Lietuvoje

2018.12.05 07:23

A. Jurgelevičiaus profsąjungai priklausantys Rokiškio rajono mokytojai palaiko streikuojančius

Andriaus Navicko vadovaujama Švietimo darbuotojų profsąjunga (LŠDPS) ketvirtą savaitę tęsia streiką dėl naujos mokytojų apmokėjimo tvarkos. Kitai – Audriaus Jurgelevičiaus vadovaujamai – profsąjungai priklausantys Rokiškio rajono pedagogai antradienį daugelyje ugdymo įstaigų surengė boikotą – vietoj įprastų, vedė alternatyvias pamokas, išreiškė palaikymą streikuojantiems. A. Jurgelevičius teigė palaikantis tokią iniciatyvą ir tikino jokios takoskyros neįžvelgiantis.

Apie vedamas pilietiškumo pamokas maždaug 30-tyje Rokiškio rajono ugdymo įstaigų 15min papasakojo Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos mokytojas Erikas Gaigalas.

„Kadangi priklausom kitai profesinei sąjungai, ne tai, kuri dabar streikuoja, sugalvojau tokį variantą kaip kad boikotą. Šiuo atveju, tai yra priemonė, kuri padeda darbuotojams siekti, kad darbdavys įvykdytų jų keliamus reikalavimus.

Mes vietoj įprastų pamokų vedam pilietiškumo pamokas – neimam naujų temų, nerašom kontrolinių darbų, o tiesiog kalbam su mokiniais apie susidariusią situaciją švietimo sistemoje. Aiškiname iš esmės tuos dalykus, kurie čia dabar vyksta“, – kalbėjo pedagogas.

Renka paramą streikuojantiems

Skirtingose mokyklose, alternatyvių pamokų skaičius, anot jo, taip pat skyrėsi.

„Pas mus gimnazijoj buvo pirmos keturios, kitoj – visos septynios pamokos“, – dėstė E. Gaigalas.

Tiek mokiniai, tiek ugdymo įstaigų vadovai, anot jo, iniciatyvą įvertino teigiamai, išreiškė pritarimą.

„Jokios priešpriešos dėl to tikrai nėra“, – sakė E. Gaigalas.

Pasiteiravus, kiek laiko bus vedamos neįprastos pamokos, jis atsakė, kad bus matyti ateityje.

E. Gaigalas taip pat pridūrė, kad reiškiant palaikymą streikuojantiems, yra renkamos lėšos.

„Mūsų vien tik vienoj mokykloj yra surinkta apie 1 tūkst. eurų“, – tvirtino jis.

E. Gaigalas teigė, kad boikotą paskelbę mokytojai, jokių atskirų reikalavimų nekelia, o reiškia pritarimą tiems, kuriuos suformavo A. Navicko vadovaujama profsąjunga.

E. Blaževič/LRT nuotr.

Kai kurie norėtų jungtis prie streiko

„Mes kol kas jokių reikalavimų kitokių nekeliam, kadangi mums dar dėl šitų nepavyksta susitarti. Ką čia bekelti“, – aiškino mokytojas ir pridūrė supratęs, kad šie reikalavimai nuo tada, kai ketvirtadienį Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo parengtas derybų protokolas, yra bendri, tai yra, palaikomi visų švietimo profsąjungų.

Paklaustas, gal jis ar kiti mokytojai reiškia norą pereiti iš A. Jurgelevičiaus profsąjungos ir prisijungti prie A. Navicko, mokytojas teigė, kad „tokio dalyko nėra“, bet užsiminė, kad kyla problemų norintiems jungtis prie streiko.

„Mūsų prisijungimas būtų nebent neteisėtas, o taip daryt nelabai norėtųsi“, – E. Gaigalas.

A. Jurgelevičius: palaikom ir palaikysim A. Navicko reikalavimus

Profsąjungos, kuriai priklauso dauguma Rokiškio rajono pedagogų, vadovas A. Jurgelevičius sakė puikiai žinantis apie „boikotą“.

„Tai puiki akcija, mokinių pilietiškumą ugdanti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, ir kartu palaikanti mokytojus, kurie reikalauja pagerinti mokytojų darbo sąlygas, kurios ilgai nebuvo gerinamos“, – 15min komentavo jis.

Paklaustas, ar nėra taip, kad jo profsąjungai priklausantys pedagogai stoja į A. Navicko pusę, nes palaiko jo keliamus reikalavimus, A. Jurgelevičius tai neigė.

„Mes juos (LŠDPS iškeltus reikalavimus – 15min) palaikėm nuo pat pradžių. Jie atsirado visų profesinių sąjungų galvoj, ne A. Navicko. Juos surašęs ant popieriaus, [A. Navickas] dėl jų pradėjo streiką. Jokios takoskyros tarp mūsų reikalavimų ir A. Navicko nėra, ir man būtų gerai, kad jūs ir nekalbėtumėt apie tai“, – kalbėjo A. Jurgelevičius.

„Mes palaikom ir palaikėm, ir palaikysim visus reikalavimus, kurie yra susiję su mokytojų darbo apmokėjimu, sąlygų gerinimu“, – patikino jis.

E. Blaževič/LRT nuotr.

A. Vagonis: „Čia yra didelių dėdžių reikalai“

Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis taip pat išreiškė palaikymą pedagogų idėjai – juk esą tiek streikas, tiek boikotas teisėti.

„Pritariu tam, kad mokytojai vieni kitus palaiko. Tiems žmonėms, kurie ten streikuoja, yra labai sunku. Kiekvienas palaikymas – širdžiai maloniau. Mes nesame nuo jų nusisukę“, – dėstė meras.

Tiesa, jis pridūrė nenorintis, kad moksleiviai įsijungtų į procesą.

„Man labai nesinorėtų, kad mokiniai įsitrauktų į šitą procesą, nes čia yra didelių dėdžių reikalai. Tie dėdės turi išsispręsti. Įsivaizduokit, koks dešimtokas, vienuoliktokas turi išklausyti mokytojo raudą, kaip mūsų valdžia nemyli, negerbia ir panašiai“, – komentavo A. Vagonis.

Antradienį, LŠDPS duomenimis, Lietuvos ugdymo įstaigose streikavo apie 100 mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis – 75.

Keliasdešimt streikuojančių pedagogų nuo derybų pradžios vis dar nepaliko ministerijos patalpų, nors antra para yra prašomi tai padaryti. Švietimo ir mokslo ministerijoje pedagogai jau praleido šešias naktis.

Antradienį trys švietimo profsąjungos iš penkių pasirašė susitarimų protokolą dėl etatinio apmokėjimo modelio pataisymų ir didesnio finansavimo švietimo pagalbos specialistams.

LŠDPS priklausantys mokytojai ir juos palaikantys streikuoja ketvirtą savaitę. Pedagogai reikalauja taisyti etatinį apmokėjimo modelį ir skirti papildomą finansavimą. Streiką paskelbusios A. Navicko vadovaujamos profsąjungos kelti reikalavimai į protokolą nebuvo įtraukti, jo pavaduotoja ant protokolo parašo nepadėjo.

Streikuojančiųjų reikalavimai yra tokie:

įdiegti etatinį modelį, kuriame vienam etatui sudaryti būtų ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų ir 18 valandų skirta kitiems darbams;

mažinti mokinių skaičių klasėse;

turi būti parengta pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programa, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc.;

valandos etatui skaičiuojamos ne metams, o savaitei;

ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate turėtų būti ne mažiau kaip šešios nekontaktinės valandos.

Visų jų įgyvendinimas, vyriausybės skaičiavimais, valstybei atsieitų 300 mln. eurų.