Lietuvoje

2018.10.11 11:17

J. Petrauskienė atleidžia Ugdymo plėtotės centro direktorių G. Vaidelį

LRT.lt 2018.10.11 11:17

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ketvirtadienį pasirašė įsakymą atleisti iš pareigų Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktorių Giedrių Vaidelį. Jis traukiasi šalių susitarimu. G. Vaidelis centrui vadovavo 9-erius metus, rašoma pranešime spaudai.

Po trečiadienį įvykusio UPC atstovų susitikimo su Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojais taip pat stabdomas 1,3 mln. eurų vertės viešasis pirkimas bendrosioms ugdymo programoms parengti.

„Ugdymo plėtotės centro vykdomas viešasis pirkimas nebuvo tinkamai pristatytas švietimo bendruomenei, ne viskas atlikta dėl pirkimo organizavimo aiškumo. Tai sukėlė neigiamą atgarsį visuomenėje. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, kad pirkimo dokumentai parengti su trūkumais. Ugdymo plėtotės centro vadovas pripažino savo klaidas ir prisiėmė asmeninę atsakomybę. Ugdymo programoms atnaujinti skirtas viešasis pirkimas bus rengiamas iš naujo, skrupulingai laikantis nešališkumo ir skaidrumo principų“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. 

Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoje rekomendacijoje patariama tikslinti pirkimo kokybinio vertinimo kriterijus, aiškiau nurodyti, ką tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu. Ištaisius šiuos trūkumus, viešasis pirkimas bendrosioms ugdymo programoms parengti bus skelbiamas iš naujo.

Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant didesnės apimties projekto, finansuojamo valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis, vieną iš veiklų. Įgyvendinant šį projektą taip pat bus vykdomas bendrojo ugdymo skaitmeninio turinio atnaujinimas, teikiama metodinė pagalba savivaldybėms ir mokykloms, tobulinama ugdymo pasiekimų stebėsena.