Lietuvoje

2018.11.13 10:17

Liberalams parūpo R. Šimašiaus nuodėmės – į dienos šviesą traukia senas partijos išlaidas

Liepa Želnienė, 15min.lt2018.11.13 10:17

Pavasarį, kai, kaip dabar sako Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas, jau buvo aišku, kad Vilniaus meras Remigijus Šimašius antros kadencijos sostinės vadovo kėdėje sieks ne su partija, o su komitetu, Seimo narys, Liberalų sąjūdžio pirmininko pavaduotojas Vitalijus Gailius su savo padėjėja, buvusia Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento direktore Vale Kulvinskiene parengė partijos finansų analizę.

Nors dokumentas pažymėtas įrašu „privatu ir konfidencialu“, regis, privatu tai buvo tik iki tol, kol R. Šimašius nenutarė palikti partijos.

Apie galimai nepagrįstas partijos išlaidas E. Gentvilas užsiminė praėjusią savaitę apsilankęs 15min studijoje. Tačiau jis neįvardino dokumente nurodytų pavardžių, nutylėjo, kad idėja tokį dokumentą parengti šovė jo sūnui Simonui Gentvilui. Ir tai nutiko pradėjus mažiau nei mėnesiui po R. Šimašiaus pasitraukimo iš Liberalų sąjūdžio pirmininko pareigų – 2017 m. rudenį.

Išvados, kurias gavo 15min, V. Gailiaus ir jo padėjėjos parengtos šiemet gegužę. Jose vertinamas būtent R. Šimašiaus vadovavimo partijai laikotarpis, todėl akivaizdu, kad dabar partijai visai naudinga dokumentą paviešinti.

Rado nenumatytų išlaidų gėrimams, degalams ir konsultantams

Jame teigiama, kad LLS buhalterinėje apskaitoje buvo apmokamos patirtos prekių ir/ar paslaugų įsigijimo išlaidos (tiek LLS sekretoriato, tiek ir skyrių), kurių pagrįstumas ir susiejimas su LLS įstatuose numatyta veikla kelia abejonių (įvairios maitinimo, konsultavimo, pramoginių renginių organizavimo, alkoholinių gėrimų pirkimo, kuro (nesant jokių pateisinančių kelionės dokumentų), įvairių gautų paslaugų ir kt. ).

„LLS sekretoriato darbuotojai negalėjo paaiškinti apmokėtų išlaidų pagrįstumo, kadangi jokių papildomų laisvos formos dokumentų ar paaiškinimų, pažymų, aktų ar kt. apmokant sąskaitas nebuvo prašoma pateikti, apribojama tik formaliu LLS sekretoriaus parašu-vizavimu. Tuo tarpu vien tik iš pateikiamų sąskaitų nėra galimybės identifikuoti, kokie konkrečiai renginiai vyko, kokiais tikslais jie buvo organizuoti, kurie konkrečiai partijos narai dalyvavo ir pan. Šiuo metu nė vienas sąskaitas vizavusių asmenų LLS sekretoriate nedirba, todėl kyla rizika, jog tikrinimų metu argumentuotai paaiškinti ir pagrįsti patirtų išlaidų būtinumą ir susiejimą su LLS įstatuose numatyta veikla nebūtų galimybės“, – dėstoma dokumente.

Taip pat nurodoma, kad LLS sekretoriato darbuotojai sudarė ir pasirašė paslaugų gavimo sutartis bei apmokėjo iš LLS finansavimui skirtų lėšų sąskaitas pagal šias sutartis (automobilių, patalpų nuomos, komunikavimo ir kt.), kai tokių paslaugų gavimas LLS veiklai nebuvo būtinas, todėl kyla abejonių, ar atskiros paslaugos realiai buvo gautos.

„Pvz. 2016-01-11 sudaryta Paslaugų sutartis su Individualią veiklą vykdančia Jurgita Tapiniene, pagal kurią už suteiktas konsultavimo paslaugas LLS įsipareigojo sumokėti 2100 Eur sumą. Paslaugų tikslas ir turinys sutartyje nedetalizuotas.

Pažymėtina, kad minėtam asmeniui iš LLS finansavimui skirtų lėšų buvo sumokėta 5 kartus daugiau, iš viso 11 550 Eur, 2016-02-11 J. Tapinienės išrašytoje sąskaitoje nurodytas ūkinės operacijos turinys – „Paslaugos pagal 2016-01-11 paslaugų teikimo sutartį“, kitose sąskaitose – konsultacinės paslaugos.

Vizito metu sekretoriato darbuotojai negalėjo paaiškinti, kokios realiai paslaugos buvo gautos ir kaip jos sietinos su LLS įstatuose numatyta veikla!“ – nurodoma V. Gailiaus su padėjėja parengtame dokumente.

