Lietuvoje

2018.11.30 12:54

ŠMM skelbia apie proveržį: mano, kad to pakanka nutraukti streiką

LRT RADIJAS, LRT.lt 2018.11.30 12:54

Po trylikos valandų vykusio posėdžio ketvirtadienį Švietimo ir mokslo ministerijoje su visomis mokytojams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis sutarta dėl etatinio įgyvendinimo tobulinimo, toliau bus ieškoma sprendimų dėl ilgalaikio švietimo sistemos finansavimo didinimo. Susitikimo protokolas bus išsiųstas visoms profesinėms sąjungoms susipažinti.

„Šiandien mes iki pietų paruošėme ir išsiuntėme visoms mokytojų profesinėms sąjungoms tyrimo protokolą, kuriame yra aiškiai numatyta, dėl kurių punktų yra susitarta. Iš pricipo tie visi punktai susiję su mokytojų etatiniu apmokėjimu. Tie punktai, dėl kurių nesusitarta, (...) nėra tiesiogiai susiję su etatiniu apmokėjimu, bet susiję su kitais švietimo sistemoje esančiais probleminiais dalykais. Jie reikalauja milžiniškų valstybės investicijų, t. y. beveik 300 mln. eurų tam, kad juos išspręstume“, – LRT RADIJUI sakė švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas. 

ŠMM atstovas teigė, kad vyriausybė kreipėsi į politines partijas siūlydama nuo 2020 m. parengti ir pasirašyti ilgalaikį susitarimą dėl ilgalaikės atlyginimų didinimo programos.

„Tikėtis tokio milžiniško pinigų kiekio [beveik 300 mln. eurų] per 1 metus tikrai yra sudėtinga, nes jau šiemet švietimui yra skiriama 185 papildomi milijonai ir tai yra antra pagal finansavimą sritis ateinančių metų biudžete“, – LRT RADIJUI vardijo ministrės patarėjas. 

Ministerija išreiškė lūkestį, kad profesinės sąjungos atsižvelgs į tai, kad susitarta dėl etatinio mokytojų apmokėjimo tobulinimo. „Taip pat yra inicijuota procedūra, kuriai jie ir patys pritarė – parengti ilgalaikį mokytojų atlyginimo programą. Natūralu, kad jinai per naktį nebus parengta, ir tam reikia ir Seimo įsitraukimo, bet, manau, kad visos prielaidos streiko nutraukimui, ugdymo proceso atnaujinimui, yra. Jei profsąjunga tą norėtų daryti, ji tikrai turi priežastis tai daryti“, – mano ministrės patarėjas A. Varanauskas.  

A. Varanauskas, BNS nuotr.

Parengtame šios dienos susitikimo protokole išskirti trys siūlymų blokai: etatinio tobulinimo, mokyklų finansavimo modelio tobulinimo, teisės aktų įgyvendinimo.

Tobulinant mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemą sutarta:

1. Diferencijuoti mokytojo etato struktūrą pagal dalykus ir ugdymo sritis švietimo ir mokslo ministro įsakymu – jo projektas bus parengtas iki 2019 m. sausio 10 d.; nustatyti veiklų mokyklos bendruomenei metinių valandų minimumą visiems mokytojams privalomoms funkcijoms („Sandraugos“ profesinė sąjunga pasiūlė 126 metines valandas).

2. Nustatyti aiškias taisykles metiniam etato valandų skaičiavimui (nepritaria Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga).

3. Numatyti, kad, jeigu mokytojas, įgyvendinantis pradinio ugdymo programą, per metus turi 700 kontaktinių valandų, būtų formuojama viena pareigybė (etatas) (iš viso 1512 val.).

4. Pateikti Darbo kodekso nuostatų dėl nuotolinio darbo taikymo mokyklose paaiškinimus.

5. Numatyti, kad mokytojui, nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti, skaičius sudarytų nuo 40 iki 60 proc. kontaktinių valandų skaičiaus, nustatant pagal ugdymo sritis ir (arba) dalykus mažiausią leistiną dalį procentais.

6. Darbo krūvio sandaroje vadovavimas klasei skiriamas įvertinus klasės komplekto dydį, amžiaus tarpsnį bei klasės mikroklimato sudėtingumą, bet ne mažiau kaip 152 valandos (10 proc. visos pareigybės/etato) per metus.

Tobulinant finansavimo modelį sutarta:

1. Peržiūrėti specialiojo ugdymo finansavimo rodiklius ir atitinkamai juos padidinti, atsižvelgiant į specialiosios pagalbos poreikį ir finansines galimybes.

2. Peržiūrėti vienam mokiniui nustatytus švietimo pagalbos finansavimo rodiklius ir pagal galimybes juos padidinti.

3. Peržiūrėti mokymo namuose finansavimo rodiklius ir atitinkamai juos padidinti, atsižvelgiant į ugdymo plano nuostatas.

Dėl teisės aktų įgyvendinimo sutarta:

1. ŠMM rekomendacijose ir aplinkraščiuose išdėstytus susitarimus perkelti į teisės aktus (Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, ministro įsakymus ir pan.).

2. Mokytojo etatinio apmokėjimo tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose vartoti vieną, Švietimo įstatyme numatytą,  sąvoką „kvalifikacijos tobulinimas“.

3. Įvertinti klasių komplektų ir jų dydžių formavimo praktiką ir nesant pokyčių dėl klasės komplektų dydžių mažinimo savivaldybių lygmeniu inicijuoti maksimalaus skaičiaus klasėje mažinimą valstybės lygiu iki 2020 m. sausio 1 d.

4. Imtis prevencinių priemonių, kad savivaldybėms nustatant klasių komplektų skaičių mokyklose nebūtų pažeidinėjamos teisės aktų nuostatos.

5. Atlikti planinę patikrą dėl etatinio mokytojų apmokėjimo diegimo mokyklose, be kita ko atkreipiant dėmesį į galimą biurokratinės naštos (popierizmo) didėjimą mokytojui. Sudaryti ŠMM valdymo srityje nustatytų privalomų dokumentų sąrašą iki 2019 m. sausio 1 d.  

Nerastas vieningas sutarimas dėl su dideliais finansiniais poreikiais susijusių reikalavimų, per metus norint 20 proc. padidinti pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus (144 mln. Eur), nuo 3 iki 6 val. padidinti nekontaktinių valandų ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate (13 mln. Eur), panaikinti visų pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalus (25 mln. Eur), sumažinti mokinių skaičių klasėse (49 mln. Eur), pasiekti, kad mokytojo 36 val. etate pamokos sudarytų ne daugiau kaip 18 val. (66 mln. Eur).

Svarstoma dėl finansinių įsipareigojimų švietimui inicijuoti visų politinių partijų susitarimą.

Švietimo ir  mokslo ministerijos duomenimis, lapkričio 30 d. planuoja streikuoti 71 švietimo įstaiga. Streiką ketina tęsti 70, prisijungti viena, nutraukti irgi viena švietimo įstaiga. ŠMM duomenimis, streikuos apie 1500 mokytojų.