Lietuvoje

2018.12.14 10:58

R. Karbauskis išvadas dėl LRT išvertė ir išsiuntė tarptautinėms institucijoms

Ineta Nedveckė, LRT.lt 2018.12.14 10:58

LVŽS frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis penktadienį už žiniasklaidos laisvę ir visuomeninius transliuotojus atsakingoms tarptautinėms, ES bei nacionalinėms institucijoms išsiuntė Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos, kuri atliko Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą, išvadą bei naujai teikiamas LRT įstatymo pataisas. Apie tai skelbiama LVŽS pranešime spaudai.

Kad dokumentą tarptautinėms institucijoms išsiųs, jis minėjo ketvirtadienį vykusiame Seimo posėdyje. Jame po svarstymo išvadų projektui pritarta. Kartą svarstymo stadijoje projektui nebuvo pritarta, tada jis Kultūros komitetui, kuriam vadovauja R. Karbauskis, buvo pavestas tobulinti. Tačiau atgal į plenarinių posėdžių salę jis grįžo lygiai toks pats, nors šįkart jam pritarta. Galutinis balsavimas dėl išvadų Seime numatomas antradienį. 

Remiantis išvadomis turėjo būti rengiamos LRT įstatymo pataisos, bet pataisos parengtos nelaukus išvadų patvirtinimo Seime. 

„Mūsų žiniomis, įvairios tarptautinės organizacijos, ES institucijos, valstybių narių visuomeniniai transliuotojai buvo informuoti, jog Lietuvos valdžia stengiasi politizuoti ir užvaldyti turinį LRT, varžyti laisvą žodį. Mus apšmeižė, klaidino netgi tarptautines organizacijas, teiginiais, esą Lietuvoje siekiama suvaržyti žodžio laisvę, buvo menkinamas ir Lietuvos įvaizdis, todėl ir buvo priimtas sprendimas pateikti išvadų bei LRT įstatymo vertimą, kad minėtos institucijos galėtų susipažinti su tyrimo rezultatais iš pirmų lūpų, be jokių interpretacijų.  

Dokumentų kopijos iškeliaus, kad institucijos įvertintų mūsų tikruosius ketinimus ir atsiųstų mums savo ekspertinę nuomonę, kuri mums labai svarbi. Manome, kad šios institucijos turi teisę susipažinti su Seimo atliktu darbu, nes niekas joms taip ir nepaaiškino, nepateikė jokių dokumentų, kas buvo atlikta ir ko siekia dabartinė Lietuvos valdžia. O mes siekiame depolitizuoti LRT ir užkirsti kelią neskaidriems sandoriams, kurie galimai vykdomi mūsų mokesčių mokėtojų sąskaita“, – pranešime spaudai cituojamas R. Karbauskis.

Nors valdantieji teigia, kad išvadomis siekiama depolitizuoti LRT valdymą, visuomeninio transliuotojo administracija, taryba, Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos ekspertai, opozicija teigia priešingai – jeigu rekomendacijos, įtvirtintos išvadose, būtų įgyvendintos, tai reikštų didesnę politikų įtaką LRT. 

Seimo komisijos išvadų projekte siūloma vietoje LRT administracinės komisijos steigti valdybą, kuri rūpintųsi valdymo reikalais, o tarybai būtų pavestas tik turinys. Tarybos narių kadencijos sutaptų su juos skiriančių politinių institucijų kadencijomis. 

Valdybos narius penkerių metų terminui skirtų taryba iš kandidatų, atrinktų viešo konkurso būdu, kita alternatyva – kandidatų sąrašą parinktų skyrimų komitetas prie tarybos, dar vienas variantas, kad vykdančiuosius narius parenka ir skiria taryba, o nepriklausomus parenka vyriausybė, skiria taryba.

Anot projekto, kolektyvinio valdymo organo, valdybos, narių skyrimas, teisės ir pareigos iš esmės būtų reglamentuojamos pagal Akcinių bendrovių įstatymą. Valdybą sudarytų 5–7 nariai.

LRT generalinis direktorius turėtų būti ir valdybos pirmininkas, o dauguma valdybos narių turėtų būti nepriklausomi, t. y., neturėti jokių kitų pareigų LRT.

Dėl komisijos sudarymo Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą, jo atsakymas nėra gautas iki šiol.

Informaciją R. Karbauskis pateikė Europos Parlamentui, ES valstybių parlamentų už žiniasklaidos reguliavimą atsakingiems komitetams, ES, NATO, EBPO valstybių narių visuomeniniams transliuotojams, Europos Komisijai, Europos Tarybai, UNESCO, Europos transliuotojų asociacijai, organizacijoms „Reporteriai be sienų“ (Reporters Without Borders), žiniasklaidos specialistus vienijančioms profesinėms sąjungoms (Global Union Representing Workers in the Media, Entertainment, Arts and Sports Sectors (UNI MEI and MEI Europe).

Laiške jis pažymėjo, kad Lietuvos tikslas – taisyti teisinį LRT veiklos reglamentavimą, pasinaudojant pažangiausių pasaulio šalių gerąja praktika. 

LRT taryba dabar sudaroma šešeriems metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Po keturis tarybos narius skirtingu metu skiria prezidentas ir Seimas, po vieną narį deleguoja Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.

Svarbiausių įvykių chronologiją galima rasti čia.