Lietuvoje

2018.10.17 09:11

R. Baškienė: su politika susijusių žmonių LRT taryboje turėtų būti kuo mažiau

BNS 2018.10.17 09:11

Seimo pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė sako remianti siūlymą mažinti politikų deleguojamų atstovų skaičių į Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybą.

„Manau, kad kiek įmanoma mažiau turėtų būti su politika susijusių žmonių LRT taryboje, du trečdaliai dabar jų yra skiriama, o galėtų būti vienas trečdalis. Daugiau galėtų būti žiniasklaidos atstovų ir čia mažesnis politizavimas padėtų“, – trečiadienį interviu Žinių radijui sakė R. Baškienė.

Idėją mažinti politikų deleguojamų atstovų skaičių į LRT tarybą antradienį išsakė Seimo Kultūros komiteto vadovas ir „valstiečių“ pirmininkas Ramūnas Karbauskis, svarstant Seimo komisijos tyrimo dėl visuomeninio transliuotojo veiklos išvadas.

Šiomis išvadomis siūloma iš dalies keisti LRT tarybos narių skyrimo tvarką, trumpinti kadenciją, o R. Karbauskis sakė iš viso siūlysiantis depolitizuoti LRT tarybos sudarymą.

Jo teigimu, reikėtų apsvarstyti, kad ne daugiau kaip trečdalį LRT tarybos narių skirtų politikai arba išvis jų neskirtų. Šiuo metu iš dvylikos LRT tarybos narių du trečdalius skiria prezidentas ir Seimas, o likusius keturis – visuomeninės organizacijos.

Seimo komisijos išvadose taip pat siūloma iš dalies keisti tarybos narių skyrimo tvarką, susiejant su skiriančiųjų institucijų kadencijomis. Būtų nustatoma, kad prezidentas keturis tarybos narius skirtų ne visus vienu metu, o kas 15 mėnesių. Taip būtų nustatoma, kad prezidentas per savo kadenciją paskirtų visus pagal įstatymą deleguojamus tarybos narius.

Šiuos siūlymus kritikuoja LRT vadovybė, argumentuodama, kad susiejant LRT narių kadencijas su skiriančiosios organizacijos, kyla grėsmė visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui.

R. Baškienė kalbėdama apie siūlomus pakeitimus pažymėjo, kad jie yra rekomendacinio pobūdžio.

„Aš žvelgiu į situaciją galvodama, kad tai nėra primestiniai dalykai, kad tai yra rekomendacijos, kurios padėtų tobulinti darbą. Rekomendacijų pagrindu, kadru su LRT atstovais, bus sprendžiama, kokie reikalingi įstatymai, kokie reikalingi ar nereikalingi pakeitimai“, – teigė Seimo vicepirmininkė. 

Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą, LRT taryba sudaroma šešeriems metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Keturis tarybos narius skiria prezidentas, keturis narius – Seimas (2 nariai skiriami iš opozicinių frakcijų pasiūlytų kandidatų), dar keturis narius – Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.

Seimo komisijos išvadose minimi ir viešųjų pirkimų pažeidimai, padaryti prie ankstesnės vadovybės. Konstatuota, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nuo 2005 metų sistemingai fiksavo pažeidimus, bet nėra duomenų, kad tuometine LRT vadovybė būtų ėmusis priemonių užkirsti jiems kelią.

Seimas gruodžio pabaigoje sudarė komisiją LRT finansams tirti. Jai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas,  išnagrinėti LRT pirkimus, vadovybės struktūrą, jos atitikimą europinei praktikai ir t. t.