Lietuvoje

2018.10.08 17:01

J. V. Žukas padėkojo Danijos princui už indėlį stiprinant Lietuvos gynybą

LRT.lt 2018.10.08 17:01

Spalio 7–8 d. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi Danijos Karalystės princas Joachimas Holgeras Waldemaras Christianas. Vizito metu Vilniuje jis susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku, Gynybos štabo ir kariuomenės pajėgų bei valdybų vadovybe, apsilankė NATO pajėgų integravimo vienete. Danijos Karalystės princas taip pat  apsilankė Rukloje, kur susitiko su Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ ir NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės kariais.

Susitikęs su Karališkąja Didenybe Danijos Karalystės princu Joachimu Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas pabrėžė, kad Danija yra ypatinga Lietuvos sąjungininkė, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Esu dėkingas Danijos Karalystei už ilgametes pastangas stiprinti mūsų kariuomenę, o jos kariams – už perduotą profesinę patirtį. Atsikūrus Lietuvos kariuomenei Danijos kariai padėjo mums suformuoti artilerijos batalioną, parengti Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“, sudarė galimybes mūsų kariams įgyti patirties tarptautinėse operacijose. Per keletą karinio bendradarbiavimo dešimtmečių esame užmezgę daug pažinčių, mūsų kariška draugystė yra patikrinta ne tik įvairiuose bendruose renginiuose ir pratybose, bet ir veikiant karštuose taškuose“, – sakė gen. ltn. J. V. Žukas.

Kariuomenės vadas J. V. Žukas susitiko su Danijos princu Joachimu, G. Maksimovicz (KAM) nuotr.

Bendraudamas su Danijos Karališkosios šeimos nariu Lietuvos kariuomenės vadas taip pat išreiškė padėką Danijai už ženklų indėlį į NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimo priemones mūsų regione. Be to, susitikime buvo aptarti daugiašalio karinio bendradarbiavimo projektai, kuriuose dalyvauja Danijos ir Lietuvos kariai, regiono saugumo situacija, Lietuvos kariuomenės pajėgumai ir vystymo planai.

Lankydamasis Vilniuje dislokuotame NATO pajėgų integravimo vienete, Danijos Karalystės princas susitiko su vieneto vadovybe ir jame tarnaujančiais kariais. 

Vėliau Danijos Karalystės princas išvyko į Ruklą, kur susitiko su Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabo ir NATO priešakinių pajėgų bataliono kariais, susipažino su brigados struktūra ir uždaviniais. Šiame susitikime apžvelgti svarbiausi ilgamečio bendradarbiavimo su Danijos divizija bei kitais Danijos kariuomenės padaliniais aspektai.  

Danijos divizijai mokymo tikslais brigada „Geležinis Vilkas“ buvo priskirta daugiau nei dešimtmetį, o nuo šių metų ilgametį bendradarbiavimą su danais perėmė Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“.

G. Maksimovicz (KAM) nuotr.

Lietuvos ir Danijos karinis bendradarbiavimas

Lietuvą ir Daniją gynybos srityje sieja ilgametė partnerystė beveik nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 2015 m. Lietuva su Danija atnaujino susitarimo memorandumą, kuriuo įsipareigojo stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Danijos gynybos planavimo, gynybos strategijos, ryšių ir informacinių sistemų, gynybos pramonės ir kitose srityse. 

Nuo 1994 m., kai Lietuvos kariai pradėjo dalyvauti taikos palaikymo operacijose, daugiau kaip tūkstantis jų buvo parengti tarptautinėms misijoms padedant Danijos kariuomenei. Lietuvos kariai Danijos kontingento sudėtyje tarnavo tarptautinėse operacijose Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Irake. Danijos kariai yra tarnavę Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės sudėtyje.

G. Maksimovicz (KAM) nuotr.

Danija padėjo parengti ir apginkluoti Lietuvos kariuomenės Artilerijos batalioną, nuolat teikia paramą mokant Lietuvos karius, kviečia į Danijos rengiamas karines pratybas, siunčia savo karius dalyvauti įvairiose pratybose Lietuvoje. Nuo 2006 m. Lietuvos kariuomenės Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ buvo priskirta Danijos kariuomenės Sausumos pajėgų divizijai ir reguliariai dalyvavo bendrose pratybose, stiprino  abiejų šalių gebėjimą vykdyti bendras operacijas. Nuo 2018 m. gegužės mėn. 22 d. Lietuvos kariuomenės Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“ priskirta Danijos kariuomenės divizijai. Lietuvos kariai dalyvauja pratybose ir mokymuose Danijos divizijos sudėtyje. 

Danija yra viena aktyviausių NATO oro policijos misijos dalyvių Baltijos šalyse. Danijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvai F-16 jau 6 kartus – 2004, 2009, 2011, 2013, 2014 ir 2018 metais – saugojo Baltijos šalių oro erdvę, vykdydami NATO oro policijos misiją. Danija buvo viena iš pirmųjų šalių prisidėjusi prie sustiprintos NATO oro policijos misijos. 

G. Maksimovicz (KAM) nuotr.

Danijos karininkas pulkininkas Jakobas Sogardas Larsenas vadovauja 2015 metais Vilniuje įsteigtam NATO Pajėgų integravimo vienetui (angl. NATO Force Integration Unit, NFIU), atsakingam už NATO ypač greito reagavimo pajėgų (VJTF) priėmimą Lietuvoje. 

Danija taip pat yra prisidėjusi prie daugiašalių Baltijos šalių projektų vystymo: BALTRON (Baltijos karinė jūrų eskadra), BALTNET (Baltijos oro erdvės stebėjimo tinklas), BALTDEFCOL (Baltijos gynybos koledžas Tartu, Estijoje). Danijos karininkas brigados generolas Michaelas H. Clemmesenas buvo pirmasis