Naujienų srautas

Lietuvoje2018.11.07 15:48

Vyriausybė pritarė siūlymui pertvarkyti SAM pavaldžias įstaigas

LRT.lt 2018.11.07 15:48

Ministrų kabinetas pritarė sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pateiktam planui, kaip pertvarkyti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pavaldžias įstaigas, kas yra numatyta ir vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane. Tad artimiausiu metu turėtų keistis jų valdymas. Tai yra pirmasis šiai ministerijai pavaldžių įstaigų pertvarkos etapas, kurio metu bus pertvarkomos viešojo administravimo funkcijų nevykdančios įstaigos, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Ministro A. Verygos teigimu, taip siekiama optimizuoti žmogiškuosius išteklius, atisakyti besidubliuojančių funkcijų, kad įstaigų veikla viena kitos nedubliuotų ir racionaliai naudoti valstybės lėšas. Jas pertvarkius, būtų galima užtikrinti efektyvesnę jų veiklą ir gerinti valdymą.

„Planuojama, kad po pertvarkos iš 19 ministerijai pavaldžių įstaigų liks 12. Pertvarkomos jos bus reorganizuojant taip: vieną prie kitos prijungiant, likviduojant, siaurinant, gryninant jų veiklas ir perduodant kitoms institucijoms. Svarbu paminėti tai, kad šiuo metu tam tikrų įstaigų vykdomos funkcijos ir veiklos nebeatitinka sveikatos sistemos prioritetų ir uždavinių. Tad tai yra dar vienas argumentas, kodėl sveikatos sistemoje veikiančios įstaigos turi atsinaujinti, kad atitiktų laikmečio realijas“, – sako ministras A. Veryga.

Laikinosios SAM kanclerės Odetos Vitkūnienės teigimu, SAM pavaldžių įstaigų pertvarka bus baigta įgyvendinti iki 2020 m. sausio 1 d. Ją įgyvendinus sumažėtų apie 170 pareigybių, t. y. 2018 m. yra 3110 darbuotojų, o 2020 m. būtų jų 2940. Na, o visus reikiamus dokumentus planuojama parengti iki šių metų pabaigos.

„Skaičiuojama, kad po pertvarkos bus sutaupyta apie 450 tūkst. eurų, t. y. dėl mažėjančių pareigybių ir tinkamo naudoti turto, pavyzdžiui, patalpų išlaikymo išlaidų mažėjimo. Svarbu paminėti, kad šie sutaupyti pinigai bus panaudoti pavaldžių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, kuris šiuo metu yra išties nedidelis, kurių neretai vidutinis darbo užmokestis yra 700-800 eurų, net ir turintiems aukštą kvalifikaciją. O tai labai svarbu, nes didinant darbo užmokestį, galima tikėtis pritraukti naujų, jaunų kompetentingų, kvalifikuotų specialistų į viešąjį sektorių“, – sako kanclerė O. Vitkūnienė.

O. Vitkūnienė, BNS nuotr.

Veiklos optimizavimo metu siūloma kartu su Teisingumo ministerija integruoti Valstybinės teismo medicinos tarnybos ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM įstaigas į bendrą teismo ekspertizės paslaugas teikiančių įstaigų sistemą. VTMT ir VTPT yra teismo ekspertizės įstaigos, kurios, vadovaudamosi Teismo ekspertizės įstatymu, proceso įstatymais, atlieka teismo ekspertizes teismams ir ekspertinius tyrimus teisėsaugos institucijoms. Teismo medicinos (teismo psichiatrijos) ekspertizė yra neatskiriama teismo ekspertizės sistemos dalis. Proceso įstatymuose yra nustatyti specialūs reikalavimai ekspertizei atlikti, teismo ekspertizės aktui surašyti, pateiktos ekspertiniam tyrimui ikiteisminio tyrimo medžiagos saugojimui.

Taip pat planuojama kartu su Finansų ministerija (FM) reorganizuoti jungiant Lošimų priežiūros tarnybą prie FM ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą į vieną priklausomybių sritis koordinuojančią ir prižiūrinčią valstybės įstaigą.

Planuojama likviduoti Valstybinį psichikos sveikatos centrą, o jo funkcijas priskirti ministerijos veiklos skyriui, atsakingam už psichikos sveikatos gerinimą. Numatoma, kad kompleksinis psichikos sveikatos priežiūros politikos formavimas turėtų būti SAM kompetencija, o visuomenės ir individo psichikos sveikatos gerinimo funkcijos turėtų būti sudėtine visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros dalimi, kurias vykdytų (ir šiuo metu vykdo) kiti psichinės sveikatos stiprinimo srityje veikiantys subjektai. Formuojant psichikos sveikatos priežiūros, kuri yra vienas prioritetinių Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tikslų, politiką ministerijos, o ne jos pavaldžių įstaigų lygmeniu, tikimasi užtikrinti efektyvesnį ir veiksmingesnį psichikos sveikatos priežiūros paslaugų valstybinį organizavimą.

Taip pat planuojama likviduoti Lietuvos medicinos biblioteką, nes nėra tikslinga turėti vieną žinybinę biblioteką, jei jos vykdomas informacines paslaugas su turimais resursais taip pat gali vykdyti kitos kompleksinės bibliotekos.  

Siekiant atlikti donorystės funkcijų konsolidavimą ir optimizavimą, planuojama atlikti Nacionalinio transplantacijos biuro ir VšĮ Nacionalinio kraujo centro organizacinį pertvarkymą. Siekiama, kad Lietuva turėtų vieną įstaigą, kuri užtikrina ir plėtoja bendrą kraujo, žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos  procesą, jo saugą ir kokybę nacionaliniu mastu.

BNS nuotr.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras ir Higienos institutas būtų jungiami į vieną Lietuvos gyventojų sveikatos būklės rodiklių, visuomenės sveikatos netolygumų ir visuomenės sveikatos priežiūros technologijų, darbo aplinkos poveikį sveikatai vertinimą atliekančią, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijas ugdančią ir vertinančią įstaigą.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras būtų prijungiamas prie užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę vykdančio Nacionalinės visuomenės sveikatos centro. Šiuo metu ULAC vykdomos funkcijos užkrečiamųjų ligų ir AIDS srityse iš esmės yra tapačios NVSC vykdomoms funkcijoms.

Taip pat sprendžiama dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro veiklos ir jos vykdymo vietos pertvarkymo. Siekiama stiprinti ESSC veiklą kuriant efektyvią ir operatyvią reagavimo į susidariusias ekstremalias situacijas ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimo bazę bei užtikrinti nacionaliniu mastu geografiškai efektyviausią, savalaikį ir koordinuotą aprūpinimą reikalingais materialiniais resursais ministro veiklos srityje veikiančias įstaigas. Taip pat siekiama centre organizuoti sveikatos priežiūros specialistų mokymo bazę, tobulinant reikalingus specialius įgūdžius dirbant ekstremalių sveikatai situacijų sąlygomis.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi