Lietuvoje

2018.11.11 12:21

Lietuva patvirtino savo poziciją dėl klimato kaitos

ELTA 2018.11.11 12:21

Lietuva prieš Katovicų konferenciją patvirtino savo poziciją, kuria kartu su kitomis ES šalimis skatins, kad visos, ypač augančios ekonomikos, šalys palaipsniui prisidėtų prie klimato kaitos priemonių finansavimo, atsižvelgiant į galimybes bei atsakomybę už taršą.

Vienas svarbiausių ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, tikslų Katovicų klimato kaitos konferencijoje – patvirtinti išsamią Paryžiaus susitarimo veiksmų programą su parengtais Paryžiaus susitarimo įgyvendinamaisiais sprendimais, skelbiama oficialioje Lietuvos pozicijoje.

Lietuva patvirtina pasiryžimą teikti paramą šalims partnerėms ir perduoti veiksmų įgyvendinimo patirtį, siekiant mažo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio išmetimo ir atsparios klimato kaitos pokyčiams ekonomikos plėtros.

ES ir jos valstybės narės, tarp jų Lietuva, Paryžiaus susitarimui pateikė nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus iki 2030 m. mažiausiai 40 proc. sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį, lyginant su 1990 m.

Paryžiaus susitarimas yra visuotinis susitarimas dėl klimato kaitos. Dėl jo susitarta 2015 m. gruodį Paryžiuje. Susitarimu nustatytas veiksmų planas, kuriuo siekiama, kad visuotinis atšilimas nuo 2020 m. būtų „gerokai mažesnis“ nei 2 laipsniais.

24-oji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija Lenkijos mieste Katovicuose vyks gruodžio 2-14 dienomis.