ryšių agentūra „Headline Agency“ ir bendrovė „Vox vera“. 

Šiuose pirkimuose „VIP Viešosios informacijos partneriai“ laimėjo ir dėl pateiktos mažiausios kainos, ir dėl gero pasiūlymų kokybės įvertinimo. Būtent tai ir vertino pasitelkti ekspertai. 

15min pasidomėjo, nuo kada premjero patarėjai užima viešųjų pirkimų ekspertų pareigas. Vyriausybė informavo, kad dar 2017 metais tuometinė vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė ministerijoms išsiuntė raštą, kuriame buvo pristatomas ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio pavedimas. Pagal jį visuose viešinimo konkursuose sprendimo teisę gali turėti ir vyriausybės ekspertai.

„Ministro pirmininko pavedimu, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą <...> siūlome <...> pasitelkti pasiūlymams vertinti ekspertus –  vyriausybės kanceliarijos ir komunikacijos srities akademinės visuomenės atstovus“, – rašoma visoms ministerijoms išsiųstame rašte.

Pagal sukurtą tvarką, įstaigos, kurios mano, jog išorinių ekspertų pasitelkimas yra reikalingas, kreipiasi į vyriausybės kanceliariją, prašydamos deleguoti ekspertą. O ši priima sprendimą dėl konkretaus asmens.

15min klausė vyriausybės kanceliarijos, ar tokiais sprendimais nėra sukuriama valstybinių viešinimo pinigų politinė kontrolė. vyriausybės kanceliarija teigė, kad tai neprivaloma, o tik rekomenduojama tvarka, be to, politinio pasitikėjimo tarnautojai ne visada deleguojami į pirkimus.

„Pagal kompetenciją į eksperto pareigas deleguojami tarnautojai iš vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus. Kartais, esant dideliam užimtumui, skyrius paprašo kolegų pagalbos, taip kelis kartus pagal skirtingų įstaigų prašymus deleguoti ekspertą šias funkcijas atliko Ministro Pirmininko patarėjas Tomas Beržinskas“, – rašoma vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus atsakyme.

D. Vilytė: atrodo labai dviprasmiškai

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovė D.Vilytė 15min tvirtino, jog tokia vyriausybės tvarka atrodo negerai.

D. Vilytė, BNS nuotr.

„Politikams ar politinio pasitikėjimo pareigūnams derėtų nusišalinti nuo dalyvavimo sprendimų priėmime, idant neliktų nei mažiausios regimybės, kad gali būti palaikomas kažkoks verslo interesas“, – komentavo D. Vilytė.

Pasak VPT vadovės, situacija atrodo dviprasmiška: „Minimu atveju, kai santykiai tarp verslo ir politikų persipynę draugystės/bičiulystės santykiais, tokiems ekspertavimams politikai ir jų komandos nariai turėtų būti itin jautrūs, nes toks dalyvavimas iš šalies žiūrint atrodo labai dviprasmiškai.“

Primename, kad premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas anksčiau žiniasklaidai yra kalbėjęs, jog D. Gudelis į vyriausybę vaikšto kaip draugas.

VPT vadovė teigė, jog toks ekspertų dalyvavimas gali būti suprastas ir kaip spaudimas: „Žinant mūsų visuomenės paveldą, aukščiau stovinčios institucijos atstovų dalyvavimas gali būti suprastas kaip spaudimas. Aš nežinau, ar tuo konkrečiu atveju buvo spaudimas, bet tokie dalykai yra nesveiki.“

D. Vilytė tvirtino, kad vyriausybės atstovai nesitarė su VPT dėl pavedimo, pagal kurį į viešųjų pirkimų ekspertus gali būti deleguojami politinio pasitikėjimo tarnautojai.

„Apie tokį dalyką iš jūsų sužinojau, nežinojau, kad čia buvo toks pavedimas. Jie su mumis nesitarė. Mes būtume, aišku, rekomendavę, kad būtų geriau, ypač apie rinkiminius metus, nusišalinti nuo tokio dalyvavimo“, – sakė D. Vilytė.

T. Beržinskas: nematau pagrindo nusišalinimui Premjero patarėjas T. Beržinskas tvirtino neneigiantis pažinties su D. Gudeliu, kaip ir su kitų viešųjų ryšių agentūrų vadovais, bet nematantis pagrindo nusišalinimui.

