Lietuvoje

2018.10.24 19:26

Klaipėdos savivaldybė nutraukia sutartį dėl naujo miesto prekės ženklo

BNS 2018.10.24 19:26

Klaipėdos savivaldybė trečiadienį pranešė nutraukianti naujo miesto prekės ženklo atnaujinimo sutartį.

Pasak savivaldybės, sprendimas vienašališkai nutraukti sutartį su ženklą kūrusia bendrove „Alora“ priimtas dėl ženklo panašumo į kito autoriaus darbą. Anksčiau nutraukti sutartį savivaldybę yra raginusi ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

„Dėl sukurto prekės ženklo panašumo į kito autoriaus darbą, tokio ženklo naudojimas ne tik kad nepadeda pasiekti užsibrėžto tikslo, bet net ir daro neigiamą įtaką Klaipėdos miesto reputacijai ir įvaizdžiui“, – rašoma savivaldybės pranešime.

Abejonės dėl naujo Klaipėdos prekės ženklo autentiškumo kilo šią vasarą viešai pristačius ženklą.

Savivaldybė nurodo kreipusis į prekės ženklo autorius bendrovę „Alora“ ir paprašiusi paaiškinti jų sukurto Klaipėdos prekės ženklo ir 2015 metais Daliaus Stuokos sukurto ženklo sąsajas ir kūrimo aplinkybes bei išsklaidyti kilusias abejones dėl ženklo plagijavimo.

„Alora“ nurodė, kad bet koks panašumas į nurodomą D. Stuokos logotipą yra atsitiktinis.

Vis dėlto Klaipėdos savivaldybė teigia, kad tokio atsitiktinio sutapimo tikimybė, kai Lietuvos autoriai sukuria du panašius ženklus, jos vertinimu, yra neįtikėtinai maža.

Savivaldybės administracijos direktoriaus trečiadienį pasirašytame rašte nurodoma, kad sutartis su „Alora“ nuo lapkričio 27 dienos vienašališkai nutraukiama ir reikalaujama grąžinti pagal sutartį sumokėtus 16,3 tūkst. eurų.

Priekaištų Klaipėdos prekės ženklo pirkimo procedūroms turėjo ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Ji rugsėjį įvertino pirkimą ir nurodė, kad savivaldybė keisdama prekės ženklą pažeidė įstatymą.

Pasak tarnybos, esmingai pakeitusi pirkimo objektą, savivaldybė turėjo vykdyti naują konkurencingą pirkimą ir paragino sutartį su „Alora“ nutraukti.

VPT nustatė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pirkimą „Prekės ženklo „Klaipėda laisvu stiliumi“ atnaujinimo paslaugos“ vykdė neskelbiamos apklausos būdu. Tokio pirkimo būdą ji grindė tuo, kad perkamas anksčiau sukurto prekės ženklo atnaujinimas ir, atsižvelgiant į Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, teikti pasiūlymą pakviesti autoriai - „Alora“.

Tačiau VPT teigimu, iš pateiktų dokumentų matyti, kad Klaipėdos miesto prekės ženklą pagal 2005 metais sudarytą sutartį sukūrė bendrovė „Lukrecijos reklama“. Kartu su pasiūlymu atnaujinti prekės ženklą buvo pateiktas susitarimas dėl autorių teisių naudojimo tarp „Lukrecijos reklamos“ ir „Aloros“. Susitarime nurodyta, kad du prekės ženklo autoriai turi darbo santykius su „Alora“ ir teiks paslaugas jos vardu.

Vykdydama sutartį bendrovė „Alora“ teikė keliolika miesto prekės ženklo atnaujinimo projektinių pasiūlymų, tačiau perkančiajai organizacijai jie neįtiko. Tada savivaldybė inicijavo, kad paslaugų teikėjas sukurtų visiškai naują miesto prekės ženklą, o ne atnaujintų senąjį logotipą.

Pasak VPT, įsigydama naujo ženklo sukūrimą iš konkretaus tiekėjo neskelbiamos apklausos būdu savivaldybė ribojo konkurenciją, nes nesudarė galimybės kitiems potencialiems tiekėjams dalyvauti kuriant naują ženklą. Taip pažeistas Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas skaidrumo ir lygiateisiškumo principas.

Taip pat nustatyta, kad perkančioji organizacija sudarytą pirkimo sutartį ir atliktą sutarties pakeitimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paviešino pavėluotai, taip pat tinkamai nekontroliavo sutarties vykdymo, vykdė sutartį jai pasibaigus. Šiais veiksmais pažeistas įstatyme įtvirtintas skaidrumo principas.