Lietuvoje

2018.12.04 10:06

Seimo kontrolierius įvertino tyrimą dėl LRT: ragina vengti tokių iniciatyvų

LRT.lt2018.12.04 10:06

Seimo kontrolierių įstaiga ragina vengti tokių iniciatyvų, kurios sudarytų prielaidas daryti politinį arba ekonominį poveikį visuomeniniam transliuotojui, taip pažeidžiant Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnio nuostatas. Taip įstaiga skelbia antradienį išplatintame pranešime spaudai, kuriame atsako į Seimo narių kreipimąsi dėl laikinosios komisijos, skirtos LRT tirti, sudarymo. 

Nevertindama konkrečių Seimo laikinosios tyrimo komisijos siūlymų, Seimo kontrolierių įstaiga, kaip nacionalinė žmogaus teisių institucija, pasisako dėl būtinybės apsaugoti žodžio ir saviraiškos laisvę, garantuojamą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje užtikrinant nacionalinio transliuotojo nepriklausomumą, rašoma pranešime.

Tokią poziciją nacionalinės žmogaus teisių institucijos vadovas prof. dr. Augustinas Normantas pateikė atsakydamas Seimo nariams, kreipusiems į Seimo kontrolierių įstaigą su prašymu įvertinti tam tikras Seimo narių iniciatyvas suformuluotas Seimo laikinosios komisijos nutarimo projekte.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad Konstitucinis Teismas yra akcentavęs, jog Konstitucija garantuoja ir saugo visuomenės interesą būti informuotai, kad konstitucinė laisvė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas yra vienas iš atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės, demokratinės valstybės pagrindų, ji yra svarbi įvairių Konstitucijoje įtvirtintų asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo prielaida. 

„Konstitucijoje įtvirtintos vertybės sudaro darnią sistemą, todėl negalima, įstatymais įtvirtinant informacijos laisvės įgyvendinimo garantijas, sudaryti prielaidas pažeisti kitas konstitucines vertybes“, – pastebi rašte Seimo nariams A. Normantas.

Pateiktoje nuomonėje Seimo kontrolierius pastebi, kad Europos  žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnis, užtikrinantis saviraiškos laisvę, apima, be kita ko, ir spaudos, radijo ir televizijos laisvę, kadangi be laisvos ir gausios spaudos nėra ir demokratinės visuomenės.

Seimo kontrolierių įstaigos pateiktame vertinime pastebima, kad Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijose Nr. R(96)10 „Viešųjų paslaugų transliavimo nepriklausomumo garantijos“ akcentuojama, kad redakcinė nepriklausomybė yra neatsiejama nuo visuomeninio transliuotojo institucinės nepriklausomybės. 

Pateiktoje pozicijoje Seimo kontrolierius taip pat atkreipia dėmesį, kad Europos  Žmogaus Teismo Teismas byloje Manole ir kiti prieš Moldovą pabrėžė įstatymu įtvirtintų visuomeninio transliuotojo priežiūros institucijų nepriklausomumo nuo politinio ir ekonominio poveikio svarbą.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat yra Jungtinėse Tautose A lygiu  akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt