Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Valstybės kontrolė: 10 mln. Lt kainuojanti vaikų socializacijos sistema – neveiksminga

Valstybės kontrolė, atlikusi vaikų socializacijos centrų auditą, teigia, kad socializacijos sistema yra nerezultatyvi ir siūlo ją tobulinti. Lietuvoje veikia šeši vaikų socializacijos centrai, kuriems, Valstybės kontrolės duomenimis, per metus skiriama apie 10 mln. Lt.

Valstybės kontrolė, atlikusi vaikų socializacijos centrų auditą, teigia, kad socializacijos sistema yra nerezultatyvi ir siūlo ją tobulinti. Lietuvoje veikia šeši vaikų socializacijos centrai, kuriems, Valstybės kontrolės duomenimis, per metus skiriama apie 10 mln. Lt.

Socializacijos centruose ugdomi mokyklos nelankantys, iš namų bėgantys, linkę nusikalsti vaikai. Į šias įstaigas vaikai už nuolatinius ir piktybinius pažeidimus ir pavojingą veiklą siunčiami tik teismo sprendimu. Šiuo metu auklėtinių yra apie 160.

Valstybės kontrolė nustatė, kad socializacijos centruose nesukurtos sąlygos rezultatyviai vaikų socializacijai, neskiriamas pakankamas dėmesys vaikų neformaliam ugdymui, individualiai pagalbai.

Be to, nekaupiama informacija, ar iš centrų išėję vaikai ir vėl nusikalsta, nedirbama su jų tėvais, todėl sunku įvertinti taikytų priemonių veiksmingumą.

Valstybės kontrolė, atlikusi auditą, pateikė rekomendacijas dėl vaikų socializacijos sistemos tobulinimo Švietimo ir mokslo ministerijai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.