Lietuvoje

2013.08.22 18:37

Kartotinėse pratybose įgūdžius atnaujino 28 atsargos kariai

ELTA 2013.08.22 18:37

28 rezervo kariai atnaujino karinius įgūdžius ketvirtadienį pasibaigusiose parengtojo rezervo karių kartotinėse pratybose Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Kariai, Pratybos

28 rezervo kariai atnaujino karinius įgūdžius ketvirtadienį pasibaigusiose parengtojo rezervo karių kartotinėse pratybose Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione.

Pratybose kariai atnaujino individualius taktikos, apsaugos nuo masinio naikinimo ginklų, ginklų valdymo, priežiūros ir šaudymo įgūdžius, taip pat vykdė kolektyvines skyriaus lygmens užduotis: susipažino su batalione naudojama ginkluote ir karine technika, įrengė lauko stovyklą. Laisvu nuo pratybų metu kariai aplankė Vytauto Didžiojo karo ir Vilniaus karinės technikos muziejus.

Toks rezervo rengimas po beveik dešimties metų pertraukos atnaujintas 2011 metais. Į kartotines rezervo karių pratybas kviečiami asmenys, atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą. Organizuoto mobilizacinio rezervo formavimo planai numato, kad rezervo kariai žinias turėtų atnaujinti padalinyje, kuriam būtų priskirti galimos krizės atveju.

Mokymai, pasak Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, vyksta dviem etapais. Pirmajame etape kariai atnaujina individualius kario įgūdžius: taktikos, apsaugos nuo masinio naikinimo ginklų, ginklų valdymo, priežiūros ir šaudybos, taip pat prisimena krašto apsaugos statutus, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus.

Antrajame etape kariai vykdo kolektyvines skyriaus lygmens užduotis. Kariai eina į taktinį žygį, susipažįsta su batalione naudojama ginkluote ir karine technika, vykdo užduotis patrulio bazėje, kasa apkasus, rengia suplanuotas atakas, gynybą, pasalas, mokosi įrenginėti apsaugines kliūtis, susipažįsta su žvalgybos pagrindais ir įveikia karinį kliūčių ruožą. Užduotys vykdomos tiek dieną, tiek ir naktį.

Parengtasis rezervas būtinas ne tik dėl galimų karinių grėsmių, bet ir siekiant operatyviai vykdyti taikos meto užduotis – reaguoti į galimas gamtos stichijos sukeltas ar kitokio pobūdžio nelaimes bei ekstremalias situacijas.

Praėjusiais metais į tokius mokymus buvo pakviesti 384 rezervistai, šiemet bus pašaukta 450, kitais metais planuojama pašaukti 500 rezervistų.