Iš to daroma išvada, kad iš LLS finansavimui skirtų lėšų galėjo būti apmokamos išlaidos, susijusios su atskirų LLS vadovybės/narių asmeninių interesų tenkinimu ir/ar neoficialių susitarimų vykdymu.

LLS pirmininkas E. Gentvilas teigia, kad J. Tapinienė, kuriai neva buvo penkis kartus permokėta, pinigus partijai grąžino.

Tačiau pati J. Tapinienė sakė, kad sutartis su LLS buvo ilgalaikė, o nurodyta 2100 eurų suma buvo mėnesinis jos už konsultacijas gaunamas užmokestis.

Žurnalistė pripažino, kad yra dalį pinigų partijai pervedusi atgal, nes esą buvo suklysta ir atsiskaityta ne iš tos partijos sąskaitos. Paskui J. Tapinienė nurodė tą pačią sumą gavusi iš tos sąskaitos, kurios turėjo.

Pirko itin brangią įrangą, nurašė 11 kompiuterių

Dokumente dar teigiama, kad vizito į LLS būstinę metu (2017-11-28) buvo pateiktas LLS apskaitomo ilgalaikio materialaus turto (IMT) sąrašas, pagal kurį nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2014 metų buvo įsigyta IMT iš viso už 41 871,57 Eur sumą, iš jų 19 kompiuterių, kopijuoklis, mobilieji telefonai, videokamera ir kt.

„Pažymėtina, jog LLS vardu buvo įsigyti itin prabangūs, brangiai kainuojantys mobilieji telefonai ir/ar kompiuteriai, kurių įsigijimo poreikis ir tikslingumas kelia abejonių, pvz., 2016-07-01 įsigytas mobilus telefonas APPLE iPhone 6s 128GB (900,47 Eur) ar 2016-12-01 -APPLE iPhone 7 128GB Black (865,99 Eur), 2016-0601 įsigyti 2 kompiuteriai Lenovo ThinkPad T460S 15-620 (1731,18 Eur) ir kt.

2017-12-20 LLS sekretoriato sudaryta komisija (komisijos pirmininkė D. Tuskenytė, narė J. Kisinaitė) surašė IMT nurašymo aktą, pagal kurį nurašė IMT (akte nurodyta priežastis-pilnai nudėvėtas) iš viso už 22 506,88 Eur sumą, iš kurių 11 kompiuterių, fotoaparatą, drabužių spintą, videokamerą ir kt.

Pažymėtina, kad nors ir nurašytas IMT, tikėtina gali būti ir toliau naudojamas LLS veikloje arba parduotas, taip gautos lėšos LLS veiklos finansavimui, tačiau, ar visas IMT buvo perduotas, nėra aišku, kadangi, kiek žinoma, LLS Sekretoriato darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka IMT (nurašyto ir nenurašyto) neperdavė (IMT perdavimo-priėmimo aktai nebuvo pateikti)“, – teigiama išvadoje.

BNS nuotr.

Be to, dokumente tvirtinama, kad LLS renginių išlaidas apmokėdavo Liberalų ir demokratų partijų aljansas už Europą (ALDE). ALDE pateiktais duomenimis, 2013-2017 metų laikotarpiu iš šios organizacijos vidinių resursų apmokėjo Lietuvos LLS išlaidas už įvairias konsultavimo, mokymo ir kitas paslaugas – išvis už 123 000 Eur sumą. Tačiau dokumente dėstoma, kad iš tikrųjų nėra aišku, kokių konkrečiai LLS vadovų/narių naudai patirtos išlaidos buvo apmokėtos.

Sudomino uždarbiai

Ir, galiausiai, analizę atlikusį V. Gailių ir jo padėjėją sudomino LLS sekretoriato darbuotojams mokėti atlyginimai.

Nurodoma, kad 2016 m. partijos išlaidos darbo užmokesčiui smarkiai išaugo ir liko didelės 2017-aisiais – jau ne rinkimų metais.

Klausimų analizės autoriams sukėlė ir partijos atsakingojo sekretoriaus atlyginimas.

Nurodoma, kad 2015 m. spalį, lapkritį ir gruodį atsakingasis sekretorius uždirbdavo po 2,3 tūkst. eurų į rankas, 2016 m. spalį atsakingasis sekretorius gavo 2,5 tūkst. algą, lapkritį – 3,125, gruodį – 2,516 tūkst. eurų.

2017-aisiais tuo pačiu laikotarpiu partijos atsakingasis sekretorius uždirbo po 790 eurų.

