Lietuvoje

2015.02.14 17:46

Bus prisimintos stalinizmo ir nacizmo aukos bei minima Baltijos kelio diena

ELTA 2015.02.14 17:46

Rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti bei Baltijos kelio diena.

Rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti bei Baltijos kelio diena.

Šią dieną visiems norintiems bus atviras Genocido aukų muziejus ir Tuskulėnų rimties parko memorialas Vilniuje. Lankytojai turės galimybę aplankyti Tuskulėnų koplyčią-kolumbariumą, susipažinti su Genocido aukų muziejaus ir Tuskulėnų memorialinio komplekso nuolatinėmis ekspozicijomis ir šiuo metu eksponuojamomis parodomis.

Popietę Tuskulėnų memorialiniame muziejuje bus atidaryta paroda „Totalitarizmas Europoje. Fašizmas-Nacizmas-Komunizmas“. Parodą parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Vėliau šv. Mikalojaus bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, prie Adomo Mickevičiaus paminklo vyks 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo minėjimas, o kelyje Vilnius-Ukmergė, prie paminklo Baltijos keliui atminti, rengiamas susitikimas.

Kaune penktadienio vidurdienį – šv. Mišios Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Po jų – Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje karilionu skambins varpininkas Julius Vilnonis. Po koncerto muziejaus sodelyje vyks minėjimas. Vėliau koncertuos ansamblis „Ainiai“ bei solistai.

1939 m. rugpjūčio 23-iąją Maskvoje didžiausių Europos totalitarinių režimų – fašistinės Vokietijos ir bolševikinės Sovietų sąjungos užsienio politikos vadovai – Ribentropas ir Molotovas – pasirašė tarpusavio nepuolimo sutartį, kuri sudarė galimybes pradėti Antrąjį pasaulinį karą.

Papildomuose slaptuose sutarties protokoluose buvo numatyta, kaip abu agresoriai pasidalija karo metu užgrobtas teritorijas – Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją.

Praėjus savaitei po sutarties pasirašymo prasidėjo kruviniausias žmonijos istorijoje karas, trukęs šešerius metus.

Šioje sutartyje buvo numatyta, kad Lietuva, Latvija ir Estija tampa stalininio režimo karo grobiu, tačiau šešis dešimtmečius sovietiniai politikai neigė nusikalstamų dokumentų egzistavimą.

1989 metais Lietuvos persitvarkymo sąjūdis kartu su giminingais Latvijos ir Estijos judėjimais pakvietė Baltijos šalių ir viso pasaulio žmones prisiminti pragaištingąją sutartį ir susikibus rankomis sudaryti gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Akcija, kurioje dalyvavo daugiau kaip pusė milijono žmonių, tapo Baltijos tautų valios simboliu ir kelio į nepriklausomybę pradžia.