Lietuvoje

2019.01.10 15:15

Ministerija siūlo riboti gydymo įstaigų vadovų kadencijas, steigti valdybas

BNS 2019.01.10 15:15

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo riboti valstybinių sveikatos įstaigų vadovų kadencijas, taip pat steigti valdybas ir stebėtojų tarybas skaidrumui užtikrinti. 

Tuo pačiu siūloma steigti ir merų vadovaujamas Regionų tarybas, kurios, kaip teigiama, „būtų aukščiau“ gydymo įstaigų nepriklausomų valdybų.

Šiuos siūlymus įteisinančius įstatymų pataisų projektus ketvirtadienį žurnalistams pristatė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Be ministro spaudos konferencijoje dalyvavo ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė, taip pat Verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokslo prorektorė Valdonė Darškuvienė.

Siūlymus penktadienį ruošiamasi pateikti svarstyti Seimui.

„Siūlome sprendimus, kurie leistų užtikrinti, jog gydymo įstaigos teiktų kokybiškas, žmonių lūkesčius atitinkančias paslaugas ir tuo pačiu racionaliai naudotų tam skiriamas lėšas. Svarbu ir tai, kad siūloma diegti modernius šiuolaikinės vadybos metodus, kurie jau yra sėkmingai išbandyti ir veikia kitur – valstybinėse įmonėse bei verslo organizacijose“, – sakė ministras Aurelijus Veryga.

Šiuo metu įstaigų vadovams numatyta 5 metų kadencija, o jų skaičius neribojamas, todėl ketinama nustatyti, kad vadovauti tai pačiai įstaigai būtų galima ne daugiau kaip dvi kadencijas. Tiesa, mažoms įstaigoms, kuriose dirba iki 10 specialistų, kadencijų skaičiaus siūloma neriboti.

Siūloma įstaigų vadovams ir kitiems vadovaujančias pareigas užimantiems žmonėms įtvirtinti nepriekaištingos reputacijos kriterijų, taip pat organizuoti ne tik įstaigų, padalinių, skyrių vadovų, tačiau ir įstaigos vadovo pavaduotojų, ir finansininkų viešus konkursus.  

Gydymo įstaigose turėtų atsirasti valdybos, kurios bus sudarytos iš nepriklausomų kompetentingų ir nepriekaištingos reputacijos žmonių. Ten, kur nebus valdybos, veiks stebėtojų tarybos, kurių nariams galios nepriekaištingos reputacijos kriterijai.

Pasak A. Verygos, nepriklausomi valdybų nariai dalyvaudami gydymo įstaigų valdyme turėtų įnešti daugiau skaidrumo, žinių bei vadybos patirties.

Tiesa, tuo pačiu bus siūloma įsteigti ir regionines tarybas, kurių galios bus didesnės nei valdybų.

„Tarkime, siekiant tinkamo ir regionams pritaikyto paslaugų planavimo bus steigiamos regioninės tarybos, kurios bus aukščiau valdybų ir planuos regionams reikalingas gydymo paslaugas. Jas sudarys savivaldybių merai, kiti savivaldybės deleguoti atstovai, medikai, asociacijų ir kitų socialinių partnerių atstovai“, – teigė Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė.