Lietuvoje

2018.12.20 15:59

VTEK skelbia, kad G. Landsbergis įstatymo nuostatų nepažeidė

LRT.lt 2018.12.20 15:59

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Seimo narys Gabrielius Landsbergis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, skelbiama VTEK pranešime. Tyrimas buvo atliktas Seimo narės „valstietės“ Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu.

Gautame pranešime, kurio pagrindu pradėtas tyrimas, buvo nurodyta, kad Seimo narys metinėse asmens (šeimos) turto deklaracijose už 2016 m. ir 2017 m. deklaravo turįs akcijų, tačiau privačių interesų deklaracijoje nenurodė, kokios įmonės veikloje dalyvauja.

Tyrimo duomenys rodo, kad duomenų apie G. Landsbergį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje nėra. Nustatyta, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktose deklaracijose Seimo narys nurodė bankrutuojančio AB „Ūkio banko“ akcijas. 2008 m. jų įsigijęs G. Landsbergis tapo smulkiuoju šio banko akcininku. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužę AB „Ūkio bankui“ iškėlė bankroto bylą, o 2014 m. liepą bankrutuojančią bendrovę pripažino bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti.

Vadovaujantis Bankų įstatymu, teismui priėmus nutartį iškelti bankui bankroto bylą, administratorius pradeda atlikti savo funkcijas, o banko organų (šiuo atveju – visuotinio akcininkų susirinkimo) įgaliojimai sustabdomi.

Vadovaujantis tyrimo duomenimis, VTEK vertinimu, G. Landsbergiui nekilo pareiga privačių interesų deklaracijoje nurodyti bankrutuojančios akcinės bendrovės akcijų kaip juridinio asmens, kurio veikloje Seimo narys dalyvauja. VTEK nuomone, atitinkamas VPIDVTĮ reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su tuo, jog deklaruojantysis dalyvauja juridinio asmens veikloje ir, įgyvendindamas bendrasavininkio teises bei pareigas, šio juridinio asmens atžvilgiu gali priimti atitinkamus sprendimus, naudotis kitomis turtinėmis bei neturtinėmis teisėmis. Nagrinėjamu atveju VTEK neturi duomenų, kad G. Landsbergis nuo 2013 m. būtų dalyvavęs bankrutuojančios AB „Ūkio bankas“ veikloje. Nuo bankroto bylos iškėlimo šiam juridiniam asmeniui dienos, banko visuotinio akcininkų susirinkimo teises perėmė bankroto administratorius.