Lietuvoje

2018.10.17 15:40

Numatytos priemonės, spręsiančios demografijos problemas

LRT.lt 2018.10.17 15:40

Seimui patvirtinus Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategiją, vyriausybė pasitarime pritarė konkrečioms priemonėms, kuriomis bus įgyvendinamos strategijos nuostatos. Galutinį tarpinstitucinį veiklos planą 2019–2021 m. laikotarpiui numatoma patvirtinti vyriausybės nutarimu iki spalio 31 dienos, rašoma pranešime spaudai.

Plane po viešųjų konsultacijų su visuomenės, viešojo, nevyriausybinio, privataus sektoriaus atstovais, numatomos konkrečios priemonės, padėsiančios įveikti didžiausius šių dienų šalies demografijos iššūkius: mažą gimstamumą, trumpą vidutinę gyvenimo trukmę, didelę emigraciją bei menką grįžtamąją migraciją.

„Turime padaryti viską, kad 2030 metais Lietuvoje vėl gyventų 3 mln. Tai tikrai realu, jei visi sutelksime savo jėgas, to norėsime ir to vieningai sieksime. Pagrindinis tikslas, kurį galime sau užsibrėžti artimiausių trejų metų laikotarpiui – stabilizuoti demografinę situaciją ir pasiekti, kad Lietuvos gyventojų skaičius nebemažėtų ir padėti pamatus gyventojų skaičiaus didėjimui tolimesnėje perspektyvoje“, – sako vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis.

Strategijoje numatytas pagrindinis tikslas – užtikrinti teigiamą gyventojų skaičiaus pokytį ir tvarią gyventojų amžiaus struktūrą, bus įgyvendinamas kuriant šeimai palankią aplinką, suvaldant migracijos srautus bei vyresnio amžiaus žmones integruojant į visuomenę. Numatyta per 100 konkrečių priemonių.

Stipri šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Tai įtvirtinta Konstitucijoje, o šeimos instituto stiprinimas yra svarbus vyriausybės prioritetas. Gerinant sąlygas šeimoms, siūlomos papildomos piniginės išmokos ir kompensacijos, geresnės (lankstesnės) sąlygos šeimos ir darbo pareigų derinimui. Planuojama stiprinti nevyriausybinį sektorių, dirbantį socialinėje ir šeimos stiprinimo srityje, plačiau konsultuoti tėvus ir besilaukiančias mamas.

Mažinant migraciją siūloma plėsti konsultavimo paslaugas ir sudaryti patrauklesnes įsidarbinimo sąlygas į Lietuvą grįžtantiems mūsų piliečiams, o jų vaikams – lengviau integruotis į darželius ir mokyklas. Planuojama imtis konkrečių veiksmų stiprinti socialinį Lietuvos gyventojų saugumą ir gerinti bendrą psichologinį klimatą. Numatoma skatinti visuomenės informavimą apie skirtingą migracijos patirtį, remti projektus, ugdančius pilietiškumą ir patriotiškumą. Taip pat skiriamas dėmesys aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių, supaprastinant imigracijos procedūras.

Integracijos dalyje siūlomos priemonės, padedančios vyresnio amžiaus žmonėms ilgiau išlikti darbo rinkoje. Stiprinama jų įtrauktis į visuomeninį gyvenimą ir bendruomeniškumas, ryšiai tarp kartų. Didelis dėmesys skiriamas sveikatos apsaugos paslaugų kokybei bei oraus gyvenimo sąlygų užtikrinimui.

Seimo patvirtintą strategiją galite rasti čia.