Lietuvoje

2013.08.10 16:04

Naujasis Panevėžio vyskupas L. Virbalas pradeda ganytojo tarnystę

ELTA2013.08.10 16:04

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šeštadienį iškilmingai įšventintas naujasis Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šeštadienį iškilmingai įšventintas naujasis Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas.

Konsekracijos iškilmėms vadovavęs Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis meldė, kad naujasis vyskupas būtų nepriekaištingas savo tikinčiųjų kaimenės ganytojas, šventas kunigas ir nuolankus vadovas.

„Visa Bažnyčia Lietuvoje, o ypatingai Panevėžio vyskupija, šiandien su džiaugsmu pasitinka ir sveikina savo naująjį ganytoją, kurį Viešpats paskyrė mokyti, šventinti ir valdyti savąją tautą. Vyskupas Lionginas sugrįžta į gimtuosius namus, praturtėjęs patirtimi, įgyta tarnaujant Bažnyčios jam patikėtose vietose tėvynėje ir Romoje. Priimkite jį atvira širdimi, melskitės ir padėkite jam atlikti savąsias pareigas“, – sakė savo homilijoje kardinolas A. J. Bačkis.

Kardinolas įteikė L. Virbalui vyskupo tarnystės ženklus – žiedą, mitrą ir ganytojo lazdą pastoralą.

Panevėžio vyskupo konsekracijos iškilmėse dalyvavo Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje Luigi Bonazzi, Lietuvos vyskupai, tarp jų – Panevėžio vyskupai emeritai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas, Panevėžio vyskupijos kunigai ir gausiai susirinkę tikintieji, kitų religinių konfesijų atstovai.

Popiežius Pranciškus birželio 6 dieną priėmė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą iš šios vyskupijos ordinaro pareigų ir naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru paskyrė tėvą jėzuitą L. Virbalą, pastaraisiais metais dirbusį Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriumi.

52 metų L. Virbalas yra penktasis Panevėžio vyskupas ordinaras, skaičiuojant nuo Kazimiero Paltaroko (1926–1957), ir penktasis naujai paskirtas Lietuvos vyskupas nuo 2010 m. Su naujai įšventintuoju vyskupu Lietuvoje šiuo metu yra penkiolika katalikų vyskupų.

L. Virbalas gimė 1961 m. liepos 6 d. Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 m. baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla), dvejus metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

1981–1983 m. atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1983 m. stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip dvejus metus dirbo zakristijonu Linkmenyse (Ignalinos r.) ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. buvo priimtas į Kunigų seminariją, o 1989 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu ir išvyko Romą studijuoti dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Studijas baigė 1994 m. teologijos licenciato laipsniu, dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje.

1995–1997 m. buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje. 1997 m. išvyko į Salamanką (Ispanija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 m. davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 m. buvo Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, 1998–2005 m. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją. 2005–2008 m. dirbo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėju. Buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės Lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys. Nuo 2010 m. - Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorius.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt