Lietuvoje

2018.11.26 15:36

Seime – siūlymas įvesti sankcijas atsakingiesiems už ataką Kerčėje

LRT.lt 2018.11.26 15:36

Seimo konservatoriai Gabrielius Landsbergis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Andrius Kubilius Seimui teikia rezoliuciją Dėl Rusijos Federacijos vykdomo Azovo jūros militarizavimo, kurioje pažymima, kad Rusijos Federacija, siekdama visiškai kontroliuoti karinių ir civilinių laivų judėjimą per Kerčės sąsiaurį, pažeidžia tiek kitų valstybių teises į netrukdomą navigaciją, tiek Ukrainos teisę į netrukdomą susisiekimą jūra su savo pakrantės teritorijomis, nors tokias teises garantuoja tarptautinė jūrų teisė.

Rezoliucija Seimas kviečiamas kreiptis į Europos Sąjungos ir NATO šalis nares, taip pat į ESBO, Europos Tarybą ir Jungtinių tautų organizaciją, kad jos imtųsi visų priemonių, kad Rusija nutrauktų Azovo jūros militarizaciją, laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir imtų vykdyti Minsko susitarimus, taip pat, kad būtų užtikrinta netrukdoma navigacija per Kerčės sąsiaurį, o reaguojant į 2018 m. lapkričio 25 d. incidentą ir siekiant užkirsti kelią eskalavimui, būtų įvestos papildomos sankcijos asmenims, atsakingiems už šį agresijos aktą.

„Rusijos Federacija jau kurį laiką savivaliauja, neteisėtai vykdydama sustiprintą civilių krovininių laivų, siekiančių per Kerčės sąsiaurį patekti į Ukrainos uostus Azovo jūroje, patikrą, o pasinaudojusi pastaruoju incidentu, visiškai užblokavo tokių laivų judėjimą. Tuo tarpu Rusijos karinio jūrų laivyno pajėgų Azovo jūroje stiprinami“, – rašoma Seimo narių pranešime.

„Nerimą kelia ir signalai, kad Rusijos neteisėtai aneksuotame Kryme gali būti siekiama atnaujinti branduolinio ginklo saugojimo infrastruktūrą, o tai reiškia, kad gali būti ruošiamasi branduolinio ginklo dislokavimui neteisėtai aneksuotoje Ukrainos teritorijoje“, – pažymi G. Landsbergis.

Pasak R. Morkūnaitės-Mikulėnienės, Lietuva tvirtai ir nuosekliai remia Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą tarptautinės bendruomenės pripažįstamų sienų ribose, taip pat Ukrainos europinės ir euroatlantinės integracijos kryptį, griežtai smerkia Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir niekada nepripažins neteisėtos Krymo aneksijos.

„Rusijos Federacijos vykdoma Azovo jūros militarizacija turi būti nedelsiant nutraukta, o vakar dienos įvykiai vertintini kaip tolimesnė Rusijos agresija prieš Ukrainą, kelianti grėsmę platesniam regionui“, – pažymi Seimo narė.