Premjero patarėjo prašymu pateikiame pilną jo komentarą, atsiųstą 15min:

„Teisės aktai nedraudžia politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigūnams atlikti eksperto funkcijas. Kuomet tenka – darau tai objektyviai, skaidriai, pagal pirkimo sąlygose nurodytus vertinimo reikalavimus.

Priminsiu, kad prieš atlikdami vertinimą ekspertai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą bei nešališkumo deklaraciją, kuria įsipareigoja atlikti vertinimą objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais. To griežtai laikausi. Be to, ekspertai privalo užpildyti privačių interesų deklaraciją – tą irgi esu padaręs.

Neneigiu pažinties su D. Gudeliu, tačiau lygiai taip pat esu pažįstamas su praktiškai visų pagrindinių viešųjų ryšių bendrovių vadovais, kartais su jais taip pat bendrauju. Šis bendravimas yra dalykinis ir ne daugiau.

Nei su D. Gudeliu, nei su kitų įmonių vadovais manęs nesieja giminystės ar kitokie artimi santykiai, taip pat jokie turtiniai santykiai, neturiu jiems jokių įsipareigojimų, man ir mano artimiems asmenims jie niekuomet nėra teikę jokių paslaugų, atlygio ir pan. Todėl nematau interesų konflikto rizikos, o taip pat ir pagrindo nusišalinimui nuo eksperto pareigų.

Galiausiai norėčiau paaiškinti, kas lemia vieno ar kito tiekėjo laimėjimą konkursuose, kurie vykdomi pagal ekonominio naudingumo kriterijų (taip buvo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atveju).

Visų pirma, 40 proc. rezultato lemia tiekėjo pateikta pasiūlymo kaina, įtakos kuriai negali turėti vienas ekspertas. Likusius 60 proc. lemia tiekėjo pateikto kūrybinio pasiūlymo vertinimo rezultatas. Jis paaiškėja susumavus visų ekspertų vertinimo balus, pagal formulę išvedus jų vidurkį.

NMA atveju pasiūlymus vertino 4 ekspertai: aš ir 3 NMA darbuotojai. Tad jei klaustumėte, koks galėjo būti ir buvo mano „indėlis“ į vieno ar kito tiekėjo laimėjimą, atsakau: viso labo 25 proc. Ir tai kalbant tik apie kūrybinio vertinimo rezultatus. Be jų, kaip jau minėjau, 40 proc. rezultato lemia tiekėjo pasiūlyta kaina.

Atkreipsiu dėmesį ir į tai, kad ekspertai kūrybinių pasiūlymų vertinimą atlieka savarankiškai, nederindami jų su kitais ekspertais bei jokia trečiąja šalimi.

Ir pabaigai: mano tiesioginis vadovas, premjeras Saulius Skvernelis, apie tai, kad aš kartu su kitais 3 NMA darbuotojais atlikau eksperto pareigas NMA skelbtuose pirkimuose, sužinojo tik tuomet, kai ši informacija buvo paviešinta žiniasklaidoje. Nesu tikras, bet manau, jog D. Gudelis – lygiai taip pat.“

Dalijasi profesinėmis žiniomis

Primename, 15min publikavo tyrimą, kuris parodė, kad premjeras Saulius Skvernelis nuolat susitikinėja su viešųjų ryšių ekspertu ir verslininku, komunikacijos agentūros „VIP viešosios informacijos partneriai“ akcininku D. Gudeliu. Tačiau jų susitikimai nėra deklaruojami. Vien praėjusiais metais D.Gudeliui buvo išduota 19 leidimų patekti į vyriausybės rūmus.

BNS nuotr.

Tiek S. Skvernelis, tiek D. Gudelis tikina, jog jų susitikimai nesusiję su pasiruošimu prezidento rinkimams ar viešųjų ryšių konsultacijomis. Vis dėlto D. Gudelis pripažįsta su premjeru bei jo aplinka pasidalijantis savo profesinėmis žiniomis bei turima informacija. Verslininkas ir krepšinio klubo „Rytas“ dalininkas taip pat tvirtino su premjeru pasikalbantis apie krepšinį.

Su D. Gudeliu susitinka ir kitas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) politikas, ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius. Dabar jis siekia Vilniaus mero posto. Ministras neneigė apsilankantis ir D. Gudelio komunikacijos agentūros biure. Jis verslininką vadina savo draugu.

Tuo pat metu D. Gudelio įmonės laimėjo viešųjų pirkimų daugiau nei už 2,5 mln. eurų. Ši suma yra didžiausia tarp viešųjų ryšių agentūrų, taip pat – geriausias paties D. Gudelio verslo rezultatas.