Lietuvoje

2018.11.28 10:15

Skelbiama asmenų atranka stebėti 2019 metų šauktinių sąrašo sudarymą

LRT.lt 2018.11.28 10:15

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba skelbia asmenų, kurie stebės 2019 metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, atranką. Tuo siekiama užtikrinti karo prievolininkų sąrašo sudarymo skaidrumą, teigiama Lietuvos kariuomenės pranešime.

Karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras gali būti skiriami stebėti Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, kurių veikla yra susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, nariai ir kiti su nurodytais juridiniais asmenimis susiję fiziniai asmenys. Jie turi atitikti šiuos reikalavimus: neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už tam tikrus nusikaltimus, nėra uždraustos organizacijos nariai, nebuvo atleisti iš pareigų dėl priesaikos sulaužymo ar pareigūno vardo pažeminimo, kurių veiksnumas nėra apribotas ir netarnauja/nedirba krašto apsaugos sistemos institucijose.

Asmenų kandidatūras raštu gali teikti viešųjų juridinių asmenų vadovai. Teikiant  kandidatūrą prie rašto turi būti  pridedama kandidato užpildyta anketa ir kandidato ryšį su viešuoju juridiniu asmeniu patvirtinančio dokumento  kopija.  Gali būti teikiamos kelios to paties viešojo juridinio asmens kandidatūros. Dokumentus galima siųsti elektroniniu arba registruotu paštu.

Kandidatų anketas reikia pateikti iki 2018 m. gruodžio 18 d.

Atrinkti asmenys bus pakviesti atvykti į Krašto apsaugos ministeriją (Totorių g. 25, Vilnius), stebėti karo prievolininkų sąrašų sudarymą. Planuojama, kad 2019 metų karo prievolininkų sąrašas bus sudarytas 2019 m. sausio 10 d. Sąrašas bus paskelbtas internete (https://sauktiniai.karys.lt) ne vėliau kaip per kaip per vieną mėnesį nuo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios. Apie konkrečią sąrašo paskelbimo datą bus pranešta atskirai.

Pagal Krašto apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 23 d. pasirašytą  įsakymą 2019 metais atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenės padaliniuose planuojama pašaukti 3827 karo prievolininkus.