Siūlė ieškoti žalos atlyginimo

Galiausiai išvadose teigiama, kad LLS sekretoriato darbuotojai, gaudami konkurencingus atlyginimus, elgėsi itin neatsakingai ir nerūpestingai, galimai aplaidžiai vykdė pavestas funkcijas, susijusias su LLS priklausančio turto ir lėšų tvarkymu, tuo sudarė galimybes visos LLS veiklos (visų LLS narių) finansavimui skirtas biudžeto lėšas panaudoti ne pagal tiesioginę paskirtį – LLS įstatuose numatytai veiklai finansuoti, o taip pat galimai buvo tenkinami atskirų LLS vadovų/narių poreikiai.

Todėl V. Gailius ir V. Kulvinskienė siūlė svarstyti galimybę iš LLS buvusių sekretoriato darbuotojų reikalauti nepagrįstų išlaidų kompensavimo ir/ar žalos atlyginimo bei partijos Valdybos sprendimu kreiptis į ALDE dėl apmokėtų LLS išlaidų pagrindimo.

Tačiau tai nebuvo padaryta, pripažino E. Gentvilas.

Anot jo, iki šiol nėra iki galo išsiaiškinta, už ką buvo mokama iš partijos kišenės ir kur dingo nurašytieji jos kompiuteriai.

R. Vaisbrodas ir J. Kisinaitė: mūsų nė nepaklausė

Išvadose minimu laikotarpiu LLS atsakingaisiais sekretoriais dirbo Renaldas Vaisbrodas ir Justė Kisinaitė.

Pastaroji tikino su analize nebuvusi supažindinta.

„Partijos lėšos buvo griežtai apskaitomos pagal patvirtintą partijos tarybos pajamų išlaidų sąmatą. Darbuotojai elgėsi atsakingai, neperžengdami savo kompetencijos ribų, bei siekė geriausio rezultato partijai. Kaltinimai atrodo absurdiški, nesu sulaukusi jokių užklausų iš analizės rengėjo“, – 15min nurodė J. Kisinaitė.

R. Vaisbrodas taip pat apgailestavo, kad „auditą“ vykdę politikai ar jų padėjėjai, nė vieno sykio nesusisiekė paklausti ar pasiteirauti apie partijos finansus, veiklą jo vadovavimo sekretoriatui laikotarpiu.

„Atsakingasis sekretorius atlieka savo funkcijas įstatų ir įgaliojimų ribose. Biudžetas ir išlaidos buvo tvirtinami skirtinguose partijos organuose – tarybos, valdybos ir štabo posėdžiuose ir tie dalykai, kurie susiję su išlaidomis ir jų apimtimi, buvo aptariami bendrai, tiek tvirtinami bendrai. Atsakingojo sekretoriaus užduotis tik įgyvendinti tuo sprendimus, tai tuo aš ir užsiėmiau“, – akcentavo R. Vaisbrodas.

Pasak jo, tuo laikotarpiu, kai jis buvo LLS atsakingasis sekretorius, partijos išlaidos buvo išskaidrintos – jos visos buvo skelbiamos viešai.

„Aš tikrai labai atsakingai žiūrėjau į finansus ir išlaidas ir mano tikslas buvo su ribotais resursais paruošti partiją 2016 m. Seimo rinkimams ir gauti geriausią įmanomą rezultatą. Jaučiu, kad pasiekėme, ką galėjome“, – sakė jis.

Buvęs LLS pirmininkas, Vilniaus meras Remigijus Šimašius taip pat neigia metamus kaltinimus prasta apskaita ir išlaidavimu. Jis ragina liberalus liautis taškiusis pamazgomis.

„Po to kai palikau šią stagnacijoje ir rietenose paskendusią partiją, yra bandoma surasti kuo įvairiausių būdų surasti ką nors, kas galėtų pateisinti dabartinės partijos vadovybės apgailėtiną politiką. Noriu patvirtinti, kad ne tik visos išlaidos buvo vykdomos tikslingai, skaidriai ir teisėtai, o taip pat paviešintos ir ne kartą plačiai aptarinėtos. Man vadovaujant, kad ir sunkiu laikotarpiu, partija atstovavo rinkėjų interesams ir pasiekė pergalių rinkimuose. Labai gaila, kad tai padaryti dabartinei jos vadovybei sekasi kuo toliau, tuo sunkiau“, – 15min teigė R. Šimašius.

Jis akcentuoja, kad palikdamas LLS Vilniaus skyrių paliko su apie 70 tūkstančių eurų santaupų, todėl griežtai atmeta kaltinimus dėl iššvaistytos partijos kasos ir kategoriškai neigia, kad su komitetu rinkimuose nutarė dalyvauti tik dėl finansinio išskaičiavimo.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt