Lietuvoje

2018.11.05 14:01

Įsigaliojo nauja SAM struktūra, prasideda jai pavaldžių įstaigų reorganizacija

LRT.lt 2018.11.05 14:01

Sveikatos apsaugos ministerija atsinaujino – įsigaliojo nauja ministerijos struktūra. Šiuo pokyčiu siekiama užtikrinti efektyvesnę, sklandesnę ir kokybiškesnę ministerijos veiklą, rašoma ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Rašoma, kad įsigaliojus naujai struktūrai, darbuotojų funkcijos yra išgrynintos, o darbo procesai – optimizuoti.

Struktūrinius pokyčius SAM nuspręsta inicijuoti atliktus išsamų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos ir funkcijų vertinimą, kuris parodė, jog yra besidubliuojančių padalinių, funkcijų ir pareigybių. 

Reorganizacijos metu ministerijos padalinių skaičius buvo sumažintas nuo 34 iki 25, o esamų pareigybių skaičius sumažėjo nuo 235 iki 222 pareigybių. Daugiausia sumažėjo vadovaujamų pareigybių skaičius, o artimiausiu metu bus skelbiami konkursai į laisvas skyrių vadovų ir specialistų pareigybes.

Artimiausiu metu taip pat turėtų keistis ir ministerijai pavaldžių įstaigų valdymas, nes planuojama pradėti jų pertvarką, kuri numatyta ir vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane.

„Planuojama, kad po pertvarkos iš 19 ministerijai pavaldžių įstaigų liks 12. Pertvarkomos jos bus taip reorganizuojant: vieną prie kitos prijungiant, likviduojant, siaurinant, gryninant jų veiklas ir perduodant kitoms institucijoms. Svarbu paminėti, kad šiuo metu tam tikrų įstaigų vykdomos funkcijos ir veiklos nebeatitinka sveikatos sistemos prioritetų ir uždavinių“, – sako ministras A. Veryga.

Pirmiausia SAM parengti projektai bus teikiami vyriausybei, o ministrų kabinetui pritarus ministerijos siūlomam pavaldžių biudžetinių įstaigų optimizavimui, visus reikiamus dokumentus planuojama parengti iki šių metų pabaigos. 

Laikinosios SAM kanclerės Odetos Vitkūnienės teigimu, SAM pavaldžių įstaigų pertvarka bus baigta įgyvendinti iki 2020 m. sausio 1 d. Jos metu sumažėtų apie 170 pareigybių, t. y. 2018 m. yra 3110 darbuotojų, o 2020 m. jų būtų 2940.

„Skaičiuojama, kad po pertvarkos bus sutaupyta apie 450 tūkst. eurų, t. y. dėl mažėjančio pareigybių skaičiaus ir tinkamo naudoti turto, pavyzdžiui, patalpų, išlaikymo išlaidų mažėjimo. Svarbu paminėti, kad šie sutaupyti pinigai bus panaudoti pavaldžių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, kuris šiuo metu yra išties nedidelis – net ir turinčių aukštą kvalifikaciją darbuotojų vidutinis darbo užmokestis yra 700–800 eurų. Tai labai svarbu, nes didinant darbo užmokestį į viešąjį sektorių galima tikėtis pritraukti naujų, jaunų, kompetentingų, kvalifikuotų specialistų“, – sako kanclerė O. Vitkūnienė.

BNS nuotr.

Veiklos optimizavimo metu siūloma kartu su Teisingumo ministerija integruoti Valstybinės teismo medicinos tarnybos (VTMT) ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) prie SAM įstaigas į bendrą teismo ekspertizės paslaugas teikiančių įstaigų sistemą. VTMT ir VTPT yra teismo ekspertizės įstaigos, kurios, vadovaudamosi Teismo ekspertizės įstatymu, proceso įstatymais, atlieka teismo ekspertizes teismams ir ekspertinius tyrimus teisėsaugos institucijoms. Teismo medicinos (teismo psichiatrijos) ekspertizė yra neatskiriama teismo ekspertizės sistemos dalis. Proceso įstatymuose yra nustatyti specialūs reikalavimai ekspertizei atlikti, teismo ekspertizės aktui surašyti, pateiktos ekspertiniam tyrimui ikiteisminio tyrimo medžiagos saugojimui.

Taip pat planuojama kartu su Finansų ministerija (FM) reorganizuoti jungiant Lošimų priežiūros tarnybą prie FM ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą į vieną priklausomybių sritis koordinuojančią ir prižiūrinčią valstybės įstaigą.

Planuojama likviduoti Valstybinį psichikos sveikatos centrą, o jo funkcijas priskirti ministerijos veiklos skyriui, atsakingam už psichikos sveikatos gerinimą. Numatoma, kad kompleksinis psichikos sveikatos priežiūros politikos formavimas turėtų būti SAM kompetencija, o visuomenės ir asmens psichikos sveikatos gerinimo funkcijos turėtų būti sudėtine visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros dalimi, kurias vykdytų (ir šiuo metu vykdo) kiti psichinės sveikatos stiprinimo srityje veikiantys subjektai. Formuojant psichikos sveikatos priežiūros, kuri yra vienas prioritetinių SAM veiklos tikslų, politiką ministerijos, o ne jos pavaldžių įstaigų lygmeniu, tikimasi užtikrinti efektyvesnį ir veiksmingesnį psichikos sveikatos priežiūros paslaugų valstybinį organizavimą.

Taip pat planuojama likviduoti Lietuvos medicinos biblioteką, nes nėra tikslinga turėti vieną žinybinę biblioteką, jei jos vykdomas informacines paslaugas su turimais resursais taip pat gali vykdyti kitos kompleksinės bibliotekos.  

Siekiant konsoliduoti ir optimizuoti donorystės koordinavimo funkcijas, planuojama atlikti Nacionalinio transplantacijos biuro ir VšĮ Nacionalinio kraujo centro organizacinį pertvarkymą. Siekiama, kad Lietuva turėtų vieną įstaigą, kuri užtikrina ir plėtoja bendrą kraujo, žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos  procesą, jo saugą ir kokybę nacionaliniu mastu.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras ir Higienos institutas būtų jungiami į vieną Lietuvos  gyventojų  sveikatos  būklės rodiklių, visuomenės sveikatos netolygumų ir visuomenės  sveikatos  priežiūros technologijų, darbo aplinkos poveikį sveikatai vertinimą atliekančią, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijas ugdančią ir vertinančią įstaigą.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras būtų prijungiamas prie užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę vykdančio Nacionalinės visuomenės sveikatos centro. Šiuo metu ULAC vykdomos funkcijos užkrečiamųjų ligų ir AIDS srityse iš esmės yra tapačios NVSC vykdomoms funkcijoms.

Taip pat sprendžiama dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro veiklos ir jos vykdymo vietos pertvarkymo. Siekiama stiprinti ESSC veiklą kuriant efektyvią ir operatyvią reagavimo į susidariusias ekstremalias situacijas ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos koordinavimo bazę bei užtikrinti nacionaliniu mastu geografiškai efektyviausią, savalaikį ir koordinuotą aprūpinimą reikalingais materialiniais resursais ministro veiklos srityje veikiančias įstaigas. Taip pat siekiama centre organizuoti sveikatos priežiūros specialistų mokymo bazę, skirtą tobulinti reikalingus specialius įgūdžius dirbant ekstremalių sveikatai situacijų sąlygomis.