Lietuvoje

2013.08.26 11:34

Sunkmetis baigėsi: premjerui ir ministrams talkina patarėjų armija

Premjero Algirdo Butkevičiaus komanda savo gausa jau lenkia taupumu garsėjusio jo pirmtako Andriaus Kubiliaus patarėjų būrį. Ministrams taip pat talkina daugiau tarnų. Regis, sunkmetis ministerijose seniai baigėsi.

Premjero Algirdo Butkevičiaus komanda savo gausa jau lenkia taupumu garsėjusio jo pirmtako Andriaus Kubiliaus patarėjų būrį. Ministrams taip pat talkina daugiau tarnų. Regis, sunkmetis ministerijose seniai baigėsi.

15-a patarėjų

Jei Vyriausybę suformavo daugiau partijų, tai reikia ir daugiau postų. Tokios nuostatos laikosi kairiųjų valdžia. Štai buvęs premjeras A. Kubilius prieš penkerius metus darbą pradėjo su devynių patarėjų komanda, baigė jau su vienuolika. Tačiau ministras pirmininkas A. Butkevičius savo komandos dydžiu jau seniai pralenkė savo pirmtaką.

Dabar A. Butkevičiui talkina 15 patarėjų kone visais gyvenimo klausimais: ekonomikos, užsienio politikos, žemės ūkio, energetikos, vidaus politikos ir viešųjų ryšių, finansų, susisiekimo, aplinkos apsaugos, kultūros, jaunimo, sporto.

Beje, dar 2013 m. pradžioje A. Butkevičius apsiribojo 14-os patarėjų pagalba, tačiau vėliau jam prisireikė dar vieno. Šios politinio pasitikėjimo pareigybės, aišku, teko saviškiams – ištikimiems socialdemokratų partijos bičiuliams.

Algos didėjo

Kodėl premjerui reikia tiek patarėjų? „Yra daug darbo“, – atkerta Vyriausybės atstovai.

A. Butkevičius mėgsta kartoti, kad A. Kubilius patarėjų turėjo daugiau. Iš tiesų, vienu metu A. Kubiliaus patarėjais buvo įdarbinti atleisti apskričių viršininkai, tačiau tai ilgai netruko.

Ministro Pirmininko patarėjų atlygis, žinia, nėra mažas. Popieriuje vienas patarėjas uždirba 6,3 tūkst. litų. Jei tikėtume Vyriausybės pateiktais duomenimis, patarėjų atlygis, palyginti su pirmu 2013 m. ketvirčiu, taip pat paaugo – vidutinė patarėjo alga padidėjo beveik 50 litų.

Žinoma, tai aiškinama tuo, kad Lietuva pradėjo pirmininkauti  ES, taigi padidėjo ir darbo krūvis. Nesunku suskaičiuoti: 15-a A. Butkevičiaus patarėjų kas mėnesį susižeria beveik 72 tūkst. litų atskaičius mokesčius.

Ministras – rekordininkas

Pūtėsi ne tik A. Butkevičiaus reformuota ir pervadinta Vyriausybės kanceliarija. Apie politinio pasitikėjimo asmenų daugėjimą galima kalbėti ir ministerijose.

Šiuo atveju rekordininkė greičiausiai būtų socialdemokrato Vytenio Povilo Andriukaičio valdoma Sveikatos apsaugos ministerija. Ministras į pagalbą yra pasitelkęs  tris viceministrus ir šešis – daugiausia iš visų ministerijų – patarėjus.

„Jeigu galėčiau, priimčiau dar vieną viceministrą ir dar porą patarėjų, nes darbo yra tikrai daug“, – dėstė V. P. Andriukaitis ir ilgai aiškino, kodėl jam reikia tiek daug politinio pasitikėjimo tarnų. Žinia, jais įdarbinti saviškiai.

„Man reikia tiek patarėjų, nes įstaigų, atsakingų ministerijai skaičius yra didžiulis. Darbo krūvis taip pat didelis. Panaikinus apskritis valdymo požiūriu daug ką perėmė ministerija. Dabar man dar reikėtų vieno patarėjo po Konstitucinio Teismo išaiškinimo dėl sveikatos apsaugos“, – dėstė ministras.

Kiti neatsilieka

V. P. Andriukaičio ministerija – ne kokia išimtis. Politinio pasitikėjimo pareigybių padaugėjo ir kitur.

Tarkime, išsipūtė Tvarkos ir teisingumo atstovo Valentino Mazuronio valdoma Aplinkos ministerija. Šioje buvo sukurtas dar vienas viceministro etatas. Beje, tas pats buvo padaryta ir Finansų, Susisiekimo bei Užsienio reikalų ministerijose.

Kai kuriose ministerijose didėjo ir patarėjų skaičius. Antai Aplinkos ministerijoje 2012 m. ministrui talkino vos du patarėjai, dabar – jau trys. Energetikos ministerijoje anksčiau buvo išsiverčiama su vienu patarėju, dabar jau dirba du.

Patarėjų skaičius sumažėjo tik Krašto apsaugos ministerijoje. Čia jų dirba tik vienas. Tačiau ministrui talkina net trys viceministrai. Švietimo ir mokslo ministerija taip pat pučiasi. Anksčiau čia buvo išsiverčiama su trimis viceministrais, o dabar jų skaičius siekia keturis, patarėjų taip pat keturi.

Pažadus pamiršo

Patarėjų skaičiaus didėjimą ministerijų atstovai aiškina daugmaž vienodai – esą tai susiję su pirmininkavimo ES reikalais. Žinoma, Seimo opozicijos atstovai su tuo nesutinka.

„Tai liudija tik viena: yra daug partijų kolegų, kuriuos reikia įdarbinti. Kadangi koalicija didelė, reikia visoms partijoms atstovų ministerijose. Tai, kad politinio pasitikėjimo asmenų skaičius ministro pirmininko kanceliarijoje ir ministerijose auga, – akivaizdu“, – sakė buvęs susisiekimo ministras, Liberalų sąjūdžio atstovas Eligijus Masiulis.

Jo teigimu, nesuprantama, kam, pavyzdžiui, susisiekimo ministrui prireikė dar vieno viceministro.

„Dar mane pasiekė žinios, kad prašoma įdarbinti ir ketvirtą. Ar tai efektyvu – didelis klausimas?“ – komentavo buvęs ministras.

„Prieš rinkimus kairieji kalbėjo, kad politinio aparato jie neplės, dabar akivaizdu, kad šios kalbos – pamirštos“, – įgėlė opozicijos atstovas.