Lietuvoje

2018.10.03 13:29

Diskriminacijos darbe tyrimas: kas antras lietuvis jaučiasi diskriminuojamas dėl amžiaus

Daugiau kaip pusė – 57 proc. Lietuvos gyventojų, bandydami įsidarbinti, yra patyrę diskriminaciją dėl amžiaus. Tokią situaciją atskleidė „Vilmorus“ atlikta apklausa. Jos metu taip pat paaiškėjo, kad 37 proc. žmonių mano, jog Lietuvoje yra paplitusi diskriminacija darbo vietoje dėl negalios, 23 proc. – dėl lyties.

Net 41 proc. respondentų teigia asmeniškai pažįstantys žmones, patyrusius diskriminaciją įsidarbinant dėl amžiaus, beveik 14 – dėl lyties. Kitų formų diskriminacija (dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, rasės, etninės kilmės), respondentų teigimu, nėra taip paplitusi.

Tyrimas buvo atliktas kartu su Europos Komisijos iniciatyva „Įvairovės chartija“, kurios tikslas yra mažinti diskriminaciją ir skatinti lygias teises darbo rinkoje. Vienas iš „Įvairovės chartijos“ Lietuvoje steigėjų Karolis Žibas sako, kad visuomenė kai kurių diskriminacijos formų netgi neatpažįsta, nėra jautrūs neatpažįstamų diskriminacijos formų situacijoms.

„Nemaža žmonių dalis teigia nežinantys, ar seksualinė orientacija, lytinė tapatybė, rasė ar etninė kilmė bei religiniai įsitikinimai yra paplitę diskriminacijos pagrindai. Tikėtina, kad tokią situaciją stebime dėl visuomenėje gajų stereotipų ir tiesioginio kontakto su šiomis grupėmis nebuvimo“, – kalba jis.

Įvardijo, su kuo nenori dirbti

Pasak K. Žibo, svarbu akcentuoti vyraujančius stereotipus, kuriuos atskleidžia Lietuvos Socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto visuomenės tyrimų duomenys. Tyrimai rodo, kad tarp nepalankiausiai visuomenės vertinamų grupių yra romai, pabėgėliai ir homoseksualūs asmenys.

„Didelė visuomenės dalis (47,6 proc.) nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje su romais, asmenimis su psichikos negalia (44,6 proc.), musulmonais (37 proc.), homoseksualiais asmenimis (28,9 proc.).

Tai rodo, kad visuomenėje vis dar paplitę stereotipai, kurie gali turėti įtakos tiek tam tikrų diskriminacijos formų neatpažinimui, tiek įtraukios darbo vietos aplinkos kūrimui“, –  sako jis.

Įmonės siekia mažinti diskriminaciją

Lietuva yra 22-oji valstybė, kuri prisijungia prie „Įvairovės chartijos“. Iniciatyvai pradžią davė Prancūzijoje 2004-aisiais pasirašytas dokumentas. Prie šios iniciatyvos ketina prisijungti ir beveik 30 šalyje veikiančių įmonių.

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) direktorė Lina Blaževičiūtė sako, kad prie verslas, kuris vadovaujasi lygybės ir įvairovės principais, gali ne tik sukurti geresnę aplinką darbuotojams, tačiau ir pats iš to turėti naudos.

„Daugybė tyrimų rodo, kad įmonės, kurios vadovaujasi lygybės ir įvairovės principais, geriau išnaudoja verslo potencialą. Skirtingos komandos narių patirtys ir gebėjimai padeda geriau suprasti įvairias klientų grupes, pamatyti skirtingas perspektyvas.

Šiuolaikiniam darbuotojui įmonės reputacija taip pat tampa vis svarbesniu faktoriumi, renkantis darbo vietą“, – kalba L. Blaževičiūtė.