Lietuvoje

2018.11.06 11:24

Seimas patvirtino didesnes baudas už kenksmingus produktus

ELTA 2018.11.06 11:24

Seimas pritarė Produktų saugos įstatymo pataisoms, numatančioms, kad baudos už produktų saugos pažeidimus turi būti didinamos. 

Pataisoms posėdžių salėje pritarta vienbalsiai.

Kaip sakė Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Antanas Vinkus, kalbant apie naująjį projektą, sveikintina tai, kad iškelti tikslai susiję su geresne produktų vartotojų apsauga. Be to, jo nuostatos priderinamos prie Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo reikalavimų.

„Mano galva, siūlomame įstatymo projekte tobuliau ir konkrečiau paskirstomos visiems tiekimo ir platinimo procese dalyvaujantiems vykdytojams: gamintojams, paslaugos teikėjams, importuotojams, platintojams ir kitiems.

Kaip rodo praktika, dabar galiojanti baudų sistema ne visada užkerta kelią tolesniems pažeidimams, nes subjektai, sumokėję baudas, toliau daro pakartotinus pažeidimus“, – kalbėjo A. Vinkus.

Projektą parengė Ūkio ministerija, po vyriausybės pritarimo Seimo Ekonomikos komitetas jį papildė savo siūlymais.

Įstatymo pataisomis siekiama didinti baudas už pažeidimus, stiprinti vartotojų teisių apsaugą, suteikti daugiau galių rinkos priežiūros institucijoms ir sukurti aiškią produktų saugai taikomų reikalavimų ir jų laikymosi priežiūros sistemą.

Kaip teigia Ūkio ministerija, šiuo metu gamintojams nenustatyta prievolė tinkamai ženklinti gaminį ir taip užtikrinti jo atsekamumą.

Be to, pasak ministerijos, rinkos priežiūros institucijoms atliekant valstybinę produktų saugos kontrolę nesuteikta teisė patekti į gamintojų ir tiekėjų teritoriją, pastatus, patalpas, atlikti patikrinimus, o tai apsunkina institucijų darbą.

Ministerijos vertinimu, nustatytas baudų ir įspėjimų skyrimo šešių mėnesių terminas yra per trumpas nustatyti pažeidimą, atlikti tyrimą ir paskirti baudą.

Taip pat, pasak ministerijos, nustatytos baudos nėra pakankamai veiksmingos. Įmonės dažnai pakartotinai pažeidžia įstatymo reikalavimus – vien per 2017 metus tai padarė 14 įmonių.

Ūkio ministerija pasiūlė nustatyti gamintojams prievolę tinkamai ženklinti gaminį ir taip užtikrinti jo atsekamumą, kad rinkos priežiūros institucijoms būtų lengviau išaiškinti reikalavimų neatitinkančių gaminių tiekėjus. Taip pat siūloma suteikti rinkos priežiūros institucijoms teisę, atliekant valstybinę produktų saugos kontrolę, patekti į ūkio subjektų, kurie gamina, tiekia produktus rinkai, teritoriją, pastatus, patalpas, atlikti patikrinimus.

Ketinama padidinti baudų dydžius už įstatymo pažeidimus. Gamintojui, importuotojui ar įgaliotam atstovui, pateikusiam rinkai pavojingų gaminių, ir platintojui, jų tiekusiam rinkai, pavojingas paslaugas suteikusiam ar teikiančiam paslaugos teikėjui būtų skiriama nuo 150 iki 2 500 (dabar nuo 144 iki 1 448) eurų bauda.

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) ar kitai rinkos priežiūros institucijai nusprendus uždrausti pavojingų gaminių pateikimą ir tiekimą rinkai ar pavojingų paslaugų teikimą, būtų skiriama nuo 1 000 iki 5 000 (dabar nuo 868 iki 4 344) eurų bauda.

Nevykdant reikalavimo pašalinti pavojingus produktus iš rinkos, juos susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti, būtų skiriama nuo 2500 iki 6 500 (dabar nuo 1 448 iki 5 792) eurų bauda.

Jeigu pavojingi produktai padarė žalos vartotojo sveikatai, būtų skiriama nuo 2 500 iki 15 000 (dabar nuo 1 448 iki 11584) eurų bauda.

Jeigu pavojingi produktai sukėlė vartotojo mirtį, būtų skiriama nuo 6 500 iki 25 000 (dabar nuo 5 792 iki 23 169) eurų bauda.

Ministerijos duomenimis, Lenkijoje ir Austrijoje už produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą skiriama iki 25 tūkst. eurų bauda (minimalus baudos dydis nenustatytas), Belgijoje – nuo 26 eurų iki 600 tūkst. eurų bauda, Rumunijoje – nuo 155 eurų iki 6 666 eurų bauda, Bulgarijoje – nuo 125 eurų iki 7 500 eurų bauda.