Lietuvoje

2018.10.25 10:52

Žurnalistai parlamentarams: Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvada Seimo nesaisto

ELTA 2018.10.25 10:52

Keturių žurnalistų organizacijų atstovai ketvirtadienį, Seimui plenariniame posėdyje rengiantis apsispręsti, ar pritarti LRT veiklos išvadoms, paragino visus Seimo narius diskutuoti, kelti klausimus ir gauti atsakymus iš Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadų rengėjų, kad neliktų jokių abejonių, ar Seimo nutarimas pritarti išvadoms pagal priėmimo tvarką neprieštaraus Konstitucijai.

„Nuoširdžiai tikime, kad Lietuvos Respublikos Seimas pripažįsta, jog visuomeninis transliuotojas funkcionuoja kaip šalies demokratinės sistemos dalis, tarnaujanti piliečiams ir visuomenei. 

Žinome, kiekvienas Seimo narys, vadovaudamasis Konstitucija, valstybės interesais ir savo sąžine, nevaržomas jokių mandatų, balsuodamas nuspręs, ar nebus nukrypta nuo visuomeninio transliuotojo konstitucinės misijos, ar nebus paneigtas visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas“, – rašoma kreipimesi.

Kreipimesi pažymima, kad viešojoje erdvėje nuskambėję teiginiai, kad nei Seimas, nei komitetai negali svarstyti Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvados, jos formuluočių ar atskirų punktų, tvirtinimai, kad balsuoti galima tik už visą pataisų paketą, yra teisiškai nepagrįsti ir neteisingi. Konstitucinis Teismas savo nutarime 2004-aisiais akcentavo, kad Seimas gali nuspręsti pritarti ar nepritarti Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadai, arba pritarti jai iš dalies (su išlygomis), Seimas gali konstatuoti, kad jo sudaryta Seimo laikinoji tyrimo komisija atliko jai suformuluotus uždavinius ar jų neatliko, arba juos atliko iš dalies ir t.t. Pabrėžtina, kad Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvada Seimo nesaisto.

Kreipimąsi pasirašė Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Petrošienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Aistė Žilinskienė ir Regioninių radijo stočių vadovas Liudas Ramanauskas.