Lietuvoje

2018.12.27 11:41

Čikagos teisme stringa N. Venckienės bylos sprendimo paskelbimas

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) apeliacinis teismas Čikagoje dviem savaitėms sustabdė civilines bylas, skelbia „The Associated Press“.

Čikagos teismui paskelbus, kad dėl Vyriausybės biudžeto nepatvirtinimo sustabdomos kai kurios bylos, užstrigo ir sprendimas dėl Neringos Venckienės bylos.

Pastarasis posėdis dėl buvusios teisėjos JAV teisme vyko lapkričio pabaigoje.

Teisme N. Venckienė toliau siekė įrodyti, kad jos inicijuotas judėjimas prieš pedofilus Lietuvoje turėtų būti laikomas didelio masto sukilimu ir tai turėtų tapti pagrindu neišsiųsti jos į Lietuvą.

Buvusi teisėja ir toliau kartoja, kad Lietuvoje jai grėstų pavojus gyvybei.

Šiuo metu N. Venckienė, nuo suėmimo kalinti Čikagos kalėjime, laukia sprendimo, tačiau dėl Čikagos teismų veiklos pristabdymo, sprendimo teks palaukti dar bent kelias savaites.

Daugiau posėdžių dėl N. Venckienės šiuo metu nenumatoma. Lapkričio pabaigoje vykusiame posėdyje dalyvavęs žurnalistas Michaelis Tarmas įžvalgomis ir pastabomis apie posėdžio procesą dalijosi „Twitter“ paskyroje.

Jis rašė, kad kalbą pradėjęs N. Venckienės advokatas Barry Spevackas teisėjams teigė: „Atsakovė sukėlė sukilimą prieš Lietuvos valdžią“. M. Tarmo teigimu, teisėjas tokius teiginius vertino skeptiškai, nors advokatas ir stengėsi teigti, kad N. Venckienei keliami kaltinimai neatitinka ekstradicijos reikalavimų. Kiekviena pusė posėdžio metu turėjo po penkiolika minučių savo kalbai. Žurnalisto M. Tarmo teigimu, 7-osios apygardos teisme vykstančių posėdžių metu teisiamieji nedalyvauja, todėl esą įprasta praktika, kad N. Venckienė į posėdį nebuvo atvesdinta.

N. Venckienė iš Lietuvos išvyko 2013 metais. Ji Čikagoje suimta šiemet vasarį. N. Venckienė skundžia teismo sprendimą ir Lietuvos veiksmus Valstybės departamentas balandį leido išsiųsti N. Venckienę į Lietuvą, tačiau ji šį sprendimą skundė teismams.

JAV kalinti N. Venckienė Lietuvos veiksmus apskundė ir Jungtinėms Tautoms. Buvusios teisėjos N. Venckienės sūnaus teigimu, ji Lietuvą apskundė dėl nuolatinio ir neatšaukiamo buvusios teisėjos diskvalifikavimo nuo Seimo nario ir Prezidentės postų.

 Skundas, anot K. Venckaus, buvo priimtas rugpjūčio 21 dieną. Šiuo metu JAV kalėjime kalinti N. Venckienė siekia pakeisti teismo sprendimą, tačiau JAV teismas jau paskelbė, kad buvusios teisėjos ekstradicija nebus stabdoma.

Rugsėjo pabaigoje posėdį dėl N. Venckienės surengė ir Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje komisija (CSCE) arba vadinamoji JAV Helsinkio komisija, sudaryta iš JAV Atstovų Rūmų ir Senato narių bei kelių administracijos pareigūnų. Posėdyje-diskusijoje „Politiškai motyvuotas (ne)teisingumas? Teisėjos Venckienės ekstradicijos byla“ dalyvavo N. Venckienės partijos „Drąsos kelias“ atstovas Vytautas Matulevičius, JAV žmogaus teisių ekspertės Abbe Jolles ir Mary G. Leary bei N. Venckienės sūnus Karolis Venckus.

Šios komisijos sprendimas JAV teismui yra tik rekomendacinio pobūdžio. JAV teismas dar vasarą yra nusprendęs, kad N. Venckienės ekstradicija nebus stabdoma. Šį teismo sprendimą N. Venckienė yra apskundusi.
BNS/Scanpix nuotr.

N. Venckienę prokurorai įtaria pagal trylika Baudžiamojo kodekso straipsnių Jei bus perduota Lietuvai, buvusi teisėja gali būti teisiama dėl tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo ir skleidimo, teismo sprendimo nevykdymo ir kitų nusikaltimų.

Kreipdamiesi į JAV su ekstradicijos prašymu, Lietuvos teisėsaugininkai nurodė, kad ji įtariama padariusi šias nusikalstamas veikas: 167 str. 1 d.: neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas, už kurį baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

168 str. 1 d.: neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas, už kurį baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 313 str. 2 d.: mirusiojo atminimo paniekinimas, viešai paskleidžiant apie mirusįjį melagingus prasimanymus, už kurį baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

153 str.: jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas, už kurį baudžiama laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 163 str.: piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis, už ką baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

232 str.: nepagarba teismui, už ką baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 245 str.: teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas, už ką baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 228 str. 2 d.: piktnaudžiavimas, siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, už ką baudžiama bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. 231 str. 1 d.: trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai, už ką baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

140 str. 1 d.: fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas, už ką baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. 286 str.: pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, už ką baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

154 str. 2 d.: šmeižimas asmens, neva padarius sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje, už ką baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

236 str. 1 d.: asmens melagingas apskundimas įstaigai ar pareigūnui, turinčiam teisę pradėti baudžiamąjį persekiojimą, už ką baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.