Lietuvoje

2018.10.12 07:10

R. Karbauskis apie LRT tyrimo išvadas: nagrinėsime visus „už“ ir „prieš“

Seime nepavyko skubos tvarka priimti komisijos, tyrusios LRT veiklą, išvadų, ir dabar jas svarstys kone pusė Seimo komitetų. Kodėl vieną ir tą patį dokumentą žurnalistai, visuomenininkai, taip pat politikai, kurie nepriklauso valdančiajai daugumai, skaito ir supranta vienaip, o valdantieji – visai kitaip? „Dienos temoje“ – Seimo Kultūros komiteto vadovas Ramūnas Karbauskis, telefonu prie diskusijos prisijungia prof. Vytautas Sinkevičius, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas.

– Jeigu aš jus pavadinsiu Šešėliniu Kardinolu, Pilkuoju Kardinolu...

R. Karbauskis: Jūsų reikalas, kaip mane pavadinsite. Su šios komisijos darbu neturiu nieko bendro, aš komisijai nepriklausiau.

– Tai ką jūs čia veikiate?

R. Karbauskis: Mane tikriausiai pasikvietėte kaip komiteto pirmininką.

– Kuris nebus pagrindinis?

R. Karbauskis: Ne, jūs nesupratote. Ketvirtadienį sprendimas priimtas, kad Seimo komitetai, o iš jų pagrindinis Teisės ir teisėtvarkos, nagrinėja tik vieną klausimą – ar siūlomas nutarimo projektas tinka. Ten yra du sakiniai: ar pritarti nutarimo projektui, ar nepritarti. Seimo komitetai neturi jokio pagrindo nagrinėti tą medžiagą, kuri yra parengta komisijos. Tam gali pritarti arba nepritarti. Komitetai labai lengvai priims sprendimą, nes bus dvi pastraipos.

– Pone R. Karbauski, bet jūs ir nenorėjote, kad Kultūros komitetas būtų pagrindinis.

R. Karbauskis: Supraskite, mes dabar nenagrinėsime to, kas parašyta nutarimo tekste.

– Taip, bet gal būtų natūralu, gražu, kad tas komitetas būtų pagrindinis?

R. Karbauskis: Ketvirtadenį pasakiau viena – buvo keliamas tik teisinis klausimas, ar nutarimas atitinka reikalavimus, bet visas nutarimo turinys atkeliaus į Kultūros komitetą. Mes jį nagrinėsime ir rengsime įstatymų projektus, kurie kyla iš to nutarimo.

V. Pranckietis, E. Genio/LRT nuotr.

– Pone R. Karbauski, kokie jūsų santykiai su Viktoru Pranckiečiu?

R. Karbauskis: Geri.

– Geri?

R. Karbauskis: Darbiniai.

– V. Pranckietis pasiūlė skubos tvarka priimti šias išvadas. Kaip suprantu, tai buvo apskritai „valstiečių“ idėja, bet V. Pranckietis tai padarė. Ar jūs liepėte jam, ar jis pats sugalvojo?

R. Karbauskis: Tai yra nutarimas Seimo.

– Pone R. Karbauski, tai labai svarbus nutarimas.

R. Karbauskis: Supraskite, visi turi savo nuomonę, kad ji pasikeistų po diskusijų komitetuose. Tai neatsitiks, nes tai yra nutarimas – pritariame tai išvadai ar ne.

Daugelis kolegų, kurie oponuoja šiam nutarimui, šioms komisijos išvadoms, nėra skaitę jokių išvadų ir visai nesusipažinę su jomis. Jie oponuoja dėl to, kad reikia oponuoti, kiti kuria kažkokias grėsmių teorijas, ir taip toliau. Aš nekuriu nieko. Aš skaičiau šį tekstą, ten labai daug šnekama.

E. Genio/LRT nuotr.

– O jūs pats jo nekūrėte?

R. Karbauskis: Aš jo nekūriau, tai ne mano darbas, o teisininkų, komitetų – jie tą darbą padarė. Džiaugiuosi, kad tas darbas padarytas ir, man atrodo, gana kokybiškai.

– Pone R. Karbauski, tikiuosi, politikai skaitė išvadas. Žurnalistai, visuomenininkai, akademikai, LRT Tarybos nariai tikrai skaitė, buvę LRT Tarybos nariai skaitė. Ar jūs girdite, kokie yra nuogąstavimai dėl finansinių dalykų, dėl ūkinių funkcijų – jokių priekaištų nėra. Pati LRT administracija dabar taiso daugybę dalykų, kurie yra ir komisijos išvadose, ir net nelaukia komisijos išvadų.

R. Karbauskis: Tai buvo priežastis, dėl ko tyrimas prasidėjo.

– Bet ta priežastis tapo pasekme – valdysenos pasiūlymais.

R. Karbauskis: Jūs sutinkate su tuo, kad buvo prasmė šiam tyrimui, nes mes visi sutinkame.

– Bet, pone R. Karbauski, kalbėkime apie tai, dėl ko nesutinkame.

R. Karbauskis: Esmė yra ta, kad tų priežasčių nebūtų buvę, jeigu LRT valdymo sistema būtų neydinga. Įsivaizduokite, jeigu dabar valdymo sistemoje pagal įstatymą turime administracinę komisiją, kuri turi, pavyzdžiui, tikrinti visus viešuosius pirkimus, viršijančius 29 tūkst. eurų. Per ketverius metus ši komisija to nė sykio nepadarė jokiu atveju.

– Kodėl jūs nesiūlote stiprinti administracijos komisijos funkcijų ir kompetencijos? Kodėl tokio pasiūlymo nėra?

R. Karbauskis: Konceptualiai sprendimai yra pasiūlyti, jų yra daug. Nuo ombudsmeno atsiradimo, man atrodo, tam niekas neprieštarauja. Toliau siūloma, kad atsirastų valdyba, taip pat siūloma peržiūrėti tarybos sudarymo tvarką, ir taip toliau.

E. Genio/LRT nuotr.

– Šie dalykai: tarybos sudarymas, naujo organo valdybos atsiradimas, kur nelabai aiškūs skyrimo principai, yra esminis dalykas, dėl ko kritikuojamos komisijos išvados, nes tai sudaro prielaidas politizuoti.

R. Karbauskis: Seimas dar nepriėmė sprendimo patvirtinti komisijos išvadas, ir klausimas, kalbant apie konkrečius sprendimus, prasidės tada, kada bus rengiamos įstatymo pataisos.

– Bet jūs norėjote skubos tvarka priimti komisijos išvadas.

R. Karbauskis: Tam, kad galėtume kuo greičiau Kultūros komitete pradėti šnekėti apie tai, apie ką Jūs dabar šnekate. Kaip mes galime pradėti šnekėtis apie...

– O kaip jūs manote, kam bus skirtas šis laikotarpis? Ne diskusijoms?

R. Karbauskis: Dar sykį pakartosiu – dabar svarstys nutarimo projektą, dvi pastraipas. Ką ten suvaržyti, nesuprantu. Net ir mano kolegos, kurie šiandien buvo susirinkę į mūsų komiteto posėdį, sako, kad ten didžiulė apimtis. Sakau: „Kas? Dvi pastraipos?“ Jie nelabai suprato, ką mes svarstysime.

– Mes visi suprantame, kad kalbame apie komisijos išvadas, labai konkrečiai apie valdysenos keitimą. Sakote, kad LRT buvo labai blogai valdoma, o dabar valdoma gerai. Kodėl tiesiog nėra keičiamos administracinės komisijos funkcijos?

R. Karbauskis: LRT sistema buvo sukurta taip, kad jeigu mes turime nuostabų direktorių, yra viskas gerai, jeigu jį turime nenuostabų, yra iš tikrųjų tai, kas įvyko, ir šitoj situacijoj taip neturėtų būti.

– Ši tarybos skyrimo tvarka, apskritai LRT valdysena nebuvo tarptautiniu mastu kritikuojama, kaip tik buvo pateikiama kaip geroji praktika.

R. Karbauskis: Ar buvo kokiai nors tarptautinei organizacijai pranešta, kad iš 12 dabartinių Tarybos narių 9 nebuvo deklaravę savo viešųjų ir privačių interesų?

V. Sinkevičius, BNS nuotr.

– Taigi čia vidiniai dalykai. Sutinku, kad gali būti, pavyzdžiui, jog net Tarybos nariai, sakykime, yra nelabai sąžiningi. Pakalbėkime su ekspertu V. Sinkevičiumi. Jūs esate Konstitucinės teisės specialistas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas. Ar girdite, kokios diskusijos vyksta dėl LRT valdysenos keitimo? Konstitucinis Teismas jau yra išreiškęs nuomonę šiuo klausimu ir įvardijęs, kad Taryba yra nepriklausomo LRT veikimo pagrindas. Ką Jūs dabar galėtumėte pasakyti apie dabartines politikų diskusijas dėl Tarybos keitimo – ir funkcijų, ir įgaliojimų?

V. Sinkevičius: Mane labai nustebino, netgi pribloškė komiteto pirmininko pasakymas, kad Seimo komitetai, frakcijos nesvarstys išvadų, o tiesiog Seimas ims ir balsuos – pritarti ar nepritarti išvadoms. Kaip Seimas, neišnagrinėjęs tų išvadų, nesusipažinęs su argumentais, ar jos pagrįstos, ar jos nepagrįstos, gal ten reikia kažką taisyti... Kaip Seimas iš karto gali balsuoti – tai yra nesuprantama. Neužmirškime, kad Seimo nutarimas, kuriuo bus patvirtintos išvados, gali būti skundžiamas irgi Konstituciniam Teismui.

Aš skaičiau tas išvadas, vieną sakinį pacituosiu, jeigu gerai prisimenu: „Nors Darbo inspekcija nagrinėjo darbo sutarčių ir autorinių sutarčių sudarymą, pažeidimų nenustatė, tačiau tai neišsklaido abejonių, kad galbūt LRT piktnaudžiavo sudarydama autorines sutartis.“ Negi Seimas žada patvirtinti tokį sakinį?

O dėl valdymo struktūros... Suprantu, kad komisija sukritikavo esamą valdymo struktūrą ne todėl, kad ji netinkama. Priešingai, Konstitucinis Teismas 2006 m. gruodžio mėn. pasakė, kad valdymo struktūra, kuri dabar yra, užtikrina nacionalinio transliuotojo nepriklausomumą, bet sukritikavo esamą struktūrą todėl, kad LRT Taryba, administracinė komisija, kitos valdymo struktūros, komisijos nuomone, ne visada tinkamai atliko savo pareigas. Pakeitus valdymo struktūrą visada gali susidaryti tokia situacija, kad būsimoji taryba, būsimoji valdyba irgi netinkamai atliks savo pareigas. Bet grįžkime dar toliau.

Komisija buvo sukurta tam, kad ištirtų, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos – ištirti ūkinę, finansinę veiklą. Ir labai daug medžiagos. Bet kuo viskas baigėsi? Komisija siūlys kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, Valstybės kontrolę, Konkurencijos tarybą, prašant ištirti, ar biudžeto lėšos buvo naudojamos racionaliai. Tai, ką darė komisija, jeigu dar reikės kreiptis į Valstybės kontrolę ir iš naujo tirti, ar buvo racionaliai naudojamos lėšos?

Dabar matome viso tyrimo rezultatą – siūlymą pakeisti nacionalinio transliuotojo valdymo modelį. Ką besakytų šio varianto siūlytojai, kaip jie beargumentuotų, kad tai padarys skaidresnį, geresnį valdymo modelį... Bet už to modelio vis tiek slypi galimybė daryti įtaką LRT Tarybos nariams – jų rinkimą, paskyrimą.

R. Karbauskis: Ketvirtadienį buvo kreiptasi į prokuratūrą. Gavome žinią, kad FNTT pradėjo tyrimą dėl vieno iš viešųjų pirkimų.

BNS nuotr.

– Kodėl nėra pabrėžiama, kad šios tarybos, šios administracinės komisijos kompetencijos būtų didinamos?

R. Karbauskis: Mes nesikišame į šiuos klausimus, nekvestionuojame sprendimų, kodėl Seimas arba prezidentė, arba asociacijos skiria tuos ar kitus žmones, mes to klausimo nekeliame, nes tai būtų kišimasis į vidaus reikalus.

Mes šnekame apie tai, kodėl sistema nesuveikė, kodėl nėra saugiklių, kodėl šiandien galime šnekėti apie masinius pažeidimus viešuosiuose pirkimuose. Įsivaizduokite situaciją: iš jūsų įstaigos išeina žmogus iš viešųjų pirkimų, vadovas, į privačią organizaciją, ir tavo organizacija kitais metais laimi 83 proc. visų viešųjų pirkimų. Ar tai normalu?

– Kodėl Valstybės kontrolė neįpareigota kasmet tikrinti LRT?

R. Karbauskis: Klausimas yra vidinis auditas, kuris kažkodėl taip pat neįvyko daugelį metų.

– Bet tai nepriklausoma institucija.

R. Karbauskis: Noriu pasakyti tai, ką pasakiau vakar Jums asmeniškai. Klausimas, kad Seimas arba prezidentė neskirtų nė vieno atstovo į Tarybą irgi gali būti keliamas, bet šiandien Taryboje yra daugiausia politikų, skirtų ne Seimo ir ne prezidentės, o asociacijų.

– Jei išgirstumėte iš Europos transliuotojų organizacijos, kad šie pasiūlymai didina politikų įtaką, ar keistumėte komisijos išvadas?

R. Karbauskis: Mes Kultūros komitete nagrinėsime visus „už“ ir „prieš“, niekas jokių įstatymų dar nepateikė, net jų projektai neegzistuoja. Jūs kritikuojate tai, ką jūs patys pripažįstate. Jūs pripažįstate betvarkę, kuri buvo, ir kritikuojate sprendimus, kad Seimas nori tą betvarkę užbaigti. Mes nepriėmėme jokių sprendimų, įstatymo projektai bus parengti.

– Bet yra komisijos išvados.

R. Karbauskis: Jų pagrindu yra rengiami įstatymai, jų nerašė komisija, juos rengs Kultūros komitetas ir visi, kurie yra buvę Kultūros komitete, kurie nors kiek domėjosi. Mes tikrai nieko nesiruošiame priiminėti skubos būdu. Mes diskutuosime.