Lietuvoje

2018.12.06 17:16

LRTK aptartos priemonės neteisėtam televizijos programų priėmimui užkirsti

Siekiant užkirsti kelią neteisėtam televizijos programų priėmimui, būtinas glaudus kompetentingų institucijų bendradarbiavimas, sako LRTK pirmininkas Mantas Martišius. Pranešime spaudai taip pat pabrėžiama, kad asmenys, vykdantys minėtą neteisėtą veiklą, paprastai nevykdo mokestinių prievolių, nemokamas atlygis autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojams.

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) iniciatyva įvykusioje diskusijoje dėl priemonių neteisėtam televizijos programų priėmimo užkirtimui Lietuvos teritorijoje be LRTK atstovų, taip pat dalyvavo Muitinės departamento, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos  atstovai.

Susitikimo metu LRTK pirmininkas M. Martišius pažymėjo, kad siekiant užkirsti kelią neteisėtam televizijos programų priėmimui, būtinas glaudus kompetentingų institucijų bendradarbiavimas tiek kvalifikuojant neteisėtai vykdomą veiką, tiek keičiantis informacija apie draudžiamas veikas vykdančius asmenis bei neteisėtą televizijos programų retransliavimą ar platinimą internete.

LRTK turi pakankamai įrankių kovoti su neteisėtai televizijos programų retransliavimo ar platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą vykdančiais asmenimis, tačiau dideliu iššūkiu užkardant neteisėtos televizijos programų retransliavimo ir jų platinimo internete veiklos vykdymą yra įrangos, įgalinančios žiūrovus priimti neteisėtai platinamas televizijos programas internete, reklamavimas ir pardavimas Lietuvoje.

Asmenys, vykdantys minėtą neteisėtą veiklą, paprastai nevykdo mokestinių prievolių, nemokamas atlygis autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojams, valstybė negauna atitinkamų mokesčių ir yra pažeidžiama sąžininga konkurencija televizijos programų retransliavimo ir platinimo internete paslaugų rinkoje.

LRTK, vykdydama vieną iš savo prioritetinių tikslų mažinti neteisėto televizijos programų retransliavimo ir platinimo internete mastą, siekia inicijuoti kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, kuris įgalintų kompleksinių kovos su neteisėtu televizijos programų retransliavimu ir platinimu internete priemonių įgyvendinimą.