Lietuvoje

2013.08.05 18:07

Lietuvos kariuomenės išminuotojai per 500 operacijų sunaikino apie 1100 sprogmenų

ELTA 2013.08.05 18:07

Saugiau nei 500 sprogmenų neutralizavimo operacijų nuo metų pradžios jau atliko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai. Išminuotojai sunaikino maždaug 1,1 tūkst. įvairaus tipo standartinių sprogstamųjų užtaisų - artilerijos sviedinių, aviacinių bombų, minosvaidžio, priešpėstinių, prieštankinių minų, šovinių, rankinių granatų ir apie 11 tūkst. įvairaus kalibro šaudmenų, likusių šalies teritorijoje nuo Pirmojo, Antrojo pasaulinių karų ir sovietų okupacijos.

Saugiau nei 500 sprogmenų neutralizavimo operacijų nuo metų pradžios jau atliko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai. Išminuotojai sunaikino maždaug 1,1 tūkst. įvairaus tipo standartinių sprogstamųjų užtaisų - artilerijos sviedinių, aviacinių bombų, minosvaidžio, priešpėstinių, prieštankinių minų, šovinių, rankinių granatų ir apie 11 tūkst. įvairaus kalibro šaudmenų, likusių šalies teritorijoje nuo Pirmojo, Antrojo pasaulinių karų ir sovietų okupacijos.

Pats intensyviausias išminuotojams, pasak Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, buvo gegužės mėnuo, kai kariai net 180 kartų skubėjo į pagalbą Lietuvos žmonėms. Dažniausiai į Lietuvos karius pagalbos kreipėsi Klaipėdos, Vilkaviškio, Kauno miestų ir rajonų gyventojai.

Viena pastarųjų ir didžiausių šiais metais sprogmenų neutralizavimo operacijų vyko Kaune. Rugpjūčio 3 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai su narais ir specialiąja technika iš Nemuno ištraukė Antrojo pasaulinio karo laikų vokišką aviacijos skeveldrinę bombą „SD-250“. Ji svėrė 250 kilogramų ir turėjo 80 kilogramų sprogstamosios medžiagos. Nustatę sprogdiklio tipą ir būklę išminuotojai sprogmenį pervežė į Gaižiūnų poligoną Jonavos rajone, kur sėkmingai jį neutralizavo.

Sprogmenų neutralizavimo darbus Lietuvoje atlieka Inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopa. Šios kuopos skyriai yra paskirstyti po visą Lietuvos teritoriją, jie dislokuoti Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje ir Tauragėje.

Išminuotojai ragina šalies gyventojus radus sprogmenį elgtis atsakingai – jo nejudinti, neliesti ir jokiu būdu neardyti. Įtartino radinio vietą reikia pažymėti, įspėti aplinkinius, paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Operatyviai atvykę kariai sprogmenį saugiai išsiveš arba sunaikins vietoje.