Lietuvoje

2018.11.15 17:45

Seimas daliai nuteistųjų suteikė amnestiją

Kitų metų pradžioje apie 400 nuteistųjų turėtų sulaukti amnestijos – Seimas priėmė specialų Amnestijos įstatymą, kuriuo nuspręsta nuo kitų metų sausio 1 d. daliai nuteistųjų suteikti amnestiją, rašoma Seimo pranešime žiniasklaidai. 

Už šį teisės aktą balsavo 80 Seimo narių, prieš – 5, susilaikė 24 parlamentarai.

Jį inicijavo „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir popiežiaus Pranciškaus vizito proga.

Įstatymu nutarta nuo neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalies atleisti ypač pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančius asmenis: nėščias moteris ir motinas, auginančias vaikus pataisos įstaigoje, kurios nuteistos laisvės atėmimo bausme iki 6 metų; nepilnamečius, nuteistus laisvės atėmimo bausme iki 3 metų, kuriems nusikaltimo padarymo metu nebuvo suėję 18 metų; neįgaliuosius, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; pusiaukelės namuose bausmę atliekančius nuteistuosius, nuo perkėlimo į pusiaukelės namus atlikusius 1/3 neatliktosios laisvės atėmimo bausmės.

Nuo neatliktosios arešto bausmės dalies bus atleidžiami nuteistieji, atliekantys arešto bausmę savo poilsio dienomis, taip pat švenčių dienomis ir savo atostogų metu, išskyrus nuteistuosius, kuriems arešto bausmė buvo paskirta už vengimą atlikti kitą bausmę ar baudžiamojo poveikio priemonę.

Pirmą kartą atliekantiems laisvės atėmimo bausmę nuteistiesiems, kuriems paskirta bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo ir kurių nusikalstamo elgesio rizika yra žymiai sumažėjusi arba žema, išskyrus nuteistuosius, kurie atlieka laisvės atėmimo bausmę panaikinus bausmės vykdymo atidėjimą arba lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, neatliktoji laisvės atėmimo bausmės dalis bus sumažinama vienais metais.

Pagal įstatymą neatliktoji laisvės atėmimo bausmė nėščioms moterims ir motinoms, auginančioms vaiką pataisos įstaigoje, bus sumažinama per pusę, bet ne daugiau kaip 5 metais – nuteistoms laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo, ir vienu trečdaliu, bet ne daugiau kaip 3 metais – nuteistoms laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams už tyčinius nusikaltimus.

BNS nuotr.

Asmenims, nuteistiems už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo, neatliktą laisvės atėmimo bausmę nutarta sumažinti: vienu trečdaliu – nuteistiems laisvės atėmimo bausme iki 6 metų imtinai; vienu ketvirtadaliu, bet ne daugiau kaip 2 metais – nuteistiems laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams.

Asmenims, sistemingai pažeidinėjantiems arba itin piktybiškai pažeidusiems laisvės atėmimo ar arešto bausmės atlikimo režimą, amnestijos komisijos sprendimu numatytas atleidimas nuo bausmės ar bausmės sumažinimas nebus taikomas.

Amnestija bus netaikoma asmenims, nuteistiems už: genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, nusikaltimus visuomenės saugumui, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valdymo tvarkai ir kt.

Amnestija, pagal priimtą įstatymą, taip pat bus netaikoma asmenims, kuriems paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, pripažintiems recidyvistais ar pavojingais recidyvistais, už tyčinius nusikaltimus nuteistiesiems laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 10 metų, padariusiems kelis nusikaltimus (nusikalstamų veikų sutaptis), jeigu bent dėl vieno iš jų šis įstatymas amnestijos nenumato, nuteistiesiems už nusikaltimus, padarytus laisvės atėmimo vietose, nuteistiems laisvės atėmimu atidedant paskirtos bausmės vykdymą, lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigų.

Seimo Žmogaus teisių komitetas ir lygių galimybių kontrolierė šį projektą kritikavo, kad tokia amnestija gali pažeisti žmonių lygiateisiškumo principą ir prieštarauti Konstitucijai. Sprendimą dėl šio įstatymo dar turės priimti prezidentė.