Lietuvoje

2018.11.05 08:55

Sukanka 100 metų nuo pirmosios vyriausybės sukūrimo

LRT RADIJAS, LRT.lt 2018.11.05 08:55

Sukanka lygiai 100 metų, kai 1918 metų lapkričio 5-ąją Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumas pirmosios vyriausybės vadovu paskyrė Augustiną Voldemarą. Po savaitės buvo patvirtintas pirmasis nepriklausomos Lietuvos ministrų kabinetas. 

Vyriausybę sudarė 6 ministrai: užsienio reikalų, vėliau – ir krašto apsaugos ministro pareigas ėjo pats A. Voldemaras, vidaus reikalų – Vladas Stašinskas, teisingumo – Petras Leonas, žemės ūkio ir valstybės turtų – Juozas Tūbelis, finansų, prekybos ir pramonės – Martynas Yčas, Švietimo ministerijos valdytoju paskirtas Jonas Yčas. 

Tačiau A. Voldemaro sudarytas ministrų kabinetas išsilaikė vos pusantro mėnesio.

Vyriausybės kanceliarija 100-ąjį gimtadienį visuomenę kvies švęsti kartu ateinantį šeštadienį.