Lietuvoje

2018.10.12 16:59

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: dedame visas pastangas, kad referendumas būtų sėkmingas

ELTA 2018.10.12 16:59

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija prašo Lietuvos Seimo, vyriausybės ir prezidento visomis galimomis priemonėmis kuo greičiau spręsti klausimą dėl gimimu įgytos teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą. Tai pažymima Seime posėdžiavusios komisijos priimtoje rezoliucijoje.

Rezoliucijoje vyriausybė prašoma imtis strateginių veiksmų, kad būtų užtikrintas gimimu įgytos LR pilietybės išsaugojimas, ypač šviesti ir sutelkti visą visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų.

„Mes dedame visas pastangas, kad referendumas būtų sėkmingas, ir suprantame, koks didelis iššūkis tai yra. Kad tas klausimas būtų išspręstas, reikia 50 proc. plius vienas visų rinkėjų balsų. Tai yra be galo didelė kartelė, kurią turime peršokti“, – penktadienį spaudos konferencijoje Seime sakė komisijos pirmininkas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės atstovas Rimvydas Baltaduonis. 

Jo teigimu, Lietuvos vyriausybė turi priimti sprendimą, kaip organizuoti informacinę sklaidą, kaip informuoti žmones Lietuvoje.

„Kol kas tų žingsnių nėra. Mes tikimės, kad tai bus greitai padaryta. (...) Mes remiame Lietuvos institucijų pastangas, kad tas referendumas bent turėtų teorinį šansą būti laimimas, nes šiuo metu situacija nėra lengva. Kad išspręstume referendume pilietybės išsaugojimo klausimą, reikia gauti 1 milijoną 300 tūkstančių balsų“, – pažymėjo R. Baltaduonis. 

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Seimo narys Antanas Vinkus mano, kad turi būti Lietuvos valdžios ir politinių partijų bendra pozicija dėl referendumo. „Visos politinės partijos turi atsisakyti ambicijų vardan tos Lietuvos. Turime parodyti pasauliui, kad esame vieningi“, – sakė A. Vinkus. 

Spalio 9 d. Seimas po svarstymo pritarė siūlymui paskelbti privalomąjį referendumą dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, kuris numato ir dvigubos pilietybės galimybę. 

Siūloma nustatyti, kad privalomasis referendumas būtų vykdomas 2019 m. gegužės 12 d. ir 2019 m. gegužės 26 d. 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė sakė, kad dėl šio nutarimo bus kreipiamasi į Konstitucinį Teismą (KT), tačiau tokia galimybė atsiras tik tuomet, kai jis bus priimtas. 

Projektą inicijavusi Seimo narių grupė siūlo pateikti privalomajam referendumui Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto tekstą. Pagal siūlomą projektą, „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.

Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.„

Siūloma, kad referendumu priimti Konstitucijos pakeitimai įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d.