Lietuvoje

2018.11.07 10:14

Kauno arkivyskupui emeritui S. Tamkevičiui sukanka 80 metų

Trečiadienį 80 metų sukanka disidentui, Kauno arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui. Dvasininko kelią Tamkevičius pradėjo sovietų okupuotoje Lietuvoje, katalikų bažnyčiai sudėtingomis sąlygomis. Sovietų laikais kunigas atvirai ignoravo valdžios perspėjimus dėl antisovietinio turinio pamokslų.

Dvasininkas buvo pirmasis leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ redaktorius, ši kronika tapo svarbiausia kovotojų dėl tikinčiųjų teisių bendravimo ir kovos priemone.

Dėl savo veiklos S. Tamkevičius buvo persekiojamas sovietų valdžios institucijų bei specialiųjų tarnybų, vėliau suimtas ir ištremtas į Sibirą.

1991-aisiais S. Tamkevičius įšventintas į vyskupus. Minint jubiliejų, Lietuvos ypatingajame archyve rengiama virtuali dokumentų paroda.

Apžvelgiama kunigo pogrindinė veikla sovietinės okupacijos metais kovojant už tikinčiųjų teises, prieš Katalikų Bažnyčios priespaudą, sovietinio saugumo vykdytą persekiojimą.

Kviečiame prisiminti ankstesnius interviu su S. Tamkevičiumi.